Nestlé

Nestlé to największy światowy producent żywności oraz lider w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia. Firma działa na polskim rynku od 20 lat. Aktualnie zatrudnia 5000 pracowników w 9 lokalizacjach w Polsce. W 2014 roku Nestlé Polska S.A. ogłosiło nowe zobowiązania Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu w ujęciu Nestlé. W latach 2014-2016 firma skoncentruje się na 3 kluczowych obszarach: zasobach lokalnych, redukcji opakowań i wsparciu ludzi młodych na rynku pracy.

schemat

Europejska Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth to program wspierania zatrudnienia ludzi młodych do 30. roku życia. Do 2016 roku firma stworzy szansę rozwoju zawodowego dla 20 000 młodych ludzi w całej Europie (połowa dostanie oferty pracy, a druga połowa propozycje staży i praktyk). W Polsce z inicjatywy skorzysta docelowo prawie 800 osób. Dodatkowo Nestlé prowadzi warsztaty i szkolenia skierowane do osób młodych w tematyce wchodzenia na rynek pracy np. jak pisać CV czy jak odnieść sukces na rozmowie o pracę. W czerwcu 2014 roku Nestlé zaangażowało swoich partnerów biznesowych w „Sojusz dla Młodych”, czyli partnerstwo na rzecz organizowania i promowania praktyk zawodowych.

Nestlé stale optymalizuje opakowania swoich produktów zaczynając już od etapu ich projektowania, zmniejsza wagę opakowań i dostosowuje ją do potrzeb konsumentów. Firmie zależy na tym, by dobierać opakowania, które będą przeciwdziałać marnowaniu żywności.

Nestlé utrzymuje lokalne podejście do zakupu surowców na stałym wysokim poziomie. Firma planuje pozyskiwać większość (obecnie 70%) surowców i opakowań do produkcji od lokalnych dostawców.

Więcej informacji znajduje się w nowej zakładce odpowiedzialny biznes na stronie nestle.pl:

Informacje od Partnera

24 stycznia 2020

Nestlé tworzy rynek dla plastiku z recyklingu przeznaczonego do kontaktu z żywnością i uruchamia fundusz na rzecz rozwoju innowacji w dziedzinie opakowań

Nestlé dąży do przyspieszenia rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań. W przypadku plastiku dozwolonego do kontaktu z żywnością firma zainwestuje do 2 mld CHF na przejście z pierwotnych tworzyw sztucznych na takie, które pochodzą z recyklingu.

16 września 2019

Nestlé przyspiesza działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i zobowiązuje się do zerowego poziomu emisji netto do 2050 r.

W dniu 12 września Nestlé ogłosiło, że do 2050 roku zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych. Zobowiązanie to obejmuje najważniejszy cel Porozumienia paryskiego – aby ograniczyć wzrost temperatury maksymalnie do 1,5°C. Przed zwołanym na koniec września przez Sekretarza Generalnego ONZ, szczytem klimatycznym, Nestlé podpisze „Business Ambition for 1,5°C”.

13 września 2019

Nestlé otwiera Instytut Badań nad Opakowaniami – pierwszą tego typu instytucję w branży spożywczej

Nestlé oficjalnie zainaugurowało Instytut Badań nad Opakowaniami (ang. Nestlé Institute of Packaging Sciences). Choć w powołanej w 2018 roku instytucji już od wielu miesięcy trwają badania i prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie opakowań, teraz ogłoszono jej uroczyste otwarcie.

Zobacz wszystkie wiadomości od Nestlé Polska »