PGE Polska Grupa Energetyczna

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Podejście PGE do odpowiedzialnego biznesu jest definiowane przez prowadzoną przez firmę podstawową działalność biznesową. Odpowiedzialność społeczna w podejściu PGE jest spójna z przyjętą wizją prowadzenia biznesu i strategią na lata 2014-2020. Głównym celem i przejawem odpowiedzialności firmy jest zapewnienie rentowności biznesu, bezpieczeństwa energetycznego i stabilności zatrudnienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań otoczenia społecznego. Jednocześnie firma zmniejsza wpływ na środowisko naturalne poprzez modernizację dotychczasowej infrastruktury, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich eksploatacji. PGE włącza się także aktywnie w działania na rzecz bioróżnorodności. Poprzez taki sposób myślenia o prowadzaniu biznesu, zapewnia stabilny i zgodny z wartościami rozwój firmie i otoczeniu, w którym funkcjonuje.

PGE od 2011 roku znajduje się w Respect Index – gronie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stanowi to potwierdzenie działań zgodnych z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, kwestii etycznych, społecznych i środowiskowych. Od 2008 roku PGE uczestniczy także w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact. PGE zobowiązała się jednocześnie do przygotowywania corocznych raportów dotyczących postępów w przestrzeganiu zasad Global Compact. Raporty PGE są dostępne na stronie internetowej projektu.

Grupa PGE inicjuje także liczne działania związane z badaniami i rozwojem, analizuje swój wpływ na środowisko oraz realizuje zadania służące jego ochronie. Elementem prowadzenia działalności przez PGE jest edukacja w zakresie bezpiecznego oraz oszczędnego korzystania z prądu i energii elektrycznej. Poprzez prowadzone programy edukacyjne PGE chce dotrzeć do jak największej grupy użytkowników energii elektrycznej i kształtować dobre nawyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działania społeczne w ramach Grupy realizuje Fundacja PGE „Energia z Serca”, która powstała w 2011 roku z inicjatywy PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Fundacja jest wspólną platformą komunikacji w zakresie działań prospołecznych dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Więcej informacji na temat podejmowanych przez PGE działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu na stronie.

Informacje od Partnera

24 marca 2020

Środki od PGE na walkę z koronawirusem są już na kontach szpitali

Na konta siedmiu szpitali, wskazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, trafiły już środki przeznaczone przez PGE Polską Grupę Energetyczną na wsparcie działań związanych z walką z koronawirusem.

4 marca 2020

Jak zatrudniać i jak zatrudnić się w dobie współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych? Trwa kampania z okazji 8. Targów CSR

Zamiast mówić o rynku pracownika, proponuje się określenie rynku przywróconego balansu*. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chcą realizować swoje cele i potrzeby. Jak na te wyzwania odpowiada odpowiedzialny biznes? To istotne zagadnienie z perspektywy zbliżających się 8. Targów CSR i towarzyszącej wydarzeniu kampanii “5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”.

14 stycznia 2020

Jak biznes działa na rzecz walki z ubóstwem? Trwa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu #5latSDGs

Walka z ubóstwem to jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście globalnym, ujęte także w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Mimo że od 2000 roku światowe wskaźniki spadły o ponad połowę, to co dziesiąta osoba w państwach rozwijających się żyje poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa. Forum Odpowiedzialnego Biznesu rusza z kampanią informacyjną z okazji 5 lat SDGs.

Zobacz wszystkie wiadomości od PGE Polska Grupa Energetyczna »