Henkel

Dążenie do bycia liderem zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzenione w wartościach firmy Henkel. Zachowanie równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym, ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną od wielu dekad stanowi fundament naszej kultury korporacyjnej. Takie podejście cechuje wszystkie obszary naszej działalności, a ponad 53 000 pracowników Henkla na całym świecie mocno zaangażowało się w realizację zasad zrównoważonego rozwoju, kierując się nimi w codziennej pracy. Aby utrzymać wiodącą pozycję również w przyszłości, opracowaliśmy długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju i wyznaczyliśmy sobie jasny i jednocześnie ambitny cel: do roku 2030 zamierzamy potroić efektywność wszystkich procesów i produktów firmy Henkel. Powyższy cel odnosi się do jednego z głównych wyzwań przyszłości: uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zwiększania zużycia surowców naturalnych. W zamian za to chcemy oferować więcej korzyści – naszym klientom i konsumentom, społecznościom, w których działamy oraz naszej firmie – jednocześnie ograniczając nasz wpływ na środowisko. Osiągać więcej za mniej – ta właśnie idea leży u podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju i kieruje wszystkimi naszymi działaniami.

Szczegółowe informacje o zrównoważonym rozwoju w Henklu znajdziesz na stronie internetowej firmy: https://www.henkel.pl/zrownowazony-rozwoj.

Informacje od Partnera

14 stycznia 2020

Trwają zapisy na VI Kongres Różnorodności

Henkel Polska oraz firma BETTER zapraszają na VI Kongres Różnorodności „FIXING TOMORROW WITH DIVERSITY – czyli jak różnorodność wpływa na budowanie kapitału społecznego”, który odbędzie się 23 stycznia 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury, Nowy Teatr w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

20 grudnia 2019

Kobiety wracają na rynek pracy dzięki wsparciu Henkla i Fundacji Miejsce Kobiet

Już 12 z 20 uczestniczek 9 edycji polskiego projektu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy” wróciło z sukcesem do pracy. W całym projekcie prowadzonym już od 6 lat wzięło udział 180 kobiet, a 60% z nich ponownie stała się aktywna zawodowo. Ta ważna społecznie inicjatywa została doceniona za granicą i znalazła się w finale konkursu European Excellence Awards 2019.

13 grudnia 2019

Henkel Polska po raz piąty nagrodzony Certyfikatem HR Najwyższej Jakości

Henkel Polska kolejny rok z rzędu otrzymał Certyfikat HR Najwyższej Jakości. Wyróżnienie potwierdza, że firma jest wiarygodnym pracodawcą i prowadzi spójną, propracowniczą politykę personalną.

Zobacz wszystkie wiadomości od Henkel Polska »