Karta Różnorodności

20.12.2012

Biznes i prawa człowieka – konferencja w Warszawie

Instytut Allerhanda zaprasza na konferencję nt. implementacji Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, która odbędzie się 25 stycznia 2013 r. pod patronatem portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Konferencję poprzedzi szereg spotkań Dr. M. K. Addo, członka Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka z różnymi grupami interesariuszy. Postępujący proces globalizacji spowodował, że przedsiębiorstwa stały się ważnym...
19.12.2012

Kobiety w biznesie – analiza

Mimo wielu pozytywnych zmian w sytuacji kobiet na rynku pracy, wciąż aktualne pozostają zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć, nierówny dostęp do awansów, niski udział kobiet w zarządach czy nierówne wynagrodzenie za tę samą pracę. W analizie „Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania” Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje na obecne trendy zwiększania udziału kobiet w...
19.12.2012

Polityka różnorodności w administracji centralnej

W ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Partner SGH w okresie od dnia 16 października 2011 roku do 29 lutego 2012 roku prowadził w wybranych instytucjach administracji rządowej badanie wskaźnikiem Gender Index poszerzonym o elementy Diversity Index. Celem badania było zebranie informacji na temat zgodności...
13.12.2012

8 tys. kobiet do zarządów spółek

Europejska inicjatywa – kobiety w organach spółek – przenosi swoją listę 8 000 kobiet gotowych do objęcia stanowisk w organach spółek do bazy danych dostępnej online. Kobiet uwzględnione na tej liście spełniają rygorystyczne kryteria: dotyczące ładu korporacyjnego, określone przez spółki notowane na giełdzie, posiadają odpowiednie kwalifikacje, są gotowe z dnia na dzień zająć miejsca w...
11.12.2012

Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem – publikacja

W ramach projektu „50+ doświadczenie” powstała publikacja „Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem”, autorstwa Anny Strzałkowskiej i Marty Abramowicz. „Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem” jest złożony z dwóch części – pierwszej, prezentującej najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem ludźmi, w tym zarządzaniem zróżnicowanym wiekowo zespołem oraz drugiej, która przedstawia specyficzne narzędzia zarządzania wiekiem. Taka struktura podręcznika wynika z przekonania...
10.12.2012

Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania

Dnia 10 grudnia br. w Gdańsku odbyła się konferencja „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania” w ramach cyklu „Rząd Równych Szans.  Administracja przeciw dyskryminacji”. Było to podsumowanie dwudziestu konferencji regionalnych, które miały miejsca w ramach projektu: „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” realizowanego przez Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania we wsparciu Unii Europejskiej. Data...
06.12.2012

Equality Pays Off – inicjatywa dla firm

Equality Pays Off (Równość się opłaca) to inicjatywa Dyrektoriatu Generalnego ds. Sprawiedliwości skierowana do firm. Przedstawia ona scenariusze biznesowe prezentujące lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego kobiet. Jak powiedziała Viviane Reding, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Europejski ds. Sprawiedliwości i Praw Człowieka: „Uwzględnienie coraz większej liczby kobiet na rynku pracy oraz ich uplasowanie się na najwyższych stanowiskach, stanowi dużą korzyść dla naszej...
05.12.2012

Relacje z debat Głos Biznesu – Różnorodność Procentuje

Badania potwierdzają, że zróżnicowane zespoły i kadra kierownicza nie tylko zwiększają kreatywność, innowacyjność i produktywność przedsiębiorstw, ale także przynoszą wymierne korzyści finansowe. Tworzenie w firmach różnorodnych zespołów oraz kreowanie dla nich przyjaznego środowiska pracy sprzyja bardziej twórczemu podejściu do wykonywanych obowiązków oraz zmniejsza fluktuację pracowników i pracownic. Przekonywali o tym prelegenci i prelegentki naszych debat...
03.12.2012

Włączanie wyłączonych – relacja z konferencji

Konferencja „Włączenie wyłączonych – czyli jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec osób niepełnosprawnych” odbyła się 3 grudnia 2012 r. w Warszawie. Została zorganizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konferencja była również okazją do prezentacji idei Karty Różnorodności przez Magdalenę Andrejczuk, koordynatorkę Karty Różnorodności w Polsce. Podczas...
26.11.2012

Udział osób niewidomych w życiu społecznym i przestrzeni publicznej – konferencja

Fundacja „Vis Maior” zaprasza na konferencję: „MóW DO MNIE, SŁUCHAJ MNIE, ZOBACZ NAS. Udział osób niewidomych w życiu społecznym i przestrzeni publicznej” która odbędzie się 5 grudnia 2012 r. (środa) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie w godzinach 12.00-14.00.   Konferencja prasowa dla dziennikarzy rozpoczyna się o godzinie 11.00. PLAN KONFERENCJI 11.00−11.30 – Konferencja...
26.11.2012

Konferencja nt. osób niepełnosprawnych – Poznań

  Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zaprasza na konferencję „Przełam lody obojętności – zatrudnij osobę niepełnosprawną”. Konferencja odbędzie się w piątek, 30 listopada 2012 r., o godz. 11.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, Poznań. Do udziału w konferencji i debacie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rehabilitację społeczną i zawodową: Rafał Grupiński Poseł RP,...
19.11.2012

Budowanie niezależności finansowej kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet i Fundacja Kronerberga przy City Handlowy zapraszają do wzięcia udziału w debacie podsumowującej projekt „Budowanie niezależności finansowej kobiet”. Panel dyskusyjny „Przeciwdziałanie przemocy ekonomicznej wobec kobiet” odbędzie się 22 listopada o godzinie 11.00 w Gabinecie Gomułki w Centrum Bankowo-Finansowym ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Wśród zaproszonych gości swoją obecności potwierdziły między innymi: Magdalena Kochan i...
15.11.2012

Włączanie wyłączonych – czyli jak realizować ideę CSR wobec osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej organizuje konferencję „Włączanie wyłączonych – czyli jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec osób niepełnosprawnych”. Termin: 3 grudnia 2012 r. Miejsce: Warszawa, Hotel Radisson Blu Sobieski Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń: konferencjaCSR@mpips.gov.pl Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną zarówno teoretyczne aspekty jak i...
15.11.2012

Druga edycja Giełdy Mocy

Giełda Mocy to odwrotny model typowych targów pracy, zakładajacy reklamę kandydatów do zatrudnienia. To innowacyjne przedsięwzięcie mające na celu promocje zatrudnienia osób niepełnosprawnych w realiach otwartego rynku pracy. Podczas tej edycji Giełdy kandydatami do zatrudnienia będą osoby z dysfunkcja narządu wzroku, których kompetencje w niczym nie odbiegają od oczekiwań potencjalnego pracodawcy. Termin: 21.11.2012 r., godz....
14.11.2012

Kwoty w biznesie od 2020 roku

Komisja Europejska przyjęła propozycję legislacyjną ws. promocji kobiet w biznesie. KE proponuje, by do 2020 roku kobiety stanowiły 40 proc. członków rad nadzorczych spółek giełdowych, z czego wyłączone będę małe i średnie firmy.”To historyczny dzień” – powiedziała komisarz ds. sprawiedliwości i praw obywatelskich Viviane Reding. „Unia Europejska od 50 lat z sukcesem promuje równość płciową. Chociaż...