ING Tech Poland dołącza do Sygnatariuszy Karty Różnorodności

11 grudnia 2019

10 grudnia 2019, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, ING Tech Poland dołączyło do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Firma podkreśla, że to kolejny krok w tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku.

– Wartości i zachowania, które są wpisane w kulturę organizacyjną naszej firmy znajdują pełne odzwierciedlenie w rzeczywistości jaką kreujemy na co dzień. Jedną z podstawowych wartości jest szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, narodowości, czy wyznania. Podpisanie Karty Różnorodności jest dla nas przypieczętowaniem tego, z czym utożsamiamy się w ING od zawsze – komentuje Paweł Michalik, Dyrektor Zarządzający ING Tech Poland.

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, w której zobowiązuje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

– Jako sygnatariusz Karty Różnorodności zobowiązujemy się między innymi do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej zapewniającej szacunek dla różnorodności oraz edukacji pracowników i potencjalnych kandydatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Obligujemy się również do wypracowania, promowania i przestrzegania polityki równego traktowania, a także do corocznego raportowania na temat podjętych działań w tym zakresie. Cieszę się, że od dziś ING Tech Poland znajduje się w tak licznym gronie instytucji, dla których szacunek dla różnorodności jest kluczowy w codziennej pracy – wyjaśnia Anna Mirek, Dyrektor Obszaru HR i Komunikacji.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską. W Polsce jej koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa organizacja pozarządowa w Polsce zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Źródło: mat. pras.