Sygnatariusze wspierający Kartę Różnorodności w 2018 roku

10 stycznia 2018

Od początku stycznia 11 firm sygnatariuszy Karty i 26 partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu może posługiwać się tytułem Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności 2018. Dzięki zaangażowaniu tych 36 organizacji możliwy jest dalszy intensywny rozwój programu Karta Różnorodności i upowszechnianie idei zarządzania różnorodnością w miejscu w pracy w Polsce. Tytuł przyznawany jest na rok, 

Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności to nowa formuła zaangażowania się organizacji – sygnatariuszy Karty Różnorodności – w upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce.

Dołącz swoją organizację do grona Sygnatariuszy Wspierających 2018

W roku 2018 Sygnatariuszami Wspierającymi Kartę Różnorodności są następujące  organizacje (kolejność alfabetyczna):

Aasa Polska
Alexander Mann Solutions Poland sp. z o.o.
ANG Spółdzielnia
Bank BGŻ BNP Paribas
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Zachodni WBK
Budimex S.A.
Carrefour Polska Sp. z o.o.
Castorama Polska Sp. z o.o.
Cemex
DB CARGO POLSKA s.a.
Deloitte
EmiTel sp. z o.o.
Farm Frites Poland s.a.
Henkel Polska Sp. z o.o
IKEA Retail Sp. z o.o.
Kompania Piwowarska
KPMG

L’Oreal
Michelin Polska s.a.
Nestle Polska S.A
ORANGE POLSKA – opiekun Karty Różnorodności
PCC EXOL s.a.
PGNiG
Polpharma
Provident
Raben Management Services sp. z o.o.
Roche Polska sp. z o.o.
Siemens Sp. z o.o.
Skanska Property Poland Sp. z o.o.
Solski Communications
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
T-mobile
Totalizator Sportowy
Unilever
Urząd Transportu Kolejowego
Veolia Energia Polska S.A.

Dołącz swoją organizację do grona organizacji wspierających upowszechnianie zarządzania różnorodnością w Polsce

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza wszystkie organizacje już będące lub zainteresowane zostaniem sygnatariuszami Karty Różnorodności do przyłączenia się do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności. To pomysł na wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju inicjatywy w Polsce.

Każda z firm, która zdecyduje się na uiszczenie rocznej opłaty, w wysokości 1000 złotych netto, które w całości zostaną przekazane na rozwój projektu, będzie miała prawa do posługiwania się tytułem oraz logo Sygnatariusza Wspierającego Kartę Różnorodności w Polsce 2018 (najwcześniej od stycznia 2018). 

Konieczność opłaty za udział w gronie Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności w Polsce, nie dotyczy Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Dodatkowo, firma – Sygnatariusz Wspierający Kartę Różnorodności w Polsce zyska następujące korzyści:

  • wyróżnienie nazwy firmy w portalu kartaroznorodnosci.pl w specjalnej sekcji „Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności w Polsce”,
  • wyróżnienie nazwy firmy w prezentacjach i publikacjach Karty Różnorodności w specjalnej sekcji „Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności w Polsce”,
  • udział w jednym webinarium poświęconym różnorodności w ciągu roku z możliwością nagrania i wykorzystania wewnątrz swojej firmy .
  • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach/szkoleniach/spotkaniach organizowanych w ramach Karty Różnorodności, jak również otrzymywania newslettera Karty Różnorodności raz na dwa miesiące.

Temat zarządzania różnorodnością jest równie ważny w biznesie, jak w organizacjach pozarządowych czy samorządach. Zależy nam więc na dotarciu także do nich i promocji tematu, a mając świadomość ograniczeń, także budżetowych, które dotyczą zwłaszcza NGOsów, zachowują one możliwość korzystania zarówno z newslettera Karty, jak i udziału w organizowanych przez nas spotkaniach bez wnoszenia żadnych opłat. Oczywiście, jeśli organizacje będą zainteresowane finansowym wsparciem rozwoju zarządzania różnorodnością w Polsce, mogą dołączyć do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności w Polsce

Podpisanie Karty Różnorodności nadal jest bezpłatne, a wszystkie organizacje, które już Kartę podpisały, a które nie zdecydują się na włączenie do grona Sygnatariuszy Wspierających, zachowują tytuł Sygnatariusza, jednak bez wyżej wymienionych korzyści.

Czytaj dalej…

źródło: informacja własna