Ankieta zgłoszeniowa do programu Karta Różnorodności

 • Dane organizacji

 • Dane teleadresowe

 • Osoba odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi/kadry

 • Osoba kontaktowa w sprawie Karty Różnorodności

 • Informacje dotyczące organizacji

 • Wprowadź wartość mniejszą lub równą niż 100.
 • Wprowadź wartość mniejszą lub równą niż 100.
 • Wprowadź wartość mniejszą lub równą niż 100.
 • Wprowadź wartość pomiędzy 1 a 105.
 • Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zobowiązuje się do:
  • wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji
  • promocji Karty Różnorodności w Polsce
  • kontaktu z Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce – Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności
  • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej raz w ciągu roku na temat polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością
  • dzielenia się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością.
  Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązuje się do:
  • umieszczenia informacji o Sygnatariuszu na stronie Karty Różnorodności
  • przesłania loga Karty Różnorodności do komunikacji
  • przesłania 4 razy w ciągu roku newslettera dotyczącego zarządzania różnorodnością
  • zaoferowania 50% zniżki na konferencje organizowane przez FOB na temat zarządzania różnorodnością