Grupa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się koncernów naftowych w regionie środkowoeuropejskim. Potencjał wydobywczy, przetwórczy i dystrybucyjny zalicza Grupę Kapitałową LOTOS do grona największych polskich przedsiębiorstw. Odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo, pracowników i kontrahentów oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju koncern postrzega jako swój naturalny obowiązek, a zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są wpisane w jego misję i system wartości.

EKOLOGIA

Do priorytetów Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych należy działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Parametry wszystkich produktów przewyższają obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej normy środowiskowe. Odpowiedzialność ekologiczna koncernu ukierunkowana jest na czystszą produkcję i bezpieczne produkty. Zgodnie ze strategią biznesową systematycznie intensyfikowany jest przerób ropy, równocześnie jednak zwiększana skala realizowanych inwestycji proekologicznych, aby zapewnić czystość i bezpieczeństwo produkcji. Troska o środowisko naturalne i efektywne samoograniczanie wpływu na otoczenie stanowi integralną część strategii rozwoju koncernu.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Jako pierwsza firma paliwowa w Polsce Grupa LOTOS uzyskała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który oddaje jakość produktów, procedur zarządzania oraz bezpieczeństwo pracy i przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Regularnie przeprowadzane audity potwierdzają standard systemu zarządzania oraz wysoką świadomość i zaangażowanie pracowników w przestrzeganie obowiązujących norm.

RELACJE Z KLIENTAMI

Wdrożone zasady pozwalają koncernowi w sposób rzetelny, odpowiedzialny i obopólnie satysfakcjonujący budować i doskonalić relacje z klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi.

EDUKACJA

Od lat koncern angażuje się w projekty społeczne, służące wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży. Poprzez realizację programów edukacyjnych i społeczno-sportowych inwestuje w przyszłość następnych pokoleń.

PRAWA CZŁOWIEKA I PRACOWNIKA

Grupa Kapitałowa LOTOS jest jednym z największych pracodawców w kraju. Fundamentalną zasadą polityki społecznej koncernu jest odpowiedzialne traktowanie praw człowieka, szacunek wobec kapitału intelektualnego oraz doświadczenia ludzi, którzy stanowią o sukcesie i perspektywach rozwoju organizacji.

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

W opinii władz Spółki konsekwentne i systemowe traktowanie zasad społecznej odpowiedzialności to skuteczny sposób na zaspokojenie najistotniejszych potrzeb występujących w jej otoczeniu: polepszenie szans rozwoju społecznego, zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego, zapewnienie stabilnych miejsc pracy, pozyskanie zadowolenia klientów i kontrahentów oraz, w konsekwencji, zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. Budowanie relacji z otoczeniem zgodnie z tymi zasadami jest podstawowym celem polityki społecznej koncernu.

Biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, środowiskiem naturalnym  i potrzebami społeczeństwa. Dlatego w swojej działalności Spółka kieruje się kluczowymi wartościami, do których należą:

  • Czystość – to dbałość o przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych, ale także etyczna i uczciwa konkurencja, przeciwdziałanie korupcji i łamaniu praw człowieka,
  • Otwartość – to stosunek do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi,
  • Innowacyjność – wiąże się z docenieniem i ochroną kapitału intelektualnego oraz kompetencji pracowników,
  • Odpowiedzialność – wobec przyszłości, ludzi, środowiska naturalnego, kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.

Powyższa deklaracja korporacyjnego systemu wartości to wyzwanie i długofalowe zobowiązanie podjęte przez koncern wobec wszystkich zainteresowanych pomyślnym rozwojem Grupy Kapitałowej LOTOS.

Informacje od Partnera

6 grudnia 2019

Kardiomonitory dla regionu od Fundacji LOTOS

Cztery kardiomonitory z centralą monitorującą zakupione przez Fundację LOTOS trafiły na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 2 grudnia.

3 grudnia 2019

Grupa Lotos po raz 10. wydała raport zintegrowany

Właśnie ukazał się 10., jubileuszowy raport zintegrowany gdańskiego koncernu, w którym podsumowuje 2018 rok – prezentuje najważniejsze osiągnięcia biznesowe, a także analizuje swój wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.

15 listopada 2019

Znamy zwycięzców konkursu naukowego E(x)plory

Anna Aldona Skierska, Szymon Kanikowski i Bartosz Piechocki stanęli na podium w finale największego w kraju konkursu naukowego organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się na zakończenie wydarzenia Gdynia E(x)plory Week w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Po raz kolejny partnerem strategicznym konkursu jest Polpharma.

Zobacz wszystkie wiadomości od Grupa LOTOS »