Karta Różnorodności

04.02.2019

Prezydent Wrocławia powołał doradcę społecznego ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrocławiu Bartłomiej Ciążyński został mianowany doradcą społecznym prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. Będzie m.in. współpracował z organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miejskim w zakresie zapobiegania zachowaniom ksenofobicznym i przejawom dyskryminacji, prowadził kampanie informacyjne, promujące tolerancję i otwartość na inne kultury. Skupi się także na proponowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych.  – Tolerancja,...
01.02.2019

Ruszył nabór do programu wspierającego inicjatywy kobiet

Do 24 lutego trwa nabór do drugiej edycji programu WzmocniONE, którego celem jest wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety i dziewczęta a ideą jest budowanie społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równie ważna. Program realizuje Fundacja Ashoka. 10 najlepszych pomysłów otrzyma wsparcie doradcze i szkoleniowe, a 4 z nich również finansowe w wysokości 40.000 zł.  ...
31.01.2019

Sodexo w Bloomberg Gender-Equality Index – w uznaniu za wzmacnianie pozycji kobiet na rynku pracy

Firma Sodexo,  jest jedną z 230 firm, które znalazły się w tegorocznym zestawieniu agencji Bloomberg dotyczącym równowagi płci – Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Agencja w swej publikacji uwzględniła przedsiębiorstwa szczególnie dbające o przejrzystość w raportowaniu danych dotyczących płci i działające na rzecz równouprawnienia kobiet. Równowaga płci ma dla Grupy Sodexo znaczenie strategiczne. Odsetek kobiet w...
29.01.2019

Nestlé ogłasza start Globalnego Sojuszu dla Młodych

24 stycznia, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Nestlé wraz z innymi międzynarodowymi firmami ogłosiło powołanie Globalnego Sojuszu dla Młodych. Jego celem jest pomoc dla 6 mln młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Według Światowego Forum Ekonomicznego, ponad 60 proc. dzieci obecnie uczęszczających do szkoły podstawowej, będzie wykonywało zawody, które jeszcze...
23.01.2019

Zarządzanie z ludzką twarzą – jak kierować organizacjami w oparciu o szacunek, dialog i współpracę

 „Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych” to nowa publikacja, która próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania o właściwe modele zarządzania i przywództwa w czasach niepewności i powszechnie zauważalnego kryzysu zaufania. Eksperci z różnych środowisk –  biznesu, NGO, nauki – przekonują w niej, że taką odpowiedzią może być filozofia personalizmu, w centrum której...
21.01.2019

Global Gender Gap Report 2018

Pod koniec 2018 roku World Economic Forum (Światowe Forum ekonomiczne) opublikowało doroczny Global Gender Gap Report, czyli raport na temat równości płci w minionym roku. Jak wskazują wyniki badania w roku 2018 luka/nierówności między płciami wyniosła 68% uwzględniając cztery kluczowe obszary jak: możliwości ekonomiczne; upodmiotowienie polityczne; wykształcenie; zdrowie. To niewielka poprawa w stosunku do roku...
21.01.2019

Krakowska huta ArcelorMittal Poland nagrodziła studentów AGH, którzy pokonują bariery

Piątka studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została nagrodzona za działalność na rzecz uczelni, ale także poza nią: za zaangażowanie w wolontariat, działania stowarzyszeń i organizacji studenckich oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. Od siedmiu lat krakowska huta ArcelorMittal Poland, w ramach konkursu „STALe przełamując bariery”, funduje stypendia dla aktywnych studentów AGH z niepełnosprawnościami. W tej edycji po...
18.01.2019

Tata na pełen etat. Jak wyglądają urlopy ojcowskie w praktyce?

Podczas gdy płatny urlop rodzicielski ojców jest coraz częściej promowany i istnieje obecnie w 23 z 34 krajów OECD, jednak bardzo niewielu ojców z niego korzysta. W Polsce stanowią oni jedynie 4% rodziców, którzy korzystają z tej możliwości*. Jak pokazują badania, wynika to z obawy ojców przed wpływem urlopu na ich karierę zawodową i kwestie...
18.01.2019

Bezpłatne szkolenie: Równość = bezpieczeństwo

Konfederacja Lewiatan zaprasza szkolenie „Równość = bezpieczeństwo” skierowane jest wyłącznie do średnich firm (tj. zatrudniających od 50 do 249 osób), którym zależy na budowaniu wizerunku nowoczesnej firmy i tworzeniu miejsca pracy atrakcyjnego dla pracowników. Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/ właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje i...
08.01.2019

Zarządzanie Różnorodnością – książka autorstwa ekspertki FOB

W księgarniach dostępna jest książka poświęcona zarządzaniu różnorodnością pod tytułem Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, której autorką jest jest dr hab. Elwira Gross-Gołacka, ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Książkę wydałoWydawnictwo Difin. Publikacja stanowi istotny wkład w uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością wskazując teoretykom i praktykom, jak w realiach zmian...
07.01.2019

Skandynawowie liderami wyrównywania szans kobiet i mężczyzn

W Skandynawii notuje się jedne z najwyższych stóp aktywności zawodowej kobiet. Według statystyk OECD na III kwartał 2018r. – w Islandii jest to ponad 81 proc. i stanowi to najlepszy wynik na świecie, w Szwecji 75,8 proc., w Norwegii 72,7 proc., w Danii 72,5 proc., w Finlandii 71 proc. Dla porównania w Polsce stopa aktywności zawodowej...
03.01.2019

Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z badania średnich i dużych zakładów pracy w Polsce

 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy opublikowały raport „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”. W raporcie można znaleźć m.in. dane dotyczące: skutków promocji zdrowia w zakładach pracy w ocenach menadżerów, powodów angażowania się firm w...