Karta Różnorodności

30.12.2013

Każdy problem najlepiej rozwiązać dzięki współpracy

Wywiad z Michealem Pynerem, ekspertem w dziedzinie kreatywnych modeli biznesowych i przedsiębiorczości społecznej, współtwórcą projektu Shoreditch Trust, skierowanego do mieszkańców jednej z londyńskich dzielnic, naznaczonej strukturalnym i dziedziczonym bezrobociem oraz społecznym zaniedbaniem. Micheal Pyner był gościem specjalnym spotkania CR Navigator i Henkel Polska „Innowacyjny potencjał różnorodności”, które odbyło się 7 listopada 2013 r. Karta Różnorodności:...
07.12.2013

Parlament Europejski za zwiększeniem liczby kobiet w radach nadzorczych

20 listopada 2013 r. Parlament Europejski większością głosów poparł projekt dyrektywy, która ma na celu zwiększenie liczby kobiet w radach nadzorczych największych spółek publicznych. Do 2020 r. w spółkach giełdowych w UE przynajmniej 40% dyrektorów niewykonawczych będą stanowiły kobiety, zaś spółki publiczne będą musiały osiągnąć ten cel już w 2018 r. Przepisy nie będą dotyczyły...
07.12.2013

Jak zarządzać wiekiem w firmie?

29 listopada odbyło się spotkanie „Zarządzanie wiekiem i współpraca międzypokoleniowa w miejscu pracy” z udziałem sygnatariuszy Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności i zaproszonych gości. Spotkanie w formie warsztatowej poprowadziła p. Monika Chutnik z firmy ETTA Doradztwo i Treningi dla Biznesu, która specjalizuje się w zakresie efektywnej współpracy w środowisku międzynarodowym i zarządzaniu różnorodnością. W spotkaniu wzięły...
27.11.2013

Raport z I edycji Barometru Różnorodności

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców i przedsiębiorczynie na całym świecie. Pracodawcy i pracodawczynie dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność. Czy tak jest również w Polsce? Chcąc się przekonać, czy...
25.11.2013

Polski Kongres Prawa Pracy

26 listopada w Hotelu Polonia Palace (Al. Jerozolimskie 45) w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Pracy, który stawia sobie za cel ocenę kondycji polskiego rynku pracy. Prelegenci/prelegentki oraz uczestnicy/uczestniczki spróbują odpowiedzieć na pytania: czy przepisy o elastycznym czasie pracy stworzyły nowe możliwości czy wręcz przeciwnie? jeśli tak, to dla kogo? czy perspektywa specjalistów i...
25.11.2013

Debata „Różnorodność w organizacjach” – zaproszenie

Klub Dyrektora Personalnego, działający przy ośrodku analitycznym THINKTANK prowadzi projekt „Kobieta aktywna”. Celem projektu jest m.in. zwiększanie świadomości liderów z firm dt. korzyści płynących z różnorodności w organizacjach, godzenia ról prywatnych i zawodowych, promowania dobrych wzorców work-life balance. Na projekt składają się badania, debaty oraz publikacja podsumowująca wszystkie aktywności. Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału...
25.11.2013

Karta Różnorodności na spotkaniu EUNIC

19 listopada mieliśmy przyjemność gościć z prezentacją o Karcie Różnorodności na spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Kultury w Warszawie (EUNIC). EUNIC to organizacja non-profit zrzeszająca instytuty kultury i działy kulturalne ambasad. Od 2007 r. przedstawicielstwo w Warszawie realizuje wydarzenia kulturalne we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz krajowymi, regionalnymi i lokalnymi władzami oraz partnerami, takimi...
21.11.2013

Postaw na pracę – możliwości i korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych

Fundacja Aktywizacja (d. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) organizuje konferencję „Postaw na pracę – możliwości i korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się 28 listopada na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, będącej Partnerem konferencji. Wydarzenie to jest jednocześnie okazją do oficjalnej inauguracji działalności Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu....
12.11.2013

„Assessing Diversity Impact in Business” – nowa publikacja KE

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Assessing Diversity Impact in Business” („Ocena wpływu różnorodności w biznesie”), przygotowaną przez Europejską Platformę Kart Różnorodności działającą przy Komisji Europejskiej. Publikacja zawiera informacje na temat pomiaru wpływu różnorodności w przedsiębiorstwach, wskazuje na biznesowe uzasadnienie dla zarządzania różnorodnością, wymienia szereg korzyści z tym związanych, pokazuje wyzwania. W publikacji można znaleźć...
07.11.2013

Tydzień różnorodności w British Council

British Council, międzynarodowa organizacja obecna w ponad 100 krajach na całym świecie, posiada rozwiniętą politykę równych szans i różnorodności. Aby podkreślić jak ważny jest to temat, dla swoich pracowników przygotowała „Tydzień różnorodności”. Tydzień obchodzony jest symultanicznie we wszystkich europejskich biurach organizacji. Tydzień rozpoczął się oficjalnym podpisaniem polskiej Karty Różnorodności, będącej pisemnym zobowiązaniem do wprowadzenia polityki...
06.11.2013

Wizyta fińskiej Karty Różnorodności

Dzięki inicjatywie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i finlandzkiego FIBS (Corporate Responsibility Network), do Polski przyjechali sygnatariusze i koordynatorzy fińskiej Karty Różnorodności. Celem spotkania, które odbyło 18 października 2013, była wymiana doświadczeń i podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania różnorodnością. W spotkaniu wzięły udział: reprezentantki organizacji pozarządowej FIBS, przedstawicielki fińskich firm – telekomunikacyjnych (DNA Ltd, Elisa...
05.11.2013

Zarządzanie różnorodnością to sztuka pokonywania barier

Rozmowa z Minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, przeprowadzona przez Magdalenę Andrejczuk i Ewę Wojsławowicz, Forum Odpowiedzialnego Biznesu FOB: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania ma szczególne zadanie koordynacji polityki równego traktowania na szczeblu krajowym. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz: Polityka rządu ewoluuje. Zaczynaliśmy od pełnomocników ds. rodziny, potem ds. równości kobiet i mężczyzn;...
31.10.2013

High Level Event – dołączenie nowych sygnatariuszy Karty

17 października 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie wysokiego szczebla „Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth”). Podczas konferencji w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności powitaliśmy 4 nowe firmy: Carrefour Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain oraz Siemens. Na zaproszenie Komisji Europejskiej, Forum Odpowiedzialnego...
22.10.2013

Diversity Day we Wrocławiu

Diversity Day to pierwsze tego typu wydarzenie na Dolnym Śląsku: połączenie prelekcji ekspertów Zarządzania Różnorodnością z targami wystawców. Firmy wdrażające ideę ZR, dzielić się tu będą ze wszystkimi swoim doświadczeniem. Inicjatorem i organizatorem spotkania jest Społeczność Diversity – projekt realizowany ze środków UE. Podczas spotkania zostanie także zaprezentowane narzędzie Diversity Icebreaker®, używane do pracy w...
17.10.2013

Jak zarządzać różnorodnym zespołem pracowników?

100 decydentów oraz najważniejszych liderów biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej z Unii Europejskiej przybyło do Warszawy, aby wziąć udział w międzynarodowym wydarzeniu poświęconym znaczeniu różnorodności w biznesie. Konferencja zorganizowana została przez Komisję Europejską, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynatora Karty Różnorodności w Polsce. Spotkanie wysokiego szczebla: „Zarządzanie różnorodnością...