Pióro odpowiedzialności

Celem konkursu „Pióro odpowiedzialności” jest zachęcenie dziennikarzy by większą uwagę w swoich publikacjach kierowali w stronę idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Konkurs cały czas się rozwija. W ostatniej edycji można było zgłaszać materiały prasowe opublikowane w ciągu całego poprzedniego roku. Nagrodę przyznawano w trzech głównych kategoriach:

  1. Artykuł prasowy – media drukowane,
  2. Artykuł prasowy – media elektroniczne,
  3. Artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane.

Prace konkursowe były oceniane przez jury składające się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tradycją stało się zapraszanie do komisji oceniającej zwycięzców poprzedniej edycji konkursu.

Nadesłane materiały oceniane są pod kątem:

  • Zgodności pracy z celem i tematyką konkursu
  • Walorów merytoryczne
  • Kompletność i rzetelność informacji
  • Stylu
  • Kreatywności
  • Innowacyjności (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu)