Grupa Adamed

Grupa Adamed, to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, powstała w 1986 roku. Dzięki własnej myśli intelektualnej, strategii patentowej oraz zaangażowaniu Współpracowników obecnie:

 • posiada 250 produktów w portfolio, oferowanych w 60 krajach świata,
 • produkuje 1,5 mld tabletek rocznie,
 • działa w 14 obszarach terapeutycznych,
 • zatrudnia ponad 2000 osób w Polsce i za granicą,
 • posiada 159 patentów w dziedzinie farmacji,
 • ma swoje przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Uzbekistanie, Czechach, na Słowacji i Ukrainie.

Więcej na http://adamed.com.pl/pl.

Wartość Grupy Adamed to nie tylko finansowy bilans przychodów, kosztów i inwestycji. Naszą wartość i reputację tworzy również odpowiedzialność, którą kierujemy się wobec społeczeństwa, współpracowników, otoczenia rynkowego oraz środowiska naturalnego. Dla każdej z tych grup interesariuszy stworzyliśmy zaawansowane i dostosowane do ich potrzeb programy, które składają się na strategię społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Adamed. Ciągle poszukujemy nowych, niestandardowych rozwiązań, które podkreślą wartości i wyjątkowość naszej organizacji. Jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań oraz inicjujemy współpracę wychodzącą poza ramy własnego obszaru działania.

Nasza unikalna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły nam w ostatnich latach przeprowadzić szereg edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących profilaktyki chorób i pielęgnacji zdrowia m.in.:

 • „Polka w ciąży” – skoncentrowała się na tematyce zmiany sposobu życia i żywienia kobiet w ciąży, roli i znaczenia hormonów, a także przyczyny niepłodności i poronień;
 • „Serce na nowo” – podjęła wyzwanie zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia;
 • „Odnaleźć siebie” – podkreślała znaczenie wczesnego rozpoznawania zaburzeń psychicznych dla pełnego ich wyleczenia;
 • „Głęboki Oddech” – informowała o objawach, przyczynach i skutkach Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP), a także o badaniach profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania choroby i rozpoczęcia leczenia;
 • Nadzieja dla serc” – powstała z myślą o cierpiących na choroby serca dzieciach; dzięki niej, Grupa Adamed wspólnie z Fundacją Marka Kamińskiego wpłynęła na poprawę jakości życia małych pacjentów oraz wspomogła ich leczenie.

W lipcu 2014 roku utworzona została Fundacja Grupy Adamed, aby wspierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Głównym programem przez nią realizowanym jest ADAMED SmartUP.

Zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=Mao7dAwXpOc

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Na program ADAMED SmartUP składają się dwa elementy: program stypendialny oraz popularyzacja nauki. Program stypendialny przeznaczony jest dla osób w wieku 15-19 lat i ma na celu wyłonienie tych najzdolniejszych. Do trzech edycji programu zgłosiło się łącznie blisko 16 000 osób. By wygrać wyjazd na innowacyjny obóz naukowy musieli wykazać swoją interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i zdolność logicznego myślenia w trakcie nietypowej rekrutacji – gry opartej na alternatywnej rzeczywistości. Uczestnicy walczyli o wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, program indywidualnych konsultacji edukacyjnych oraz stypendium naukowe.

Osią drugiego elementu programu ADAMED SmartUP – popularyzacji nauki, jest interaktywna platforma internetowa www.adamedsmartup.pl można znaleźć między innymi:

 • informacje o tym, dlaczego warto zostać naukowcem;
 • wskazówki, gdzie studiować i jak przygotować się do aplikowania na uczelnie wyższe w Polsce i za granicą;
 • zaproszenia na bezpłatne warsztaty naukowe odbywające się w całej Polsce;
 • wyjątkowe, inspirujące lekcje – filmy popularno-naukowe przygotowane przez wykładowców ADAMED SmartUP. Każda lekcja zawiera scenariusz zajęć pozwalający nauczycielom na rozszerzenie programów szkolnych;
 • forum dyskusyjne – dla młodych naukowców, poszukujących rówieśników o podobnych zainteresowaniach. Można tu znaleźć odpowiedzi nawet na najbardziej frapujące, naukowe pytania.

Więcej informacji: http://adamed.com.pl/pl/odpowiedzialnosc-spoleczna