Aktualności Karty Różnorodności

Pokoleniowy miks – jak przyrządzić generacyjny super koktajl

23 czerwca 2017

O zarządzaniu wiekiem w Skanska S.A. i dobrych praktykach firmy w tym zakresie pisze Anna Olszówka, Koordynatorka Zespołu Szkoleń i Rozwoju w Skanska S.A.

Firma jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2015 roku.

Jak tworzyć włączające miejsca pracy dla społeczności LGBT – przewodnik dla pracodawców

21 czerwca 2017

Organizacja Great Place to Work oraz Pride at work Canada opublikowały przewodnik dla pracodawców „An LGBT Best Practice Guide for Employers” zawierający dobre praktyki z zakresu tworzenia bardziej przyjaznych i włączających miejsc pracy dla osób ze społeczności LGBT. Publikacja prezentuje 12 strategii, tłumacząc  jak i dlaczego warto je wdrażać.

Startuje kampania PFRON przeciw wykluczeniu

21 czerwca 2017

W Wielkopolsce wystartowała kampania informacyjna: „Osoby niepełnosprawne – szansą dla pracodawców publicznych i prywatnych”.  Organizatorem kampanii jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kampania ma na celu promocję nowych pilotażowych programów PFRON służących zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmianę postaw społecznych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nowe programy służyć mają uzupełnieniu dotychczasowego wsparcia. Założeniem Funduszu jest…