Enea

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego. Zarządza pełnym łańcuchem wartości: od węgla w kopalni po gniazdko w domu Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii dla 2,5 mln Klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna energii elektrycznej w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju).
Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 16,5 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe wykorzystujące węgiel kamienny: Elektrownia Kozienice (mazowieckie) i Elektrownia Połaniec (świętokrzyskie). W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni.
W działalności biznesowej Grupa Enea od początku funkcjonowania uwzględniała oczekiwania otoczenia. Tak samo ważne były i są dla Enei dobre relacje z Pracownikami. Grupa powiązana jest historycznie z regionem Wielkopolski i zawsze aktywnie wspierała społeczności lokalne, jednakże były to większości działania z obszaru zaangażowania społecznego, w którym podejmowano wiele inicjatyw.
W 2010 r. rozpoczął się proces formalnego budowania Enei jako firmy odpowiedzialnej społecznie – powstała wówczas uszczegóławiająca strategię biznesową – strategia CSR Grupy Kapitałowej Enea. Obecnie Enea planuje jej aktualizację tak, by była spójna ze strategią rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku.
W 2012 r. Grupa Enea opublikowała po raz pierwszy „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” za 2011 r. Miał on formę tradycyjnej publikacji. Za kolejne lata raporty zrównoważonego rozwoju były już publikowane w formie online, zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative – GRI. Ostatnie dwa raporty za lata 2017 i 2018 ukazały się w najnowszej odsłonie tego standardu – GRI Standards.
Grupa Enea opiera swoje działania odpowiedzialne społecznie przede wszystkim na współpracy z lokalnymi społecznościami. Ta współpraca jest możliwa dzięki zaangażowaniu i bezpośredniej aktywności pracowników. Inicjatywy edukacyjne, charytatywne i proekologiczne są realizowane przez Fundację Enea, która od 5 lat wciela w życie politykę zaangażowania społecznego Grupy.
Wśród najważniejszych programów są działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: Enea Akademia Sportu promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. We współpracy ze szkołami, Enea pomaga szkolić i trenować ok. 3 000 dzieci z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Piły. Enea Akademia Talentów to program stypendialny dla utalentowanych uczniów i szkół działających na rzecz rozwoju talentów swoich podopiecznych. W dwóch dotychczasowych edycjach Enea przyznała łącznie 58 grantów i stypendiów dla szkół oraz utalentowanych uczniów. „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie” to cykl warsztatów, w czasie których – we współpracy ze strażakami – Fundacja Enea edukuje starsze osoby w zakresie bezpieczeństwa konsumenckiego i przeciwpożarowego.
Dużą część działalności Fundacji Enea stanowią projekty charytatywne, w których udział biorą pracownicy. „Energię mamy we krwi” to program promujący honorowe krwiodawstwo na skalę całej Grupy Enea. Krwiobusy w 2018 r. pojawiły się w najważniejszych lokalizacjach, w których działają spółki Grupy. Od marca 2018 r. pracownikom Grupy Enea udało się wspólnie zebrać ponad 170 litrów krwi.
Silnym fundamentem inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych jest wolontariat pracowniczy. W Grupie realizowane są dwa programy wolontariatu kompetencyjnego: „Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne” oraz „Nie taki prąd straszny”, a także wolontariat akcyjny. Siłą Grupy Enea są ponadto projekty społeczne realizowane przez poszczególne spółki, w tym m.in. działania Enei Operator na rzecz ochrony rybołowa, czy ekologiczne warsztaty edukacyjne realizowane przez Eneę Wytwarzanie i Eneę Elektrownię Połaniec.
Główna siedziba Enei znajduje się w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1.
Więcej informacji na temat podejmowanych przez Eneę działań w obszarze odpowiedzialnego biznesu dostępnych jest na stronie poświęconej CSR w Enei:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes
Link do Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea za rok 2018: https://raport2018.csr.enea.pl/

Informacje od Partnera

14 sierpnia 2019

Współpraca biznesu z III sektorem

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi eksperckich na temat rozwoju współpracy między biznesem a III sektorem. Materiał jest podsumowaniem konferencji „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”, która odbyła się 6 czerwca br. Wydarzenie współorganizowali ENEA i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

9 sierpnia 2019

Enea zorganizuje imprezę sportową IRONMAN 70.3 Gdynia

9 sierpnia zaczyna się sportowa impreza IRONMAN zorganizowana przez Enea. Na listach startowych zawodów znajduje się niemal 4 tysiące zawodników, w tym gwiazda nr 1 światowego triathlonu – Jan Frodeno (GER).

6 sierpnia 2019

Enea publikuje najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju

Grupa Enea opublikowała ósmy raport zrównoważonego rozwoju. Tak jak w latach ubiegłych, w trosce o środowisko naturalne, jest on dostępny tylko w wersji online. Dokument, przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami, opisuje wyniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne Grupy za 2018 rok. Raport po raz pierwszy odnosi realizowane przez Eneę projekty do zobowiązań, które podjęła na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja tych zobowiązań przez Grupę Enea odzwierciedla nie tylko jej troskę o jakość życia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także świadomość globalnych wyzwań.

Zobacz wszystkie wiadomości od Enea »