Orange Polska

Orange Polska jest największym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, działającym we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Grupa posiada największą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce, świadcząc usługi głosowe i przesyłając dane w sieci stacjonarnej i komórkowej. Posiadaczem 50,67% akcji Orange Polska jest Orange S.A., jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie.

W Orange Polska już od kilkunastu lat wdrażamy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) we wszystkich obszarach działalności.

Fundamentem tej strategii jest odpowiedzialne zarządzanie – nasze wartości, zasady etyki, zgodność z wymogami oraz dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw oraz respektowanie praw człowieka.
Na tym fundamencie opierają się cztery filary naszej strategii CSR:

  • Rozwój społeczny i cyfrowy – Czynimy nowe technologie sprzymierzeńcem rozwoju ekonomicznego i społecznego.
  • Bezpieczna sieć – Chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste
    i wolne od zagrożeń.
  • Czyste środowisko – Realizujemy nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem.
  • Zaangażowany zespół – Tworzymy kulturę współpracy, w której pracownicy czują się szanowani, pracują na rzecz realizacji wspólnych celów i maja wpływ na funkcjonowanie firmy.

Odpowiedzialne zarządzanie i działania w ramach tych czterech filarów przyczyniają się do maksymalizowania naszego pozytywnego wpływu na społeczeństwo, który analizujemy w sześciu obszarach: gospodarka, innowacje, klienci, środowisko, społeczności i pracownicy.

Od 2005 roku jesteśmy Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej o podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu firmy można znaleźć w raportach rocznych oraz na stronie www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-nasze-podejscie.

Informacje od Partnera

6 listopada 2019

Dialog w służbie zrównoważonego rozwoju. Czwarta i piąta rekomendacja odpowiedzialnego biznesu

Ukazały się kolejne rekomendacje przedstawicieli biznesu, działających w ramach Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Gremium ekspertów podjęło temat dialogu oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju, oraz wypracowało wskazania odnoszące się do tych zagadnień. Rada to projekt Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm partnerskich stowarzyszenia.

21 października 2019

LPP oraz Santander Bank Polska z nagrodami głównymi w Konkursie Raporty Społeczne

W 13. edycji konkursu na najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju nagrodzonych zostało 6 firm. W głównych kategoriach zwyciężyły firmy: LPP – nagroda za raport zintegrowany oraz Santander Bank Polska – nagroda za raport społeczny.

14 października 2019

Orange zachęca, by w cyfrowym świecie zachować równowagę

Technologie zmieniają nasze życie, oferują coraz większe możliwości komunikowania się i rozwoju. Niosą za sobą także wyzwania, z którymi musimy sobie radzić – indywidualnie, w rodzinach i jako społeczeństwo. Orange we wszystkich krajach, w których obecna jest marka, zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia związane z cyfrowymi narzędziami i pokazuje sposoby radzenia sobie z nimi. Startuje polska odsłona globalnej inicjatywy promującej odpowiedzialne korzystanie z technologii. Ruszył także portal Razem w sieci, dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o świadomym korzystaniu z możliwości, jakie daje cyfrowy świat.

Zobacz wszystkie wiadomości od Orange Polska »