Orange Polska

Orange Polska jest największym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, działającym we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Grupa posiada największą infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce, świadcząc usługi głosowe i przesyłając dane w sieci stacjonarnej i komórkowej. Posiadaczem 50,67% akcji Orange Polska jest Orange S.A., jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie.

W Orange Polska już od kilkunastu lat wdrażamy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) we wszystkich obszarach działalności.

Fundamentem tej strategii jest odpowiedzialne zarządzanie – nasze wartości, zasady etyki, zgodność z wymogami oraz dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw oraz respektowanie praw człowieka.
Na tym fundamencie opierają się cztery filary naszej strategii CSR:

  • Rozwój społeczny i cyfrowy – Czynimy nowe technologie sprzymierzeńcem rozwoju ekonomicznego i społecznego.
  • Bezpieczna sieć – Chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste
    i wolne od zagrożeń.
  • Czyste środowisko – Realizujemy nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem.
  • Zaangażowany zespół – Tworzymy kulturę współpracy, w której pracownicy czują się szanowani, pracują na rzecz realizacji wspólnych celów i maja wpływ na funkcjonowanie firmy.

Odpowiedzialne zarządzanie i działania w ramach tych czterech filarów przyczyniają się do maksymalizowania naszego pozytywnego wpływu na społeczeństwo, który analizujemy w sześciu obszarach: gospodarka, innowacje, klienci, środowisko, społeczności i pracownicy.

Od 2005 roku jesteśmy Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej o podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu firmy można znaleźć w raportach rocznych  ( link do https://www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-raporty-csr.phtml ) oraz na stronie www.orange.pl. – (https://www.orange.pl/odpowiedzialny-biznes-nasze-podejscie.phtml

Informacje od Partnera

13 sierpnia 2019

W domach warszawiaków pojawiły się innowacyjne liczniki prądu. Do ich podłączenia Orange Polska wykorzystał nową technologię

Ponad 1,5 tys. nowych liczników, pozwalających na zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej, zostało zainstalowanych w warszawskich budynkach. Po raz pierwszy w Polsce będą wykorzystywały technologię LTE-M, która pozwala obsłużyć nawet do miliona urządzeń na kilometr kwadratowy. Rozwiązanie to zostało opracowane w innogy Laboratory of Things.

6 sierpnia 2019

Jak prowadzić dialog z interesariuszami? Nowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu

“Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” to tytuł najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentującej zasady komunikacji i współpracy z interesariuszami. Wydawnictwo inspiruje do rozwijania dialogu i kształtowania pozytywnych relacji. Ma wspierać jedną z kluczowych kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

29 lipca 2019

Orange podpowiada, jak chronić się przed phishingiem

Phishingowe maile i SMS-y to od lat jeden z najpopularniejszych (wśród przestępców) sposobów ataków na firmy i internautów. Statystycznie każdy z nas otrzymuje ich nawet około 100 dziennie. Liczba ataków phishingowych zwiększa się już od kilku lat, jednak dane liczbowe dla 2018 r. wskazują na znaczący skok, jeśli chodzi o ich stosowanie i popularność. Każdego dnia w internecie pojawia się 300-400 tysięcy różnych próbek złośliwego oprogramowania. O tym, jak nie zostać ofiarą phishingu podpowiada Orange Polska.

Zobacz wszystkie wiadomości od Orange Polska »