9. edycja „Pióra odpowiedzialności”

W 9. edycji konkursu „Pióra odpowiedzialności” będzie kontynuowany nowy podział kategorii konkursowych, uwzględniający obok artykułu prasowego i eksperckiego, specjalną kategorię tematyczną. W tym roku będzie to „odpowiedzialne miejsce pracy”. 

W 9. edycji konkursu obowiązują następujące kategorie:

  • Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz)
  • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert)
  • Artykuł tematyczny „odpowiedzialne miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz)

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Nadesłane materiały oceniane są pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)