7. edycja „Pióra odpowiedzialności”

To już 7. edycja konkursu skierowanego do dziennikarzy i ekspertów piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności”. W tym roku organizator – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – postanowiło wprowadzić zmiany do formuły konkursu. Jedną z głównych jest ustanowienie kategorii tematycznej – w 2017 roku będzie to „środowisko naturalne”.

Od 16 stycznia do 28 lutego 2017 roku przez formularz dostępny na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/pioro można zgłaszać artykuły w trzech kategoriach:

  • Artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz)
  • Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert)
  • Artykuł tematyczny „środowisko naturalne” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz)

Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Nadesłane materiały oceniane są pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)

Jak co roku ogłoszenie zwycięzców „Pióra odpowiedzialności” odbędzie się podczas wydarzenia poświęconego nowej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” pod koniec marca.