PKN ORLEN

O firmie

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej, w skład której wchodzi obecnie 76 spółek prawa handlowego. W Polsce firma posiada rozbudowaną sieć stacji paliw (1 906), jak również kompleks rafineryjno-petrochemiczny zaliczany do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie.

Misją firmy jest dążenie do uzyskania pozycji regionalnego lidera, zapewnienie akcjonariuszom długofalowego wzrostu wartości firmy poprzez oferowanie klientom najwyższej jakości produktów i usług. Firma transparentna, w której wszelkie działania realizowane są z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu w trosce  o rozwój pracowników i  środowisko naturalne.Firma w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:

  • Profesjonalizm – dobre zarządzanie w obliczu ciągłych zmian.
  • Wiarygodność – długofalowe kształtowanie kultury komunikacji.
  • Bezpieczeństwo – tworzenie warunków sprzyjających naszemu życiu i życiu następnych pokoleń.
  • Partnerstwo – budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnie korzystnych relacji.
  • Szacunek – konieczna podstawa dobrej współpracy.
  • Solidność – to rygorystyczne przestrzeganie norm technologicznych i zasad moralnych.
  • Odpowiedzialność – wyzwanie, które mobilizuje do dbałości o dobro i przyszłość ludzi.
  • Zaangażowanie – aktywność, która przekracza chłodne kalkulacje.

Odpowiedzialność społeczna w firmie PKN ORLEN

Jako największa polska korporacja oraz producent i dystrybutor paliw ORLEN postrzega ekologię, jako jedno z najważniejszych kryteriów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz ważny atut konkurencyjności.

Orlen a środowisko

Jako największa polska korporacja oraz producent i dystrybutor paliw ORLEN postrzega ekologię, jako jedno z najważniejszych kryteriów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz ważny atut konkurencyjności.

Zachowania i działania ekologiczne ORLENU wyznaczane są przez „Politykę Środowiskową” – podstawowy wewnętrzny dokument Koncernu mówiący o realizacji zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku spełnia obecnie wszystkie standardy jakości środowiska i wymagania prawa środowiskowego potwierdzone certyfikatem ISO 14001:1996.

Starania na rzecz ochrony środowiska zostały uhonorowane przez niezależne stowarzyszenie The Green Organisation nagrodą ekologiczną „Polskie Zielone Jabłko” za realizację programu Responsible Care w kategorii paliwa i energia.

Więcej informacji znajdziesz w Raporcie ekologicznym, dostępnym do pobrania na stronie firmy www.orlen.pl

Orlen a ład korporacyjny

Po 5 latach działalności i rozwoju ORLEN stanął przed wyzwaniem, jakim jest dostosowanie kultury korporacyjnej do aktualnych wymagań rynku europejskiego. Przyjęcie i wdrożenie przez koncern w 2005 roku zasad Corporate Governance jest wyrazem dbałości o dobrą reputację firmy oraz dostosowania do wymogów kultury zachodnioeuropejskiej.

Orlen a społeczność

Główna siedziba firmy, w tym Park Przemysłowo-Technologiczny mieści się w Płocku. Zgodnie z zasadą by społeczność, odnosiła korzyści z faktu, że firma właśnie wśród niej funkcjonuje PKN Orlen w sposób strategiczny i długoterminowy włącza się w rozwiązanie konkretnych problemów społecznych w Płocku, m.in. działań na rzecz bezpieczeństwa, stwarzania szans zatrudnienia.

W 2001 roku firma powołała fundację Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki.

Więcej informacji o działalności fundacji: www.darserca.pl

Ponadto firma od chwili powstania angażuje się w liczne wydarzenia sportowe.  Firma stworzyła profesjonalny zespół ORLEN Team, który ma już na swoim koncie międzynarodowe (Rajd Paryż – Dakar) i polskie sukcesy. Z inicjatywy koncernu powstał także Rajd Terenowy „ORLEN TROPHY 4×4”, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez OFF ROAD w Europie.

Firma wspiera również Polskich Olimpijczyków przygotowujących się do startu w Igrzyskach Olimpijskich Turyn 2006 a także angażuje środki i propaguje zmagania sportowców niepełnosprawnych (Międzynarodowy Turniej w Tenisie na Wózkach „ORLEN POLISH OPEN), Międzynarodowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, czy „Czwartki Lekkoatletyczne” – impreza, której eliminacje odbywają się w ok. 50 miastach Polski jednocześnie.

Orlen pomaga rozwijać wszelkie formy edukacji polskiego społeczeństwa, angażując się w ważne wydarzenia. Firma z sukcesem zakończyła akcję bezpiecznych podróży w czasie wakacji „Wrzuć na luz – jedziesz na wakacje”, organizowaną wspólnie z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, w której udział wzięło ponad 60 tysięcy kierowców.

Chcąc przypomnieć rolę Polski we współczesnych dziejach Europy koncern sponsorował obchody 25-lecia Solidarności w Brukseli.

Firma była również partnerem oraz gospodarzem panelu dyskusyjnego „Sektor paliwowy: restrukturyzacja, rozwój, inwestycje”, podczas XV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Orlen stara się także wspierać wszystkie istotne i ważne wydarzenia z obszaru kultury. Koncern objął mecenat XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, a także ufundował stypendium dla jego zwycięscy, którym szczęśliwie okazał się polski pianista, Rafał Blechacz.

Firma współfinansowała zakup niezwykle cennego rękopisu jednej z etiud kompozytora, wystawionego w Domu Aukcyjnym Sotheby’s w Londynie. Rękopis ten został następnie przekazany w darze Muzeum im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Ponadto koncern finansowo wspierał produkcję filmu dokumentalnego „Bitwa o Warszawę – Powstanie, w 44′”, który prezentowany był przez Discovery Channel oraz na plenerowym pokazie dla mieszkańców Warszawy.

Warto również wymienić pomoc firmy dla  Instytutu Sztuki przy realizacji Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz partnerstwo z Muzeum Narodowym w Warszawie.

Więcej informacji na stronie firmy www.orlen.pl w zakładce Społeczna odpowiedzialność.

Kodeks etyczny w PKN ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na swoim posiedzeniu 12 grudnia 2005 roku przyjął „Kodeks Etyczny PKN ORLEN SA”. Kodeks, który jest jednym z elementów budowy nowej kultury korporacyjnej firmy, zawiera zbiór najważniejszych zasad i wartości, którymi powinni kierować się pracownicy firmy bez względu na zajmowane stanowisko. W pracach nad kodeksem brali udział pracownicy wszystkich szczebli. Dokument będzie obowiązywał w korporacji od momentu powołania Rzecznika ds. Etyki. Obecnie w PKN ORLEN trwają powszechne wybory na to stanowisko.

ORLEN partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podczas Targów Dobrych Praktyk odbywających się 7 i 8 listopada 2005 r. w Warszawie ORLEN dołączył do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na targach Koncern przedstawił projekt, który w roku 2005 miał szczególne znaczenie dla celów biznesowych spółki.