Karta Różnorodności

18.06.2019

Leroy Merlin sygnatariuszem Karty Różnorodności

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Magdalena Rusiecka, Dyrektor HR Leroy Merlin Polska podpisała Kartę Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię. Ogólnopolski Dzień Różnorodności to największe doroczne wydarzenie realizowane przez...
18.06.2019

Tydzień Różnorodności i Włączania w ING

W ING na całym świecie rozpoczął się Tydzień Różnorodności i Włączania pod hasłem: ,,Każdy jest tutaj mile widziany taki, jaki, jest. Potraktuj to jako obietnicę z naszej strony.” ING w Polsce koncentruje się na tematach związanych z wieloma wymiarami i aspektami różnorodności, m.in. takimi jak: niepełnosprawność unconscious bias, pokolenia i rodzicielstwo.
17.06.2019

Jak niedosłyszący słyszą muzykę?

Często nie uświadamiamy sobie, z jakimi ograniczeniami zmagają się na co dzień osoby niedosłyszące, niewidome, lub o ograniczonej sprawności ruchowej. To co dla nas jest oczywiste – pokonanie krawężnika, usłyszenie informacji na peronie, czy zdążenie na właśnie odjeżdżający autobus, wymaga od nich dużo większego wysiłku, niż od osób sprawnych. Podobnie jest z zabawą – chcąc dobrze się bawić, muszą zadbać o swój komfort.
12.06.2019

SheWorks – czyli job shadowing według Sodexo

Jedynym z priorytetów Sodexo, Sygnatariusza Karty Różnorodności, pozostaje dążenie do równowagi płci. W ramach obecnej struktury polskiego oddziału firmy – kobiety stanowią ponad 60% całości załogi. Odsetek ten odpowiada również składowi Zarządu.
11.06.2019

„Wcale tak bardzo się nie różnimy, prawda?”

Blisko 5 mln Polaków doświadcza niepełnosprawności. Co 6-8 osoba mijana na ulicy ma dostrzegalną lub częściej – niewidoczną niepełnosprawność. Jakie są ich potrzeby? Jakie mają oczekiwania jako pracownicy, klienci? Santander Bank Polska realizuje kampanię informacyjną „Wcale tak bardzo się nie różnimy, prawda?” W Polsce blisko 15% społeczeństwa stanowią osoby z niepełnosprawnością. W całej Unii Europejskiej...
11.06.2019

Enea zatrudni we współpracy z PFRON osoby z niepełnosprawnościami

Enea przystąpiła do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Praca – Integracja”. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długoterminowe bezrobocie. Enea i PFRON podpisały w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie, na mocy którego obie strony zobowiązują się do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością....
11.06.2019

Henkel w służbie różnorodności

Firma Henkel Polska i BETTER, pomysłodawcy i organizatorzy Kongresu Różnorodności, 6 czerwca zainaugurowali cykl spotkań pod hasłem, "Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie". Inicjatywa ta jest szczególnie kierowana do biznesu, organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych mediów. Pierwsze spotkanie dotyczyło mentoringu jako jednego z lepszych narzędzi budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej.
23.05.2019

O odwadze w dążeniu do równowagi podczas VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

Ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło temat odwagi w dążeniu do równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym podczas największego dorocznego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywa wspiera przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Z okazji VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności po raz pierwszy Polskę odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem głównym wydarzenia był polski oddział State Street Bank, a partnerem Siemens Polska.
21.05.2019

Zjednoczeni w różnorodności

Karty Różnorodności z Niemiec, Grecji, Luksemburga, Holandii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Polski zachęcają do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach europejskich i położenie nacisku na wartość różnorodności jako klucza do pokoju, spójności społecznej i sukcesu gospodarczego.
10.05.2019

„Lider Dostępności” – Bank BNP Paribas nagrodzony w kategorii sieć placówek

Bank BNP Paribas otrzymał nagrodę w kategorii sieć placówek, w 4. edycji konkursu „Lider Dostępności”. Statuetki oraz dyplomy wręczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagroda dla Banku BNP Paribas została przyznana za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
09.05.2019

Procter and Gamble i Unilever wyróżnione tytułem 2019 Best Company for Multicultural Women

Firmy Procter and Gamble i Uniliever, partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zostały wyróżnione tytułem 2019 Best Company for Multicultural Women przyznawanym przez organizację Working Mother.  W porównaniu do poprzedniej edycji,  w 2019 roku liczba zgłoszeń do listy Best Company for Multicultural Women, tworzonej przez organizacje Woprking Mother, wzrosła trzykrotnie. Jak zauważają organizatorzy, wraz z popularyzacją działań...
06.05.2019

Santander Bank Polska bez barier dla osób z niepełnosprawnościami

Z niepełnosprawnością w Polsce zmaga się około 4,7 mln osób. W Unii Europejskiej to grupa ponad 80 mln osób, a według statystyk, liczba ludności ze szczególnymi potrzebami wciąż rośnie. Dostrzega to także sektor finansowy. Santander Bank Polska, sygnatariusz Karty Różnorodności, od 9 lat realizuje program „Obsługa bez barier”, ułatwiający obsługę klientom ze szczególnymi potrzebami, niezależnie od miejsca korzystania z usług banku.
26.04.2019

Czy odwaga wystarczy, by osiągnąć sukces i satysfakcję w pracy i życiu prywatnym? Trwa rejestracja na VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności

VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Karty Różnorodności, odbędzie się 23 maja w Warszawie. Z tej okazji po raz pierwszy Polskę odwiedzi replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem wydarzenia jest polski oddział State Street Bank.
25.04.2019

Starsi pracownicy szansą dla rynku pracy

Elastyczne formy zatrudnienia są coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród osób w wieku 55+, jednak wciąż prawie 3/4 wszystkich pracowników w Polsce preferuje pracę na pełny etat. Zmiany na rynku pracy spowodowane starzeniem się społeczeństwa i rozwojem technologii będą widoczne już w ciągu najbliższej dekady. Wzrośnie poziom zatrudnienia osób starszych, a pracodawcy będą musieli dostosować warunki...
18.04.2019

Odwaga i równowaga. Rusza rejestracja na VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności

Odwaga będzie tematem przewodnim VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu Karta Różnorodności. Konferencja odbędzie się 23 maja w Kinie Atlantic w Warszawie. Ruszyła rejestracja na wydarzenie (udział bezpłatny).