Aktualności Karty Różnorodności

„Women in Leadership and Gender Equality” – zaproszenie do badania

5 grudnia 2016

Firma mtd Consulting Group – sygnatariusz Karty Różnorodności z Węgier – zaprasza do udziału w międzynarodowym badaniu dotyczącym udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych i równości płci w miejscu pracy „Women in Leadership and Gender Equality”. Celem badania jest opracowanie międzynarodowych wzorców i zebranie przykładów najlepszych praktyk w temacie równości płci, zwiększania udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych i promocji włączającej kultury korporacyjnej. Udział w badaniu polega na wypełnieniu…

Konferencja „Infrastruktura dostępna” 5 grudnia

2 grudnia 2016

5 grudnia 2016 r. w Warszawie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z Fundacją Integracja, organizuje konferencję „Infrastruktura dostępna”. Celem spotkania jest uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za przygotowywanie zamówień publicznych w zakresie infrastruktury („publiczni zamawiający”) oraz projektantów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in. organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, środowiska akademickiego, branży budowlanej, a także administracji rządowej. Wydarzenie wpisuje się w obchodzony 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Konferencja organizowana…

Trwa 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

1 grudnia 2016

25 listopada przypadał ustanowiony w 1999 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczął Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Temat przewodni międzynarodowej Kampanii 2016 brzmi: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”. 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć   to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global…