P&G

Procter & Gamble została założona w 1837 roku przez Williama Procter i Jamesa Gamble. Początkowo firma zajmowała się produkcją mydła i świec woskowych. Dzisiaj jest światowym producentem dóbr konsumpcyjnych, głównie kosmetyków i środków higieny osobistej. Zatrudnia 135 000 pracowników w 80 państwach na całym świecie.

W Polsce firma pojawiła się już w 1991 roku, kiedy powołano do życia Procter & Gamble Poll. Wcześniej produkty P&G były dostępne tylko w sklepach Pewex i Baltona. Po 11 latach funkcjonowania na polskim rynku firma została jednym z czołowych dostawców artykułów chemii gospodarstwa domowego oraz wyrobów higienicznych, kosmetyków i parafarmaceutyków. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników i jak pokazują badania przeprowadzane przez Stowarzyszenie AIESEC od lat znajduje się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców.

Procter & Gamble aktywnie uczestniczy w działalności społecznej w oparciu o wypracowaną filozofię. Firma chce służyć człowiekowi zarówno produktami, które są mu potrzebne w życiu, jak i wspieraniem działań, które to życie czynią bogatszym. Dlatego w strategię biznesową P&G wpisane są działania na rzecz społeczności, w których firma funkcjonuje. Do nich należy skierowany do dzieci w potrzebie globalny program „Żyj, poznawaj, rozwijaj się”.

Od wielu lat P&G jest sponsorem „Olimpiad Specjalnych”. Jej pracownicy i ich rodziny poświęcają wiele prywatnego czasu działaniom na rzecz tej organizacji. Firma przekazuje również środki na działalność Caritas Polska, współorganizuje coroczną akcję charytatywną „Podaruj dzieciom słońce” oraz finansuje badania naukowe służące opracowaniu produktów nieszkodliwych dla środowiska. Wspiera także lokalne inicjatywy, starając się być dobrym i pomocnym sąsiadem dla lokalnych szkół na warszawskim Targówku.

_oryginal

W celu wsparcia rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce, firma Procter & Gamble przystąpiła do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oficjalne ogłoszenie współpracy pomiędzy P&G i FOB nastąpiło podczas Rozmów o Odpowiedzialnym Biznesie 18 września 2007. W ramach partnerstwa P&G i FOB będą wspólnie wspierać rozwój idei CSR w Polsce, propagować dobre praktyki oraz dzielić się swoimi doświadczeniami. Jak powiedziała Małgorzata Wadzińska, Dyrektor ds. Współpracy Zewnętrznej Procter & Gamble. „Zaangażowanie społeczne jest wpisane w strategię biznesową Procter & Gamble. Dzięki wielu zrealizowanym projektom zdobyliśmy spore doświadczenie, którym chcemy dzielić się z innymi oraz propagować ideę CSR. Prowadząc działania społeczne stajemy się nie tylko darczyńcą, ale też, w dłuższej perspektywie, obdarowanym, bo korzystamy z poprawy sytuacji w środowisku, w którym funkcjonujemy”

Informacje od Partnera

1 sierpnia 2019

Procter and Gamble zwraca uwagę na równość płci

Firma Procter & Gamble aktywnie zwraca uwagę na kwestii społeczne w swoich reklamach. W ramach nowej kampanii reklamowej firma finansowo zaangażowała Reprezentację Kobiet w Piłce Nożnej w USA o pokazała swoją pozycję dotycząca równości płci w sporcie. 

26 czerwca 2019

Producenci i detaliści w obliczu zielonej rewolucji

Troska o środowisko od lat wpisana jest w działalność Procter and Gamble. O tym, jaką rolę w branży odgrywa globalny producent produktów szybkozbywalnych opowiada portalowi Wiadomości Handlowe Joanna Bohdanowicz, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Procter and Gamble.

25 czerwca 2019

Rozpoczął się program edukacji ekologicznej Procter and Gamble „Czysta Ziemia”

We współpracy z fundacją Nasza Ziemia P&G rozpoczyna w czerwcu akcję „Czysta Ziemia”, polegającą na zbieraniu śmieci z terenów otaczających szkoły na warszawskim Targówku. Tego typu działania odbyły się już w Aleksandrowie Łódzkim i będą kontynuowane w innych miejscach.

Zobacz wszystkie wiadomości od P&G »