Rodzic w pracy – poszukiwane dobre praktyki pracodawców

12 września 2017

Fundacja „Rodzic w mieście” rozpoczyna projekt zbioru ciekawych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które pozwalają pracownikom na godzenie ról zawodowych i rodzicielskich. Projekt odbywa się pod patronatem Karty Różnorodności.

Organizatorzy do udziału w projekcie zapraszaja duże i średnie firmy działające w Polsce, które realizują specjalne programy i rozwiązania wspierające grupę pracowników jaką są rodzice. Zbiór najciekawszych rozwiązań zostanie opublikowany wiosną 2018 r. i będzie zestawieniem dobrych praktyk służących inspiracji oraz promocji rozwiązań z zakresu Work & Family balance.

Firmy zainteresowanne udziałem w projekcie są proszone o napisz na email.

O projekcie

Projekt „Rodzic w pracy” prowadzony przez Fundację „Rodzic w mieście” wspiera realizację Globalnych Celów Rozwoju (SDG’s), w szczególności Celu 5 – Równość płci oraz Celu 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca.

Wraz z dzieckiem w rodzinie pojawia się konflikt związany z obowiązkami i ambicjami zawodowymi a nową rolą społeczną. Mimo, że w Polsce kobiety stanowią 64% osób z wyższym wykształceniem, to one najczęściej rezygnują lub ograniczają pracę zawodową na rzecz opieki nad dzieckiem. Te, które starają się łączyć oba obszary skarżą się na przepracowanie, zmęczenie i w efekcie wypalenie zawodowe. Wprowadzane rozwiązania z zakresu Work & Family balance mają korzystnie wpłynąć na możliwość realizacji zawodowych ambicji i opieki nad dziećmi, bez uszczerbku dla żadnego z tych obszarów. – podkreślają organizatorzy.

O Fundacji

Misją Fundacji „Rodzic w mieście” jest działanie na rzecz pełnoprawnego uczestnictwa rodziców z dziećmi w przestrzeni publicznej, w społeczeństwie i kulturze. Współpracując z instytucjami administracji publicznej Fundacja chce zmieniać prawo i tworzyć architekturę przyjazną i dostępną dla rodziców. We współpracy z biznesem wprowadza programy i rozwiązania pozwalające na godzenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi.

 źródło: materiały prasowe fundacji