Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności

Od stycznia 2019 nastąpiły zmiany w Karcie Różnorodności. Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności to nowa formuła zaangażowania się organizacji – sygnatariuszy Karty Różnorodności – w upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce.

Dołącz swoją organizację do grona organizacji wspierających upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkie organizacje będące lub zainteresowane zostaniem sygnatariuszami Karty Różnorodności do przyłączenia się do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności. To pomysł na wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju inicjatywy w Polsce.

Każda z firm, która zdecyduje się na uiszczenie rocznej opłaty, która w całości zostanie przekazana na rozwój projektu, będzie miała prawa do posługiwania się tytułem oraz logo Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności w Polsce 2019.

Sygnatariusze wspierający Kartę Różnorodności 2019: DB Cargo Polska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Philip Morris International w Polsce

Pobierz prezentację (pdf).

Skąd te zmiany?

Kolejny rok obecności Karty Różnorodności w Polsce pokazuje, że temat budowania miejsc pracy wolnych od dyskryminacji i otwartych na różnorodnych pracowników i pracowniczki jest ważny i budzi coraz większe zainteresowanie. Obecnie w gronie sygnatariuszy deklaracji o tworzeniu otwartych na różnorodność miejsc pracy jest ponad 250 podmiotów – firm, administracji publicznej, organizacji pozarządowych.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako koordynator Karty działa w zakresie prowadzenia badań i przygotowywania publikacji poświęconych zarządzaniu różnorodnością, organizuje spotkania edukacyjne i wydarzenia promujące tę tematykę.

Mając na względzie dalszy rozwój Karty Różnorodności w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało się wprowadzić jednorazowe opłaty za przystąpienie do Karty Różnorodności dla dużych i średnich firm oraz utrzymać i rozwinąć możliwość otrzymania tytułu Sygnatariusza wspierającego Kartę Różnorodności, która wiąże się z corocznymi opłatami na rzecz rozwoju programu.

Czytaj więcej informacji o zmianach >>