Aktualności Karty Różnorodności

Osoby przewlekle chore wykluczane z rynku pracy

20 czerwca 2018

Praca zawodowa ma dla osób przewlekle chorych ogromne znaczenie ze względu zarówno na zwiększone potrzeby finansowe, jak i samopoczucie psychiczne. Większość pacjentów jest jednak wykluczana z rynku pracy. Ponad 70 proc. menadżerów przyznaje, że choroba może stanowić przyczynę odrzucenia kandydata – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”.  Choroby przewlekłe to schorzenia odznaczające się długim okresem utrzymywania…

Bank Millennium podpisał Kartę Różnorodności

13 czerwca 2018

Bank Millennium podpisał Kartę Różnorodności podejmując tym samym zobowiązanie do poszanowania i promowania różnorodności zarówno wśród klientów jak i pracowników.

Pierwsze lotnisko w Polsce z Kartą Różnorodności

11 czerwca 2018

Kraków Airport podpisując Kartę Różnorodności, zobowiązało się do przeciwdziałania dyskryminacji, tworzenia i prowadzenia polityki równego traktowania oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. Podpisanie Karty to także wyrażenie również gotowości do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w działania promujące zapisy deklaracji. Międzynarodowy port lotniczy im. Jana Pawła II…