Harmonogram

Harmonogram II edycji Diversity&Inclusion Rating:

  • styczeń 2020: deklaracja chęci przystąpienia do inicjatywy, mailowo na adres: katarzyna.mroz@fob.org.pl lub morzecka@deloittece.com
  • luty 2020: wypełnienie kwestionariusza ratingu obejmującego 4 obszary
  • marzec – kwiecień 2020: weryfikacja kwestionariusza przez zewnętrznego audytora Deloitte – sprawdzenie poprawności oraz prawdziwości wskazanych odpowiedzi z uwzględnieniem międzynarodowego standardu ISAE3000
  • kwiecień 2020: Opracowanie i wyliczenie ratingu – podsumowanie punktów zdobytych przez zgłoszone firmy w każdej kategorii
  • maj 2020: uroczyste ogłoszenia wyników Diversty & Inclusion Rating – przedstawienia listy firm, które z sukcesem przeszły etap weryfikacji
  • maj/czerwiec 2020: indywidualna prezentacja wyników ratingu oraz rekomendacji dla firmy

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt. Szczegółowych informacji o narzędziu udzielają Katarzyna Mróz, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: katarzyna.mroz@fob.org.pl  oraz Marta Orzęcka, Senior Consultant w zespole Sustainability Consulting Deloitte Polska: morzecka@deloittece.com