O programie

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska

Patron Karty Różnorodności: Rzecznik Praw Obywatelskich

Partner Karty Różnorodności: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Patron medialny: Polityka

Podpisanie Karty Różnorodności w Polsce jest dobrowolne i bezpłatne.

Treść Karty Różnorodności

Zostań Sygnatariuszem

Zostań Sygnatariuszem Wspierającym

Historia

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli/lek firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r.

Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności miała miejsce 14 lutego 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5 lat Karty Różnorodności w Polsce

Poznaj Genezę projektu w Polsce