Karta Różnorodności

03.09.2012

Równość płci: nowy standard UN Women & SAI

Social Accountability International (SAI), we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych UN Women, zaprezentowały „Gender Equality Seal” (GES). Dotyczy on równości w miejscu pracy i łańcuchu dostaw. Standard pozwala na kontrolę i certyfikację, łatwo dostosować go do wewnętrznych procedur firmy. Oprócz kryteriów skuteczności, GES zawiera szczegółowe kryteria dotyczące zasad, procedur, szkoleń i innych elementów systemów zarządzania....
27.08.2012

Konsultacje projektu dla MSP dot. przestrzegania praw człowieka

Do 26.09.2012 trwają konsultacje projektu „Draft guide for small and medium-sized enterprises (SMEs) on human rights”. Jest to dokument opracowywany w ramach projektu  „Capacity building for SMEs in the field of human rights” finansowanego przez Komisje Europejską, i jest jednym z działan priorytetowych wskazanych przez KE w strategii CSR na lata 2011-2014. Celem przewodnika jest...
23.08.2012

Raport „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”

W ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” – realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEiAPP UJ) oraz Szkołą Główną Handlową zaprezentowano raport „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”. Opracowanie dotyczy zachowań, postaw i opinii Polek i Polaków, na temat przejawów dyskryminacji ze względu na płeć,...
14.08.2012

Nowa strona promująca kobiety w biznesie

Women’s Empowerment Principles (Zasady Angażowania Kobiet) to wspólny projekt UN Women i UN Global Compact. Na nowej stronie www.WEPrinciples.org znajdują się narzędzia, zasoby, materiały oraz możliwości zaangażowania się biznesu i innych interesariuszy. Na portalu znajdzie się również sekcja dotycząca praktyk biznesu we wdrażaniu Zasad, w tym doświadczenia i inicjatywy ponad 420 firm, które są ich...
14.08.2012

Ageing Well Challenge

Organizacja National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA) finansuje innowacyjne projekty, które podnoszą jakość życia ludzi. Konkurs Ageing Well Challenge ma na celu: Dzielenie się przemyśleniami nt. wartości płynących z udostępniania czasu, umiejętności i zasobów w społecznościach w celu ograniczenia izolacji i zwiększenia mobilności osób starszych Zachęcanie do rozwijania bardziej efektywnych i wpływowych...
13.08.2012

GDF SUEZ przyznano Diversity Label

Odznaczenie Diversity Label przyznawane jest przez francuskiego audytora Association Francaise de Normalisation tym firmom, które działają na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, promocji równości i różnorodności. W tej chwili odznaczenie obejmuje 42 tys. pracowników GDF SUEZ. Proces będzie rozszerzany na kolejne 108 tys. pracowników grupy we Francji i firma zostanie ponownie poddana audytowi za 18 miesięcy. Więcej...
08.08.2012

Szanse kobiety na awans maleją, jeśli żona szefa nie pracuje zawodowo

Badania prowadziła profesor Sreedhari Desai przez 6 lat na próbie 1200 mężczyzn w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Prof. Wykłada na Kenan-Flagler Business Scholl na Uniwersytecie North Carolina i na Harvardzie. Wg niej, mężczyźni, których żony zajmują się domem stanowią „opór rewolucji płci w miejscu pracy. (…) Z naszych badań wynika, że pracujący mężowie,...
03.08.2012

Kolejny kraj podpisuje Kartę Różnorodności

26 września 2012 roku zostanie zainaugurowana Karta Różnorodności w Luksemburgu. The Diversity Charter Lëtzebuerg to już 9. inicjatywa tego typu w Unii Europejskiej. Oficjalna ceremonia podpisania Karty, jako wyrazu zaangażowania firmy w temat zarządzadzania różnorodnością odbędzie się pod patronatem Marie-Josée JACOBS, Minister Rodziny i Integracji oraz pięciu uprzywilejowanych partnerów Karty (Deutsche Bank Luxembourg, le Ministère...
03.08.2012

Różnorodność w Londynie

XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie przejdą do historii pod względem różnorodności, nie tylko ze względu na liczny udział osób niepełnosprawnych, występ hermafrodyty, czy zawodniczki w zaawansowanej ciąży, ale przede wszystkim ze względu na skalę – po raz pierwszy bierze w nich udział 204 państwa, po raz pierwszy każdy kraj ma w swojej reprezentacji kobietę....
01.08.2012

Różnorodność wieku – ważne wyzwanie dla biznesu

Liczba osób w wieku 65+ ma ulec niemal podwojeniu pomiędzy 2010 a 2060 r. i wynieść 152,6 miliona, z powodu zmian demograficznych – malejącego wskaźnika urodzin i wydłużania się czasu życia. Będzie to miało niebagatelny wpływ na sposób funkcjonowania biznesu. Firmy będą zatrudniały coraz starszych pracowników, muszą też zacząć myśleć o tym, jakie produkty i...
27.07.2012

Konkurs European Year 2012 Active Ageing Awards

KE ogłosiła konkurs na najlepsze działania podejmowane przez firmy i organizacje, na temat promowania aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej. W konkursie European Year 2012 Active Ageing Awards są następujące kategorie: Miejsce pracy dla ludzi w każdym wieku Miejsca przyjazne ludziom w każdym wieku Przedsiębiorcy społeczni Informowanie nt. starzenia się i relacji międzypokoleniowych (nagroda dziennikarska)...
23.07.2012

Artystyczne graffiti promujące różnorodność

W piątek 20 lipca na budynku przy ul. Przybyszewskiego 20/24 namalowano graffiti promujące ideę różnorodności w polskich firmach. Wydarzenie powstało z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a koncepcję artystyczną opracował Dariusz Paczkowski, działacz społeczny, twórca street art i graffiti zaangażowanego społecznie związany z grupą Trzecia Fala. W malowanie graffiti włączyli się przedstawiciele firm odpowiedzialnych społecznie współpracujących...
27.06.2012

Piłkarze przeciwko dyskryminacji

Casillas, Ronaldo, Lahm i Buffon wspierają antyrasistowską kampanię Respect Diversity. Mecze półfinałowe Euro 2012 w Doniecku i Warszawie poświęcone zostały walce z rasizmem i dyskryminacją w ramach kampanii ‚RESPECT Diversity’. Kapitanowie drużyn Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Włoch – Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Phillipp Lahm i Gianluigi Buffon – wyrażają publiczny sprzeciw wobec rasizmu. Publicznemu odczytaniu...
22.06.2012

Szkolenie dla sygnatariuszy Karty

12 czerwca 2012 roku odbyło się szkolenie „Zarządzanie różnorodnością – Karta Różnorodności”. W programie znalazły się następujące zagadnienia: Definicja i podstawowe założenia zarządzania różnorodnością i polityką równego traktowania, Wdrażanie Karty Różnorodności – etapy, cele, zadania, Definiowanie różnorodności w kontekście specyfiki organizacji,  Diagnoza organizacji oraz Komunikacja i edukacja na rzecz zmiany.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki firm –...
20.06.2012

Czerwcowe spotkanie Kart Różnorodności

W dn. 7-8 czerwca w Brukseli odbyło się ósme spotkanie Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział Magdalena Andrejczuk i Marcin Grzybek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkanie połączone było z warsztatem zorganizowanym dla firm z różnych krajów – sygnatariuszy Karty Różnorodności  nt. mierzenia korzyści z zarządzania...