Orange Polska

Orange Polska, wcześniej Grupa TP, jest największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. Tworzą ją przede wszystkim Telekomunikacja Polska oraz PTK Centertel – operator sieci Orange. Oferuje klientom indywidualnym i firmom kilkaset usług i kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych. Daje milionom Polaków dostęp do świata nowoczesnych, multimedialnych usług telefonicznych, internetu oraz cyfrowej telewizji.

W 2005 roku   zostaliśmy Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rok później zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad Global Compact, będąc pierwszą firmą polską telekomunikacyjną wśród sygnatariuszy tej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Byliśmy też pierwszą w firmą z Polski, która została zaproszona na The European MarketPlace on CSR w Brukseli do zaprezentowania swojego projektu. Pokazaliśmy wtedy „Telefon do Mamy”, program społeczny wykorzystujący nasze usługi, aby pomagać dzieciom w szpitalach w kontakcie z bliskimi.

Od kilku lat sukcesywnie wdrażamy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach swojej działalności. Ukoronowaniem tych działań było opracowywania całościowej
i długoterminowej strategii CSR dla Orange Polska, a co za tym idzie przygotowanie kompleksowego systemu zarządzania społeczną odpowiedzialnością w firmie i włączenie go w nasze procesy biznesowe.

Więcej o podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu firmy można znaleźć w naszym raporcie społecznym –  oraz na stronie www.orange.pl.