Jak zmierzyć poziom zaawansowania firmy w zarządzaniu różnorodnością? – rusza nowa usługa Deloitte przygotowana we współpracy z Kartą Różnorodności

8 marca 2019

Zespół Sustainability Consulting Deloitte Polska wraz z zespołem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce przygotował usługę pozwalającą na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe.

Diversity&Inclusion Rating to narzędzie, które pozwala określić poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników oraz umożliwia skuteczne komunikowanie rynkowi zaangażowania firmy na rzecz upowszechniania różnorodności.

Pobierz ulotkę >>

Na czym polega usługa?

  • Wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza obejmującego 4 obszary tematyczne
  • Weryfikacja odpowiedzi przez audytora Deloitte w siedzibie firmy
  • Wyliczenie ratingu dla firmy, opracowanie wniosków i rekomendacji
  • Prezentacja wyników ratingu oraz rekomendacji dla zespołu Klienta
  • 1,5h konsultacji z ekspertem ds. różnorodności

Jakie korzyści daje usługa?

  1. Obiektywna i transparentna ocena firmy w obszarze zarządzania różnorodnością
  2. Informacja zwrotna dotycząca poziomu zaawansowania i obszarów do poprawy
  3. Możliwość porównania się z innymi firmami (funkcjonalność planowana do wprowadzenia)
  4. Możliwość zbudowania zaangażowania Zarządu w oparciu o wyniki ratingu i rekomendacje
  5. Wsparcie w rozwoju zarządzania różnorodnością w firmie

Część opłaty za usługę przekazywana jest każdorazowo przez firmę Deloitte na wsparcie programu Karta Różnorodności. W ten sposób firmy uczestniczące w Ratingu wspierają równocześnie działania misyjne Karty Różnorodności na rzecz upowszechnienia zarządzania różnorodnością w Polsce.

Czytaj więcej >>

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Mróz, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu
(tel.: 695 123 100, mail: katarzyna.mroz @ fob.org.pl)