Europejska Platforma Kart Różnorodności kończy 10 lat!

30 kwietnia 2020

Dziesięć lat temu Komisja Europejska uruchomiła Europejską Platformę Kart Różnorodności – międzynarodową sieć, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy. Karta obecna jest już w 24 krajach UE, a jej sygnatariuszami jest ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych, reprezentujących ponad 16 milionów pracownic i pracowników. 

– UE czerpie siłę i jedność ze swojej różnorodności – musimy nadal starać się tworzyć bardziej zróżnicowane, integracyjne i równe miejsca pracy i społeczeństwa – mówi Helena Dalli, komisarz UE ds. równości.

Z okazji 10. urodzin Europejskiej Platformy Kart Różnorodności Komisja Europejska wskazuje przykłady dobrych praktyk wprowadzonych przez sygnatariuszy KR:

 • Elastyczna polityka godzinowa pozwalająca na lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
 • Zwiększona rekrutacja osób niepełnosprawnych i inwestycje w rozwój ich umiejętności
 • Sesje szkoleniowe dotyczące nieświadomego uprzedzeń dla rekruterów/ek i specjalistów/ek ds. zasobów ludzkich
 • Wydarzenia, warsztaty i wykłady na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy
 • Dedykowane społeczności w intranecie firmy na tematy związane z równością płci, prawami osób niepełnosprawnych i LGBTI
 • Międzynarodowe tygodnie żywności w firmach, pozwalające dowiedzieć się więcej o zróżnicowanym pochodzeniu kulturowym pracownic i pracowników

Reakcje Sygnatariuszy Kart Różnorodności na pandemię koronawirusa

Od początku kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa firmy i organizacje działające w ramach Kart Różnorodności opowiedziały się za wartościami integracji i solidarności ze swoimi pracownicami i pracownikami i całym społeczeństwem. Kilka przykładów ich działań:

 • IKEA i Fundacja Habitat for Humanity Poland przekazały meble i sprzęt schroniskom dla bezdomnych w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Kielcach, Pabianicach i Warszawie
 • Coca-Cola HBC Italia podarowała rękawice, osłony na buty i okulary ochronne lokalnym szpitalom
 • Danone i Vodafone Czech Republic zaoferowały pracownikom bezpłatne wsparcie psychologiczne
 • Grupa ICZ udzieliła wsparcia technicznego czeskiej organizacji pozarządowej, pomagając dzieciom dotkniętym przemocą domową
 • Nestlé i dzielnica miejska Praga 7 przekazały darmowe posiłki na pogotowie ratunkowe
 • Swedbank Latvia wspierał rozwój platformy komunikacyjnej „Stay home”, która ma na celu poprawę życia osób starszych poprzez pandemię koronawirusa

Komisja Europejska przygotowała także raport z badania Trade union practices on non-discrimination and diversity 2019 >>.

Pobierz Factsheet – The EU Platform of Diversity Charters turns 10! >>