Karta Różnorodności

03.07.2018

Raport Milenialsi 2018: Młodzi oczekują elastycznych form zatrudnienia

Pokolenie milenialsów coraz bardziej obawia się o swoją przyszłość. Rozwój czwartej rewolucji przemysłowej – w tym robotyki i IoT, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – zmienia charakter i sposób pracy. Dlatego młodzi coraz chętniej myślą o nieetatowych formach zatrudnienia, wynika z najnowszego raportu Deloitte Milenialsi 2018.
29.06.2018

Nowy raport Stowarzyszenia Interwencji Prawnej o zatrudnianiu cudzoziemców i cudzoziemek

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, sygnatariusz Karty Różnorodności wraz z Konrad Adenauer Stiftung in Polen, opublikowały raport poświęcony migracji i legalnej pracy obcokrajowców w Polsce. Celem opisywanego w raporcie badania było zebranie informacji pozwalających na systematyczny opis i porównanie podstawowych charakterystyk firm zatrudniających cudzoziemców i cudzoziemki w porównaniu do firm ich niezatrudniających bez względu na lokalizację siedziby przedsiębiorstwa...
20.06.2018

Osoby przewlekle chore wykluczane z rynku pracy

Praca zawodowa ma dla osób przewlekle chorych ogromne znaczenie ze względu zarówno na zwiększone potrzeby finansowe, jak i samopoczucie psychiczne. Większość pacjentów jest jednak wykluczana z rynku pracy. Ponad 70 proc. menadżerów przyznaje, że choroba może stanowić przyczynę odrzucenia kandydata – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”.  Choroby przewlekłe to schorzenia odznaczające się długim okresem utrzymywania...
13.06.2018

Bank Millennium podpisał Kartę Różnorodności

Bank Millennium podpisał Kartę Różnorodności podejmując tym samym zobowiązanie do poszanowania i promowania różnorodności zarówno wśród klientów jak i pracowników.
11.06.2018

Pierwsze lotnisko w Polsce z Kartą Różnorodności

Kraków Airport podpisując Kartę Różnorodności, zobowiązało się do przeciwdziałania dyskryminacji, tworzenia i prowadzenia polityki równego traktowania oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. Podpisanie Karty to także wyrażenie również gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w działania promujące zapisy deklaracji. Międzynarodowy port lotniczy im. Jana Pawła II...
08.06.2018

Nabór dobrych praktyk MŚP do EU Talent

Małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż mają możliwość podzielenia się swoimi dobrymi praktykami z zakresu organizacji praktyk i staży zawodowych – ze środowiskiem biznesowym zarówno w Polsce jak i zagranicą. Praktyki mogą dotyczyć obszarów: zarządzanie, rekrutacja i zmiana pracy, jakość szkolenia, jakość kształcenia oraz warunki zatrudnienia. Nabór praktyk odbywa się w ramach projektu EU Talent koordynowanego...
07.06.2018

Rusza projekt „Disability Arts: Teatr-Taniec-Niepełnosprawność”

British Council w Polsce, sygnatariusz Karty Różnorodności, we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytutem Muzyki i Tańca startuje z projektem „Disability Arts: Teatr-Taniec-Niepełnosprawność”. Poprzez przybliżenie sztuki tworzonej przez profesjonalnych niepełnosprawnych artystów, twórcy projektu postawili sobie za cel zmieniać postrzeganie niepełnosprawności. Tear-Taniec-Niepełnosprawność jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Teatralnego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz British...
06.06.2018

Zapis transmisji z V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

24 maja w Centrum Relacyjnym Banku Zachodniego WBK odbył się Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Konferencja, organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już po raz piąty, zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk, aby dyskutować na temat zarządzania różnorodnością. Ponad 100 osób wzięło udział w dyskusjach, warsztatach poświęconych tworzeniu wolnych od dyskryminacji i włączających miejsc pracy, a 20 panelistów/ek zaprezentowało zróżnicowane aspekty...
06.06.2018

Zaproszenie do udziału w badaniu dot. zatrudniania cudzoziemców

Fundacja EMIC, zajmująca się wsparciem migrantów na każdym etapie układania sobie życia w Polsce zaprasza firmy, do udziału w projekcie zwiększającym wiedzę i praktyczne umiejętności związane z zatrudnianiem osób zza granicy. Celem działania jest wypracowanie rozwiązań w zakresie pośrednictwa w zatrudnianiu cudzoziemców oraz zarządzania wielokulturowością w firmie (poprawa jakości relacji i integracji pracowników). Udział w nim jest...
29.05.2018

Rusza ACT – międzynarodowy projekt dotyczącym równości płci w nauce

ACT (Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe) to projekt finansowany w ramach programu unijnego Horyzont 2020. Projekt będzie wspierał działania nastawione na osiąganie równości płci w instytucjach zajmujących się badaniami naukowymi. Poprzez wzmocnienie istniejącej infrastruktury służącej wymianie informacji i dobrych praktyk, projekt ma na celu...
28.05.2018

Dzień matki na co dzień – DANONE wspiera pracujące mamy

Łączenie spełnionego macierzyństwa i rozwoju zawodowego jest możliwe. Dlatego pracujące mamy chętnie wybierają firmy, ułatwiające łączenie dwóch ważnych ról: rodzica i pracownika. Na takie rozwiązania stawia grupa spółek DANONE, wprowadzając międzynarodową politykę rodzicielstwa i od lat konsekwentnie tworząc przyjazne środowisko pracy dla młodych rodziców. Z udogodnień chętnie korzystają pracownicy firmy, w której ponad połowa menedżerów...
28.05.2018

Rodzice w pracy. Życie na pełen etat

Jak Polacy godzą narodziny dziecka z życiem zawodowym? Z okazji Dnia Matki temat ten podjął raport Pracuj.pl „Rodzice w pracy”. Według badań, o powrocie ojców i matek z urlopu najczęściej decydują finanse oraz ambicje zawodowe. Kobiety najczęściej wybierają urlopy trwające 6-12 miesięcy, a mężczyźni – dwutygodniowe. Rodzice chętnie korzystają także z dedykowanych benefitów. Czego oczekują...
24.05.2018

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności – jak stworzyć miejsce pracy gdzie każdy ma równe szanse

„1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego” – pod takim hasłem odbył się 24 maja, V Ogólnopolski Dzień Różnorodności – doroczne wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizowane w ramach programu Karta Różnorodności. Ponad 100 osób wzięło udział w dyskusjach, warsztatach poświęconych tworzeniu wolnych od dyskryminacji i włączających miejsc pracy, a 20...
24.05.2018

Oglądaj transmisję z Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

Na Facebooku Karty Różnorodności transmitowany będzie V Ogólnopolski Dzień Różnorodności, który przebiega w tym roku pod hasłem „1918-2018 Od praw wyborczych kobiet, do równych szans dla każdego”. Transmisja rusza od 9.30 i potrwa do około 14.30. Oglądaj transmisję >> Podczas konferencji, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, będziemy dyskutować m.in. o tym, jak w Polsce realizowany jest zakaz dyskryminacji w miejscu...
23.05.2018

Jak zorganizować dzień różnorodności w miejscu pracy

Ogólnopolski Dzień Różnorodności, realizowany w ramach programu Karta Różnorodności przypada w maju, jednak przez cały rok firma, organizacja lub instytucja może zorganizować swój dzień poświęcony tematyce przeciwdziałania dyskryminacji i promocji tolerancji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało materiały, które mogą zainspirować do działań i pomóc w organizacji takiego przedsięwzięcia. Już od pięciu lat, w okolicach 24 maja...