Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy

Jednym z zobowiązań wynikających z podpisania Karty Różnorodności jest coroczne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej postępów we wdrażaniu Karty Różnorodności w organizacji.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich sygnatariuszy.

Jeśli organizacja w ciągu dwóch lat od podpisania Karty nie wypełni ankiety, zostanie wykluczona z grona Sygnatariuszy.

Wypełnienie ankiety

Ankieta umożliwia zapisanie kopii roboczej i późniejszy powrót do wypełniania. Przyciski zapisu kopii roboczej i przesyłania wypełnionej ankiety znajdują się na końcu ankiety. Po przesłaniu ankiety jej kopia zostanie przesłana na maila wskazanego w ostatniej części ankiety.

  • Wszystkie pola są obowiązkowe
  • Dane dotyczą ostatniego pełnego roku kalendarzowego

W przypadku pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt

Pytania dotyczące merytoryki

Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

+48 22 627 18 71

Pytania techniczne dotyczące formularza

Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy

Karol Krzyczkowski

menedżer projektów

+48 601 658 008