ANG Spółdzielnia

ANG Spółdzielnia powstała by dostarczać ludziom produkty finansowe, które potrzebują, które rozumieją, na które Ich stać i za godziwą cenę. Tak zdefiniowana misja połączona z wizją stworzenia ogólnopolskiej firmy, która będzie alternatywnym do korporacji miejscem pracy dla doświadczonych ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych pozwoliła na zbudowanie, zaczynając w 2010 roku, jednej z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce, z którą obecnie współpracuje ponad 700 osób. Przyjęta formuła spółdzielni gwarantuje jej członkom wpływ, współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni. Mocne oparcie firmy o jej wartości, poczucie służby i dobra wspólnego pozwoliło na stworzenie firmy o silnej tożsamości przy jednoczesnej wysokiej efektywności ekonomicznej.

Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Członkowie społeczności ANG zaangażowani są wiele projektów związanych z ekonomią społeczną, odpowiedzialnością branży finansowej i jej kapitałem społecznym.
Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i zasobami, szczerze wierzymy, że możemy mieć swój skromny wpływ w zmianie świata na lepsze.

Poprzez Fundację „Będę Kim Zechcę” angażujemy się w wolontariat pracowniczy, edukację młodych ludzi w dziedzinach finansów i przedsiębiorczości.

W ramach projektu NIENIEODPOWIEDZIALNI wspieramy ideę efektywnej, mądrej i wrażliwej branży finansowej, świadomej swojej roli wobec klientów, współpracowników, społeczeństwa i przyrody.
Bierzemy udział w pracach Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz Grupy ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przy Ministerstwie Rozwoju, współtworzyliśmy „Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz „Deklarację Pośredników Finansowych KPF”, będącą dobrowolnym manifestem branży, jesteśmy sygnatariuszem Inicjatywy SDG’S, Karty Różnorodności, inicjatywy Global Compact, Koalicji Rzeczników, aktywnie angażujemy się w działania Koalicji Prezesi – wolontariusze, jesteśmy członkiem Lewiatana.

Otrzymaliśmy wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Etyczna Firma 2015 i 2016 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015, 2016 i 2017 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015, 2016 i 2017 Pulsu Biznesu, Listki CSR Polityki 2015 i 2016. Artur Nowak-Gocławski, inicjator Spółdzielni, w 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie „Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2017 r. zdobyliśmy II miejsce w kategorii kryształowej w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej.

Raportujemy wyniki i działania w sposób zintegrowany wg standardu GRI. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi raportami społecznymi, które dostępne są na stronie http://www.angkredyty.pl/pl/ang/raport-spoleczny.html

Więcej informacji o Spółdzielni: www.angkredyty.pl

Projekt Nienieodpowiedzialni: www.nienieodpowiedzialni.pl