Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?

Program Partnerstwa skierowany jest do firm, które podobnie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu widzą potrzebę prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

By przystąpić do elitarnego grona Partnerów Strategicznych, kluczowe jest prowadzenie przez firmę działań z zakresu CSR – nie tylko na poziomie globalnych wytycznych i programów, ale także ich lokalnego wdrażania.

Aby zostać Partnerem FOB należy spełnić określone kryteria (m.in. określony dorobek w zakresie odpowiedzialnego biznesu i chęć jego rozwijania, zobowiązanie do przestrzegania i szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu).

Zapraszamy do kontaktu z Wicedyrektorką Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która przekaże wszelkie informacje na temat procedury przyjęcia firmy.

Justyna Kozera
mail: justyna.kozera@fob.org.pl
tel. 695 123 100