Włączanie wyłączonych – czyli jak realizować ideę CSR wobec osób niepełnosprawnych

15 listopada 2012

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej organizuje konferencję „Włączanie wyłączonych – czyli jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec osób niepełnosprawnych”.

Termin: 3 grudnia 2012 r.

Miejsce: Warszawa, Hotel Radisson Blu Sobieski

Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń: konferencjaCSR@mpips.gov.pl

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną zarówno teoretyczne aspekty jak i praktyczne przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także postrzegania tych osób jako uczestników rynku (klientów).

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, którym bliska jest idea CSR, pracodawców i firmy zainteresowane zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

Program: 

10.30 Rejestracja

11.00 – 11.15 Otwarcie i powitanie

• Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

• Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

11.15 – 11.30 Społeczna odpowiedzialność biznesu – między teorią a praktyką, Dagmara Lustyk-Wryk, Ekspert PFRON

11.30 – 11.45 CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu) – nowa odsłona – osoby niepełnosprawne, Alina Wojtowicz-Pomierna, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

11.45 – 12.00 Włącz się – jak to się robi, Anna Sobierańska, Koordynatorka projektu „Włącz się”

12.00 – 12.15 Korzyści z zarzadzania różnorodnością. Karta różnorodności w Polsce, Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

12.15 – 12.30 Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, Piotr Miąsek, Specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

12.30 – 12.45 Budowa zróżnicowanej kultury w Tesco, Joanna Januszkiewicz, Menadżer Personalny Format Supermarket

12.45 – 13.00 Osoba niepełnosprawna jako klient i pracownik –  problemy wykluczenia cyfrowego, Dominik Paszkiewicz, Dyrektor ds. dostępności cyfrowej, Spółdzielnia Socjalna Akces Lab

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30 – 14.45 Panel dyskusyjny

prowadzący: Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

uczestniczki:

  • Monika Zakrzewska, Centrum DZWONI – Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
  • Beata Juraszek-Kopacz, Fundacja Rozwoju Społeczeństw Obywatelskiego
  • Agnieszka Bulik, Członkini Zarządu Randstad
  • Bożena Stępień, Dyrektorka Personalny Dr Irena Eris
  • Monika Giegiel, HR Manager CCC (spółki NG2)
  • Agnieszka Burzyńska, HSE Manager SODEXO

14.45 – 15.00 Podsumowanie konferencji

15.00 Lunch

SZCZEGóŁOWE INFORMACJE:Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 (22) 529 06 00, fax +48,  (22) 529 06 02, www.niepelnosprawni.gov.pl; e-mail: konferencjaCSR@mpips.gov.pl