Fundacja Veolia

Grupa Veolia jest zaangażowana w wiele działań zmierzających do polepszania jakości życia mieszkańców miast, w których prowadzi swoją działalność. Cele społecznej odpowiedzialności biznesu realizuje poprzez działalności Fundacji Veolia Polska.

Fundacja, kieruje swoją ofertę do lokalnych społeczności, prowadząc szereg działań związanych z edukacją ekologiczną i obywatelską. Nawiązując partnerstwa, buduje dialog z interesariuszami, by wspólnie tworzyć projekty jak najwyższej jakości.

  • Szkoła Liderów Miast – to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności.
  • Miejskie Klimaty – program współpracy rozwojowej, którego celem jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających na problem zmian klimatu w miastach.
  • Ciepło dla miast – inicjatywa skierowana do mieszkańców miast, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej.
  • Naprawiamy z Veolią – projekt skierowany do wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć miejsce aktywności lokalnej, oparte na idei naprawiania i ponownego wykorzystywania przedmiotów.

Fundacja Veolia Polska rozwija również program wolontariatu pracowniczego w Grupie Veolia oraz wspiera działania na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Więcej informacji o działalności firmy w obszarze CSR można znaleźć w Raporcie wpływu oraz na stronie Fundacji Veolia Polska.

Więcej informacji na stronie http://fundacja.veolia.pl/

Informacje od Partnera

14 sierpnia 2019

NaprawiaMY z Veolią: warsztaty z pracownikami

Jeszcze w tym roku w 10 polskich miastach i miasteczkach powstaną kafejki naprawcze – miejsca, gdzie sąsiedzi będą mogli wspólnie naprawić wszelkiego rodzaju sprzęty, chroniąc środowisko naturalne i jego zasoby, a przy okazji lepiej się poznać. Zorganizują je finaliści programu NaprawiaMY z Veolią.

9 sierpnia 2019

Veolia przeprowadziła warsztaty zero waste

2 sierpnia wolontariusze Veolii wzięli udział w ekologicznych warsztatach w duchu zero waste, podczas których nauczyli się jak nadawać drugie życie przedmiotom i jak żyć, aby produkować jak najmniej odpadów.

9 sierpnia 2019

Veolia podsumowała Ogólnopolski Dzień Pszczół

To wspaniała okazja by przypomnieć o znaczeniu pszczół dla bioróżnorodności oraz idei miejskiego pszczelarstwa, którą Veolia realizuje wspólnie ze swoimi pracownikami w ramach wolontariatu pracowniczego.

Zobacz wszystkie wiadomości od Fundacja Veolia Polska »