Sygnatariusze wspierający

Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności to nowa formuła zaangażowania się organizacji – sygnatariuszy Karty Różnorodności – w upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce.

Dołącz swoją organizację do grona Sygnatariuszy Wspierających 2018

W roku 2018 Sygnatariuszami Wspierającymi Kartę Różnorodności są następujące organizacje (kolejność alfabetyczna):

Lp

Nazwa organizacji*

1 Aasa Polska
2 Alexander Mann Solutions Poland sp. z o.o.
3 ANG Spółdzielnia
4 Bank BGŻ BNP Paribas
5 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
6 Bank Zachodni WBK
7 Budimex S.A.
8 Carrefour Polska Sp. z o.o.
9 Castorama Polska Sp. z o.o.
10 Cemex
11 DB CARGO POLSKA s.a.
12 Deloitte
13 EmiTel sp. z o.o.
14 Farm Frites Poland s.a.
15 Henkel Polska Sp. z o.o
16 IKEA Retail Sp. z o.o.
17 Kompania Piwowarska
18 KPMG
19 L’Oreal
20 Michelin Polska s.a.
21 Nestle Polska S.A
22 ORANGE POLSKA – opiekun Karty Różnorodności
23 3PCC EXOL s.a.
24 PGNiG
25 Polpharma
26 Provident
27 Raben Management Services sp. z o.o.
28 Roche Polska sp. z o.o.
29 Siemens Sp. z o.o.
30 Skanska Property Poland Sp. z o.o.
31 Solski Communications
31 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
32 T-mobile
33 Totalizator Sportowy
34 Unilever
35 Urząd Transportu Kolejowego
36 Veolia Energia Polska S.A.
37 Międzynarodowy port lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
38 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


* pogrubioną czcionką oznaczono firmy – Partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dołącz swoją organizację do grona organizacji wspierających upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkie organizacje będące lub zainteresowane zostaniem sygnatariuszami Karty Różnorodności do przyłączenia się do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności. To pomysł na wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju inicjatywy w Polsce.

Każda z firm, która zdecyduje się na uiszczenie rocznej opłaty, w wysokości 1000 złotych netto, które w całości zostaną przekazane na rozwój projektu, będzie miała prawa do posługiwania się tytułem oraz logo Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności w Polsce 2018 (najwcześniej od stycznia 2018). 

Konieczność opłaty za udział w gronie Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności w Polsce, nie dotyczy Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Dodatkowo, firma – Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności w Polsce zyska następujące korzyści:

  • wyróżnienie nazwy firmy w portalu kartaroznorodnosci.pl w specjalnej sekcji „Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności w Polsce”,
  • wyróżnienie nazwy firmy w prezentacjach i publikacjach Karty Różnorodności w specjalnej sekcji „Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności w Polsce”,
  • udział w jednym webinarium poświęconym różnorodności w ciągu roku z możliwością nagrania i wykorzystania wewnątrz swojej firmy .
  • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach/szkoleniach/spotkaniach organizowanych w ramach Karty Różnorodności, jak również otrzymywania newslettera Karty Różnorodności raz na dwa miesiące.

Temat zarządzania różnorodnością jest równie ważny w biznesie, jak w organizacjach pozarządowych czy samorządach. Zależy nam więc na dotarciu także do nich i promocji tematu, a mając świadomość ograniczeń, także budżetowych, które dotyczą zwłaszcza NGOsów, zachowują one możliwość korzystania zarówno z newslettera Karty, jak i udziału w organizowanych przez nas spotkaniach bez wnoszenia żadnych opłat. Oczywiście, jeśli organizacje będą zainteresowane finansowym wsparciem rozwoju zarządzania różnorodnością w Polsce, mogą dołączyć do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności w Polsce

Podpisanie Karty Różnorodności nadal jest bezpłatne, a wszystkie organizacje, które już Kartę podpisały, a które nie zdecydują się na włączenie do grona Sygnatariuszy Wspierających, zachowują tytuł Sygnatariusza, jednak bez wyżej wymienionych korzyści.

Skąd te zmiany?

Piąty rok obecności Karty Różnorodności w Polsce pokazuje, że temat budowania miejsc pracy wolnych od dyskryminacji i otwartych na różnorodnych pracowników i pracowniczki jest ważny i budzi coraz większe zainteresowanie. Dość powiedzieć, że w ciągu kilku miesięcy 2017 roku, Kartę podpisało więcej organizacji niż przez cały rok 2015 czy 2016 i obecnie jest to już prawie 200 podmiotów – firm, administracji publicznej, organizacji pozarządowych.

To nas bardzo cieszy, bo potwierdza, że koordynując projekt Karty Różnorodności w Polsce odpowiadamy na konkretne potrzeby wielu organizacji, dążących do budowania włączających, innowacyjnych miejsc pracy, w których każda osoba czuje się potrzebna i doceniona. Takie zmiany w organizacjach przyczyniają się równocześnie do oferowania przez nie lepszych produktów i usług, a w konsekwencji także pozytywnych zmian w ich otoczeniu.

Nasze możliwości działania, jako organizacji pozarządowej, z jednej strony dotyczą prowadzenia badań i publikacji poświęconych zarządzaniu różnorodnością, a z drugiej – organizowania spotkań edukacyjnych i wydarzeń promujących tę tematykę. Jesteśmy także otwarci na zaproszenia do współpracy, chętnie korzystamy też ze spotkań z samorządami, z których coraz więcej promuje różnorodność. To bardzo ważne i cenne inicjatywy i chcemy kontynuować to zaangażowanie. 

Cały czas staramy się także na bieżąco informować Państwa o istotnych badaniach i publikacjach, w Polsce i za granicą poprzez naszą stronę internetową, media społecznościowe i newsletter.

Równocześnie, mamy poczucie, jak dużo jeszcze przed nami, a rozwój Karty Różnorodności wymaga od nas dalszego, na pewno nie mniejszego zaangażowania. Jest to niestety coraz trudniejsze, biorąc pod uwagę fakt, że Karta Różnorodności w Polsce od początku istnienia była całkowicie otwarta, a jej podpisanie nigdy nie wiązało się z żadnymi opłatami. Podobnie zresztą, jak możliwość posługiwania się przez sygnatariuszy Karty materiałami wizualnymi, których pakiet otrzymuje każda z organizacji dołączających do tego grona.

Staramy się także organizować coraz więcej bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych, poza dorocznym Ogólnopolskim Dniem Różnorodności, w Warszawie, ale także w innych miastach w Polsce.

Taki model – otwarty i bezpłatny, nie jest wcale oczywisty i powszechny wśród 18 Kart europejskich. Nie chcemy jednak go zmieniać, by wprowadzenie jakichkolwiek opłat nie było przeszkodą w podpisaniu Karty czy udziale w wydarzeniach edukacyjnych.

Mając na względzie dalszy rozwój Karty Różnorodności w Polsce, serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkie organizacje będące sygnatariuszami Karty Różnorodności do przyłączenia się do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności

Opłatę roczną dla Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności w Polsce 2018 chcemy wprowadzić do końca br. roku, a w okresie sierpień – wrzesień będziemy się z Państwem kontaktowali indywidualnie w tej sprawie.