Aktualności Karty Różnorodności

O odwadze w dążeniu do równowagi podczas VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

23 maja 2019

Ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło temat odwagi w dążeniu do równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym podczas największego dorocznego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywa wspiera przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Z okazji VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności po raz pierwszy Polskę odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem głównym wydarzenia był polski oddział State Street Bank, a partnerem Siemens Polska.

Zjednoczeni w różnorodności

21 maja 2019

Karty Różnorodności z Niemiec, Grecji, Luksemburga, Holandii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Polski zachęcają do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach europejskich i położenie nacisku na wartość różnorodności jako klucza do pokoju, spójności społecznej i sukcesu gospodarczego.

„Lider Dostępności” – Bank BNP Paribas nagrodzony w kategorii sieć placówek

10 maja 2019

Bank BNP Paribas otrzymał nagrodę w kategorii sieć placówek, w 4. edycji konkursu „Lider Dostępności”. Statuetki oraz dyplomy wręczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagroda dla Banku BNP Paribas została przyznana za spójną i przemyślaną politykę zwiększania dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.