Co zyskam przystępując do Programu Parnerstwa?

Program Partnerstwa w ciągu ostatnich 19 lat to ponad 150 spotkań, szkoleń, wydarzeń dla Partnerów, ponad 150 wydań specjalnego newslettera, publikacje eksperckie.

To również portal dla partnerów, infografiki i filmy promujące CSR, materiały edukacyjne, niezliczone artykuły, analizy, badania, dobre praktyki z kilkunastu edycji Raportu Dobrych praktyk FOB.

Komunikacja i budowanie relacji

 • Ekspozycja firmy jako Partnera FOB
 • Budowanie relacji z Partnerem

Włączanie Partnera do działań FOB

 • Konferencje i spotkania
 • Partnerstwo przy inicjatywach

Edukacja i dostęp do wiedzy

 • Szkolenia, spotkania, webinaria, publikacje
 • Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami

Na Program Partnerstwa składają się

 • spotkania merytoryczne, z ekspertami, tematyczne, webinaria, szkolenia, na które zapraszamy przedstawicieli firm partnerskich – tych spotkań jest minimum 6 rocznie
 • wspólne publikacje, analizy dotyczące CSR – firma może się włączyć poprzez przesłanie komentarza eksperckiego, dobrej praktyki, artykułu do publikacji tworzonej przez FOB.
 • zamknięty portal dla Partnerów FOB z dodatkowymi materiałami dla pracowników firmy partnerskiej
 • cykliczny newsletter z najważniejszymi informacjami, wysyłany tylko do Partnerów FOB
 • 1 rocznie szkolenie dla pracowników firmy
 • możliwość udziału w zagranicznych projektach, wizytach studyjnych lub konferencjach (głównie dla firm będących jednocześnie sygnatariuszami Karty Różnorodności) 
 • prezentacja praktyk firmy i jej dokonań w ramach odpowiedzialności społecznej
 • ekspozycja firmy jako Partnera FOB
 • networking i integracja Partnerów.

Ustalając nasze działania na kolejny rok, bierzemy pod uwagę potrzeby i plany naszych Partnerów. Wspieramy także ich inicjatywy w zakresie CSR.
 Do Programu Partnerstwa zapraszamy firmy, które mają już pewne doświadczenia CSRowe, ale chcą wciąć się rozwijać i swoim zaangażowaniem – merytorycznym i finansowym – wspierać FOB w upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności w Polsce.

Na pytania odpowiedzą

Co zyskam przystępując do Programu Parnerstwa?

Ewa Wojciechowicz

menedżerka projektów

+48 663 020 358


Co zyskam przystępując do Programu Parnerstwa?

Katarzyna Mróz

menedżerka projektów

+48 695 123 100