Karta Różnorodności

08.03.2019

Kobiety na rynku pracy. Nestlé walczy o równouprawnienie płci

Według danych z raportu GUS „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”, na koniec 2017 r. w Polsce, odsetek pracujących kobiet był o 17% niższy od mężczyzn. Mężczyźni częściej są wyższymi urzędnikami i zajmują stanowiska kierownicze. Jednak, jak czytamy w raporcie, wynagrodzenie kobiet w tej grupie zawodowej jest o 26% niższe. Oznacza to, że kobiety za tę samą pracę otrzymują mniej pieniędzy. Dlatego wartościowe są wszelkie działania podejmowane przez firmy zmierzające do zrównania statusu płci oraz zapewnienia równych płac za taką samą pracę.
08.03.2019

IKEA opublikowała dane z raportu płac IKEA Retail w Polsce

Z okazji Dnia Kobiet IKEA upublicznia dane z raportu płac IKEA Retail w Polsce, zachęcając tym samym do dyskusji nad dyskryminacją w życiu zawodowym i budowania pozbawionego uprzedzeń, zintegrowanego środowiska pracy.
07.03.2019

Dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska – „Dylematy współczesnej rodziny” [WIDEO]

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w mediach Karty Różnorodności trwa #TydzieńKobiet – cykl wywiadów z prelegentkami i prelegentami konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”. Materiały zamieszczamy na Facebooku Karty Różnorodności. Dylematów współczesnej rodziny dotyczyła rozmowa z dr Ewą Woydyłło-Osiatyńską. Podsumowanie oraz nagranie konferencji znajduje się na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/konferencja-100-lat-praw-wyborczych-kobiet-praca-rodzina-rozwoj-perspektywa-rownych-szans
07.03.2019

Joanna Warecha – „Jak wspierać kobiety na obszarach wiejskich?” [WIDEO]

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w mediach Karty Różnorodności trwa #TydzieńKobiet – cykl wywiadów z prelegentkami i prelegentami konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”. Materiały zamieszczamy na Facebooku Karty Różnorodności. O tym, jak wspierać kobiety na obszarach wiejskich, rozmawialiśmy z Joanną Warechą, dziennikarką telewizyjną, dokumentalistką, działaczką społeczną....
06.03.2019

Zuzanna Janin – „Rola kobiet w kulturze” [WIDEO]

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w mediach Karty Różnorodności trwa #TydzieńKobiet – cykl wywiadów z prelegentkami i prelegentami konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”. Materiały będziemy zamieszczali na Facebooku Karty Różnorodności. O roli mężczyzn w działaniach na rzecz równouprawnienia kobiet rozmawialiśmy z Zuzanną Janin, artystką sztuk plastycznych....
05.03.2019

Równe traktowanie w pracy ze względu na wyznanie – analiza i zalecenia RPO

Na początku lutego 2019 opublikowany został raport “Równe traktowanie ze względu na wyznanie w zatrudnieniu” opracowany na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badania potwierdziły występowanie różnych form dyskryminacji ze względu na wyznanie w miejscu pracy i ujawniły najczęściej spotykane mechanizmy wykluczenia.  Jak podkreślają autorzy mogą one być spowodowane zarówno...
05.03.2019

Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet

W sobotę, 9 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się, organizowane przez SKN im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz Instytut Historii Prawa WPiA UW, wydarzenie – “Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet”. W trakcie spotkanie poruszone zostaną tematy związane z zaangażowaniem kobiet w życie społeczne i rocznicą wywalczenia przez Polki praw wyborczych. Wydarzenie objęte jest patronatem m.in. Karty Różnorodności koordynowanej...
05.03.2019

Jacek Masłowski (Fundacja Masculinum) – „Rola mężczyzn w działaniach na rzecz równouprawnienia płci” [WIDEO]

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w mediach Karty Różnorodności trwa #TydzieńKobiet - cykl wywiadów z prelegentkami i prelegentami konferencji "100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój - perspektywa równych szans". Materiały będziemy zamieszczali na Facebooku Karty Różnorodności.
04.03.2019

