Nie ma już możliwości zgłaszania kandydatów i kandydatek do nagrody. Ogłoszenie laureatów lub laureatek nastąpi 24 maja w trakcie IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie. Zapraszamy na to wydarzenie.

Celem jest nagrodzenie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w ostatnim czasie do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social reposnsibility). Z okazji obchodów 5 lat Karty Różnorodności wyjątkowo zostanie przyznana nagroda nagroda w kategorii „różnorodność” za wspieranie idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim.

 Nagradzając i promując osoby działające na rzecz rozwijania idei CSR w polskich firmach i organizacjach chcemy pokazać uznanie dla pracowników/czek – liderów/ek z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zmotywować ich do dalszych działań, jednocześnie inspirując innych. Z okazji 5. urodzin Karty Różnorodności zależy nam także na docenieniu działań na rzecz tworzenia bardziej otwartych i włączających miejsc pracy, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się także przyznać nagrodę, w kategorii różnorodnośćmówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nagroda zostanie w tym roku przyznana w następujących kategoriach

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy i poza nim

II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy i poza nim

III. Różnorodność – pracownik/pracowniczka  organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei różnorodności w miejscu pracy i poza nim

Pierwsza edycja Nagrody odbyła się w roku 2015. Tym razem laureatów nagrody ogłosimy w maju, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Karta Różnorodności.

Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są do środy, 19 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Na pytania odpowie

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Ewa Albińska

menedżerka projektów

+48 661 295 001


Patroni Honorowi:

 

Patronat medialny BCC      Logo Lewiatana - patrona medialnego       Logo OFOP - patrona medialnego nagrody    

 

Patroni Medialni:

                    Kompendium CSR