Harmonogram

Harmonogram I edycji Diversity&Inclusion Rating:

  • 16 września – 27 września: wypełnienie ankiet przez spółki
  • 30 września – 7 października: weryfikacja wyników ankiety przez Deloitte Polska
  • 14 października: posiedzenie komitetu sterującego, podjęcie decyzji o kwalifikacji spółek do Diversity&Inclusion Rating
  • 21 października: ogłoszenie wyników I edycji Diversity&Inclusion Rating
  • październik – listopad: spotkania podsumowujące ze spółkami

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt. Szczegółowych informacji o narzędziu udzielają Katarzyna Mróz, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: katarzyna.mroz@fob.org.pl  oraz Marta Orzęcka, Senior Consultant w zespole Sustainability Consulting Deloitte Polska: morzecka@deloittece.com