Karta Różnorodności

12.07.2019

W Dzienniku Gazecie Prawnej o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością

W wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z 12 lipca 2019 r. ukazał się artykuł red. Emilii Świętochowskiej poświęcony aktualnym wyzwaniom stojącym przed firmami w zakresie zarządzania różnorodnością. Eksperckiego komentarza udzieliła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.
12.07.2019

Kobiety w biznesie. Marzenia a rzeczywistość

Raport "Kobiety w biznesie. Marzenia a rzeczywistość" został przygotowany przez zespół Fundacji Liderek Biznesu pod kierownictwem Anny Sirockiej. Raport wskazuje cechy potrzebne do osiągnięcia sukcesu przez kobiety oraz koszty z tym związane.
05.07.2019

Zgłoś działania firmy do przewodnika nt. racjonalnych usprawnień w miejscu pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zgłaszania działań z zakresu wdrażania racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w ramach powstającego właśnie przewodnika na ten sam temat. Przewodnik jest elementem zainaugurowanej przez Komisję Europejską w maju br. kampanii uświadamiającej na temat przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Termin zgłoszeń mija 31 lipca.  Kampania jest skierowana do pracodawców krajowych i m.in. porusza...
05.07.2019

Zgłoś swoją firmę do pierwszego w Polsce Diversity & Inclusion Rating!

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce, we współpracy z zespołem Sustainability Consulting Deloitte Polska przygotowało usługę pozwalającą na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe. Na zgłoszenia firm do Diversity&Inclusion Rating czekamy do 19 sierpnia.
04.07.2019

Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance

Raport został stworzony przez The European Institute for Gender Equality (EIGE). Publikacja zawiera przegląd różnic wynagrodzeń ze względu na płeć w całej UE. W raporcie podkreślono, że jednym ze skutków luki płacowej są także różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn.
04.07.2019

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2018

W 2018 r. ludzie zgłosili się do Rzecznika Praw Obywatelskich 57 tys. razy. To o 5 tys. więcej niż w roku poprzednim.
04.07.2019

Pewność siebie u kobiet i mężczyzn dzieli przepaść

Zostały opublikowane wyniki kwietniowego badania amerykańskiego The National Bureau of Economic Research. Na podstawie ich można wyciągnąć następne wnioski: dziewczynki, które w wieku 9-12 lat były otoczone osiągającymi wysokie wyniki w nauce chłopcami, 14 lat później rzadziej kończyły studia, osiągając stopień magistra. Co więcej, odnoszący sukcesy koledzy wpływali na ich stopień zainteresowania matematyką i przedmiotami ścisłymi. Później, jako dorosłe już kobiety, w wieku 26-32 lata częściej wybierały macierzyństwo i przez to miały mniejszy udział w rynku pracy. 
02.07.2019

Rząd przyjął projekt ustawy Dostępność Plus

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności – między innymi takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który przyjął 25 czerwca polski rząd. Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem Rady Dostępności, określającej kierunki i sposoby realizacji Programu Dostępność Plus. FOB jest również sygnatariuszem „Partnerstwa na rzecz dostępności” przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. 
01.07.2019

Kto będzie mieszkać i pracować w Unii Europejskiej w 2060 roku? Raport „Demografic scenarios for the EU”

„Demografic scenarios for the EU. Migration, population and education” to raport przygotowany przez Komisję Europejską. Publikacja zawiera prognozy dotyczące ludności, rynku pracy, oświaty i migracji w Unii Europejskiej. Sporo uwagi autorzy poświęcili kwestii wieku, bowiem w 2060 r. ponad 30 proc. ludności UE będzie miało 65 i więcej lat (wobec 19 proc. obecnie).  Raport został...
28.06.2019

Wielkopolska: Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne

Coraz więcej wielkopolskich pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne. To wynika ze statystyk PFRON-u, który w 2018 roku dofinansował pracodawcy sumą o wartości 370 mln zł do wynagrodzeń takich pracowników.
25.06.2019

#iloveyouhater. Firma Coca-Cola wspiera osoby LGBTQ+

#iloveyouhater czyli nowa globalna kampania Sprite dotyczy przejawów hejtu wobec różnych grup i indywidualności oraz dyskryminacji, szczególnie dyskryminacji osób ze środowisk LGBTQ+.
24.06.2019

Podcast: Budowanie włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników

Polityka różnorodności to podejście firmy do tworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału. O tym rozmawiali uczestnicy/ki podcastu zrealizowanego przez firmę Deloitte.
24.06.2019

Henkel Polska laureatem nagrody „Friendly Workplace 2019”

Firma Henkel Polska, Sygnatariusz Karty Różnorodności, otrzymała wyróżnienie w tegorocznym plebiscycie „Friendly Workplace”. Kapituła programu doceniła politykę personalną firmy opartą na wzajemnym szacunku i poszanowaniu dla idei różnorodności, umożliwiającej stały rozwój zawodowy i osobisty pracowników. „Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl, przyznawane tym firmom, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem do polityki personalnej i rozwoju...
24.06.2019

Warsztat „Dyskryminacja w miejscu pracy: jak zapewnić racjonalne usprawnienia w praktyce?”

W maju br. Komisja Europejska rozpoczęła kampanię uświadamiającą na temat przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Kampania skierowana jest do pracodawców krajowych i porusza m.in. temat racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w organizacjach.
24.06.2019

ING nagrodzony w kategorii „Bank dla Seniora” XXIV edycji Rankingu Banków

ING Bank Śląski otrzymał trzy nagrody w XXIV edycji Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Jury wyróżniło banki m.in. za aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, otwartość na osoby z niepełnosprawnościami oraz dobrze oceniane przez klientów z różnych grup wiekowych.