AASA

Jesteśmy technologiczną firmą finansową o skandynawskich korzeniach, obecną na polskim rynku od 2012 roku. Specjalizujemy się w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz małego biznesu, udzielanych w oparciu o zasady odpowiedzialnego pożyczania i wieloetapowy proces oceny kredytowej. Łączymy pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo.

Więcej informacji

Odpowiedzialność społeczna

Fundamentem naszej działalności jest odpowiedzialność. Czujemy się zobowiązani do uwzględniania w naszej codziennej działalności problematyki społecznej oraz interesów naszych klientów, partnerów i pracowników.

Podejście to przekłada się na etyczny i transparentny sposób prowadzenia firmy. Działamy w oparciu o poszanowanie obowiązującego prawa. Spełniamy wszystkie wymogi formalne i realizujemy zasady odpowiedzialnego pożyczania. Wraz z naszymi pracownikami i partnerami aktywnie angażujemy się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kampania społeczno-edukacyjna Aasy Netu

Nasza pierwsza kampania CSR “Aasy Netu” jest odpowiedzią na pilny problem społeczny w Polsce, jakim jest wykluczenie cyfrowe osób dojrzałych. Jednocześnie ma ścisły związek z tym, kim jesteśmy, w co wierzymy i czym chcielibyśmy się dzielić.

Internet i nowe technologie stanowią filary naszej działalności. Wywodzimy się z Estonii i Finlandii – krajów będących liderami cyfryzacji i digitalizacji w Europie. Jako firma oparta na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że dostęp do Internetu stanowi obecnie warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.

O ile w przypadku młodszych pokoleń Polaków świadomość tego jest powszechna, o tyle wśród osób dojrzałych, zwłaszcza kobiet, bardzo często jej brakuje. Potwierdzają to wyniki Raportu Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017, przeprowadzonego na nasze zlecenie przez Kantar Public. Okazało się, że problem wykluczenia cyfrowego dotyczy ponad 2 milionów Polek między 45. a 70. rokiem życia.

Postanowiliśmy pomóc tym osobom w zdobyciu podstawowych umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Aasy Netu”, z którą wystartowaliśmy w czerwcu 2017 roku. Wierzymy, że wszyscy – bez względu na wiek – mogą zostać Aasami Netu, aby móc częściej kontaktować się z bliskimi, rozwijać zainteresowania i poprawić jakość swojego życia.

Na platformie aasynetu.pl udostępniliśmy bezpłatnie multimedialne materiały edukacyjne dla początkujących, dojrzałych użytkowników Internetu. Chcemy nie tylko zachęcić takie osoby, zwłaszcza kobiety po 45. roku życia do zapoznania się z tajnikami Internetu, ale także zmotywować młodsze pokolenia do czynnego wspierania w nauce swoich bliskich – rodziców, babć,  dziadków, sąsiadek i sąsiadów.

Dzięki serii filmów i materiałów edukacyjnych, przy wsparciu naszego eksperta Marka i swoich bliskich, osoby początkujące w łatwy sposób nauczą się np. pisać maile, wysyłać zdjęcia, prowadzić rozmowy on-line i wyszukiwać interesujące  informacje w Internecie.

Partnerem honorowym kampanii jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, a partnerem medialnym portal Odpowiedzialnybiznes.pl oraz magazyn Głos Seniora. W akcję zaangażowało się również wielu pracowników firmy w ramach wolontariatu.

Więcej informacji

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby Aasa była komfortowym, inspirującym i rozwijającym miejscem pracy, pełnym energii i optymizmu. Wspieramy oddolne inicjatywy, wolontariat oraz współpracę międzydziałową i międzynarodową.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności i na co dzień podejmujemy wiele działań w zakresie wspierania różnorodności i wielokulturowości. Chcemy tworzyć organizację działającą w oparciu o poszanowanie podstawowych zasad równości. Taką, która szanuje różnorodność wszystkich osób w środowisku pracy, bez względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

Podejście to zostało potwierdzone przez wyniki badania Top Employers, przeprowadzonego przez Aon Hewitt w lipcu 2017 r. Zgodnie z nim 83 procent pracowników Aasa Polska uważa, że to właśnie różnorodność jest najmocniejszą stroną firmy.

