Antalis

Antalis jest największym europejskim i czwartym na świecie dystrybutorem materiałów służących do komunikacji wizualnej (papierów dla poligrafii i biur, materiałów opakowaniowych i produktów VisCom). W 11 krajach na świecie zajmuje pierwszą pozycję wśród dystrybutorów papieru. W Polsce Antalis, od lat notowany na listach rankingowych największych przedsiębiorstw, jest liderem w dystrybucji materiałów służących do komunikacji wizualnej.

W ciągu ostatnich lat Antalis Poland przeprowadził wiele inwestycji mających na celu dalsze poprawianie jakości obsługi klientów i funkcjonowania firmy. Spośród najważniejszych projektów wymienić można nowoczesną sieć komputerową wraz z oprogramowaniem działającą w czasie rzeczywistym, otwarcie nowoczesnego Centrum Dystrybucji pod Warszawą o powierzchni 50.000 m2 . W roku 2009 Antalis Poland zakończył proces certyfikacji swoich produktów uzyskując ceryfikaty FSC oraz PEFC gwarantujące kontrolę pochodzenia produktu w poszanowaniu zasad dobrej gospodarki leśnej.

Antalis promuje ideę świadomego i odpowiedzialnego biznesu. Od wielu lat prowadząc działalność charytatywną, firma wspiera fundacje i stowarzyszenia. W gronie tych instytucji są m.in. Fundacja Synapsis, Fundacja ABCXXI, Ogólnopolskei Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

W roku 2011 firma została członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji która prowadzi liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.

Więcej informacji na stronie firmy

Informacje od Partnera

23 sierpnia 2019

Partnerzy FOB zapraszają na spotkanie „Edukacja interesariuszy w działaniach firmy”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu „Edukacja interesariuszy w działaniach firmy”, które odbędzie się 17 września 2019 r. Jego uczestnicy poznają dobre praktyki firm oraz wezmą udział w warsztacie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

15 lutego 2019

Specjalista/ka ds. CSR oficjalnie znajdzie się na liście zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanowisko specjalista/ka ds. CSR zostanie oficjalnie włączone do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. To efekt prawie dwuletnich prac Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z ekspertami firm należących do Programu Partnerstwa FOB, które działają wraz ze stowarzyszeniem na rzecz upowszechniania standardów CSR w Polsce.

29 listopada 2018

Antalis na targach Zero Waste

W sobotę 24 listopada w siedzibie Agory w Warszawie odbyły się po raz trzeci targi ZERO WASTE promujące firmy i rozwiązania prowadzące swoją działalność w Zrównoważony sposób. Firma Antalis Poland, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, była po raz drugi aktywnym uczestnikiem Targów.

Zobacz wszystkie wiadomości od Antalis Poland »