Janina Ochojska: Rola kobiet w organizacjach pozarządowych [WIDEO]

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet zapraszamy na #TydzieńKobiet – cykl wywiadów z prelegentkami i prelegentami konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”. Materiały będziemy zamieszczali przez cały tydzień na Facebooku Karty Różnorodności. O roli kobiet w organizacjach pozarządowych rozmawialiśmy z Janiną Ochojską, prezeską zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej. Podsumowanie...
01.03.2019

Rada Dostępności z udziałem prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zainaugurowana została działalność Rady Dostępności. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 lutego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazła się w gronie członków nowo powstałego zespołu.
22.02.2019

WYJDŹ Z BAŃKI, ZŁAM SCHEMAT – bezpłatne szkolenie dla pracodawców otwartych na różnorodność i integrację w miejscu pracy

Zespół Inicjatorów Imaginarium w partnerstwie z Job Impulse zaprasza na bezpłatne szkolenia dla pracodawców otwartych na różnorodność i integrację w miejscu pracy. Szkolenia skierowane są do pracodawców/czyń, rekruterów/ek, pracowników/czek działów HR, którzy/re są zainteresowani/e zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnością. Projekt objęty jest patronatem Karty Różnorodności. Uczestnicy 2-dniowego szkolenia mają szansę na: zdobycie doświadczenia – poznania osób z niepełnosprawnością,...
18.02.2019

[VIDEO] Debata „Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce”

Co roku w rocznicę inauguracji Karty Różnorodności w Polsce obchodzone są symbolicznie urodziny programu. Jest to czas podsumowań ubiegłych lat i prezentacji planów na kolejne miesiące. Z okazji siódmych urodzin Karty przygotowana została debata online "Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce".
14.02.2019

7. urodziny Karty Różnorodności – nowa publikacja, debata ekspertek i plany na działania pod znakiem równowagi

Karta Różnorodności obecna jest Polsce już od 7 lat. Właśnie wtedy Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło w naszym kraju działania na rzecz upowszechnienia tematu zarządzania różnorodnością w organizacjach w ramach europejskiej współpracy organizacji Diversity Charters Platform wspieranej przez Komisję Europejską. Od 2012 odbyło się kilkadziesiąt spotkań, konferencji i wizyt studyjnych i ukazało szereg publikacji poświęconych różnym aspektom różnorodności. Wówczas Kartę podpisało dokładnie 14 organizacji, a Polska była w pierwszej dziesiątce krajów europejskich i pierwszym krajem z bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej w którym powstała Karta Różnorodności. Dziś to ruch skupiający organizacje z 22 krajów europejskich, a dokument w Polsce podpisało już prawie 250 pracodawców. Dzisiaj, z okazji kolejnej rocznicy działania programu ukazuje się publikacja wydawnictwa Nieoczywistego, poświęcona zarządzaniu różnorodnością w Polsce. Patronem książki jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a grupa pięciu sygnatariuszy Karty partnerami wydania.
11.02.2019

„Na tropie uprzedzeń” – gra antydyskryminacyjna z UM Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy, w ramach projektu „Strefa empatii” udostępnił w formie elektronicznej grę poświęconą przeciwdziałaniu dyskryminacji „Na tropie uprzedzeń”. UM Częstochowy jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2017 roku. W materiałach, które można pobrać ze strony urzędu można znaleźć wszystko, co jest potrzebne, aby poprowadzić jej uczestniczki i uczestników przez śledztwo w celu rozwikłania pewnej zagadki....
11.02.2019

7 urodziny Karty Różnorodności – premiera publikacji „OBLICZA ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ W POLSCE”

Karta Różnorodności obecna jest już w naszym kraju od 7 lat! I jak co roku, z okazji urodzin programu podsumowujemy jego działania. Zapraszamy do oglądania debaty online już w czwartek, 14 lutego w godzinach 12:00-13:00 na Facebooku Karty Różnorodności. Tym razem podsumowanie będzie miało formę debaty online, podczas której wspólnie z zaproszonymi ekspertkami porozmawiamy o...