W oddziałach naszej firmy pracują osoby pochodzące z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii, Czech, Kazachstanu, Rumunii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Procentowy udział kobiet wśród wyższej kadry menedżerskiej w polskim oddziale wynosi 45 procent. Zatrudniamy tu również kilka osób niepełnosprawnych.

Podejmujemy też wiele działań w zakresie społecznej odpowiedzialności w miejscu pracy. Przykładem tego jest program „Aasa Heart Inside”, w ramach którego pracownicy biorą udział w inicjatywach dobroczynnych, maratonach charytatywnych i akcjach krwiodawstwa.

Przykładamy również wysoką wagę do tworzenia wysokiej kultury pracy. Badanie Kultury Organizacyjnej, przeprowadzone pod koniec 2016 roku potwierdziło, że nasza firma ma wysoce rozwiniętą kulturę opiekuńczości, a nasi pracownicy traktują siebie jak członków rodziny, co oznacza, że wzajemnie sobie pomagają i ufają.

Więcej informacji

Odpowiedzialność biznesowa

Angażujemy się w upowszechnianie odpowiedzialnych postaw oraz wysokich standardów obsługi klienta w branży kredytów konsumenckich. Jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym i wspieramy rozwój innowacyjności na wszystkich rynkach, na których działamy.

W 2013 roku otrzymaliśmy od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo. Przeszliśmy także pozytywnie weryfikację dokonywaną przez Komisję Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pod kątem dostosowania się do Zasad Dobrych Praktyk w swoich praktykach biznesowych, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych.

Od 2015 roku jesteśmy członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, skupiającej kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Zasady wypracowane przez KPF uznajemy za podstawowe wartości i ideały etyczne przedsiębiorstwa finansowego. Wspólnie z KPF i firmami zrzeszonymi opracowaliśmy również Księgę Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych, która stanowi zbiór reguł odpowiedzialnego pożyczania, adresowany do instytucji pożyczkowych w Polsce.

W 2015 roku otrzymaliśmy Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., który wyróżnia przedsiębiorstwa i instytucje aktywnie wspierające budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku.

Informacje od Partnera

25 lutego 2019

Aasa Polska wspiera odpowiedzialne zarządzanie finansami u nastolatków

Kiedy zacząć uczyć dzieci wartości pieniądza? Dlaczego tak ważna jest umiejętność zarówno dla dziecka, jak i dla nastolatka? I wreszcie – jak zacząć rozmowę, by nie skończyła się prawdziwą wojną? Na te pytania odpowiedzi udzielają eksperci Aasa Polska w ramach programu rozwoju odpowiedzialności finansowej nastolatków. 

23 sierpnia 2018

Internet oknem na świat dla starszych pokoleń

Wśród osób dojrzałych wiele jest takich, które nie korzystają z internetu lub robią to sporadycznie. Zdaniem młodszych pokoleń dzieje się tak, ponieważ ich starsi bliscy nie mają potrzeby użytkowania sieci. Uważa tak 40 proc. badanych, jak wynika z „Raportu Aasa – Aktywność starszych pokoleń w internecie oczami młodych 2018”.

8 sierpnia 2018

Aasa Polska edukuje pracowników w ramach Dnia Różnorodności

Aasa Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zorganizowała 26 lipca swój pierwszy Dzień Różnorodności pod hasłem „Różnorodność we współczesnym świecie. Dlaczego biznes potrzebuje zarządzania różnorodnością?”. W jego ramach pracownicy firmy poznali bliżej ideę projektu Karta Różnorodności. Ogłoszono także rekrutację do Globalnego Zespołu Ambasadorów i Ambasadorek Różnorodności.

Zobacz wszystkie wiadomości od AASA Polska »