PKN ORLEN

O firmie

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej, w skład której wchodzi obecnie 76 spółek prawa handlowego. W Polsce firma posiada rozbudowaną sieć stacji paliw (1 906), jak również kompleks rafineryjno-petrochemiczny zaliczany do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie.

Misją firmy jest dążenie do uzyskania pozycji regionalnego lidera, zapewnienie akcjonariuszom długofalowego wzrostu wartości firmy poprzez oferowanie klientom najwyższej jakości produktów i usług. Firma transparentna, w której wszelkie działania realizowane są z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu w trosce  o rozwój pracowników i  środowisko naturalne.Firma w swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:

  • Profesjonalizm – dobre zarządzanie w obliczu ciągłych zmian.
  • Wiarygodność – długofalowe kształtowanie kultury komunikacji.
  • Bezpieczeństwo – tworzenie warunków sprzyjających naszemu życiu i życiu następnych pokoleń.
  • Partnerstwo – budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnie korzystnych relacji.
  • Szacunek – konieczna podstawa dobrej współpracy.
  • Solidność – to rygorystyczne przestrzeganie norm technologicznych i zasad moralnych.
  • Odpowiedzialność – wyzwanie, które mobilizuje do dbałości o dobro i przyszłość ludzi.
  • Zaangażowanie – aktywność, która przekracza chłodne kalkulacje.

Odpowiedzialność społeczna w firmie PKN ORLEN

Jako największa polska korporacja oraz producent i dystrybutor paliw ORLEN postrzega ekologię, jako jedno z najważniejszych kryteriów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz ważny atut konkurencyjności.

Kodeks etyczny w PKN ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na swoim posiedzeniu 12 grudnia 2005 roku przyjął „Kodeks Etyczny PKN ORLEN SA”. Kodeks, który jest jednym z elementów budowy nowej kultury korporacyjnej firmy, zawiera zbiór najważniejszych zasad i wartości, którymi powinni kierować się pracownicy firmy bez względu na zajmowane stanowisko. W pracach nad kodeksem brali udział pracownicy wszystkich szczebli. Dokument będzie obowiązywał w korporacji od momentu powołania Rzecznika ds. Etyki. Obecnie w PKN ORLEN trwają powszechne wybory na to stanowisko.

ORLEN partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podczas Targów Dobrych Praktyk odbywających się 7 i 8 listopada 2005 r. w Warszawie ORLEN dołączył do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na targach Koncern przedstawił projekt, który w roku 2005 miał szczególne znaczenie dla celów biznesowych spółki.