5 lat Karty Różnorodności

Dokładnie 5 lat temu Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainaugurowało w Polsce projekt Karta Różnorodności, którego ideą jest wspieranie zarządzania różnorodnością i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Dzisiaj z okazji jubileuszu projektu, w który zaangażowane jest już ponad 160 podmiotów z całej Polski, rusza kampania, której celem jest przypomnienie jego historii i idei. Jednym z elementów obchodów roku jubileuszowego jest ustanowienie kategorii „Różnorodność” w drugiej edycji nagrody FOB „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

– Ponad 5 lat temu, podczas spotkania firm z kapitałem francuskim, padło pytanie czy w Polsce istnieje Karta Różnorodności i czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu byłoby zainteresowane, żeby koordynować taki projekt. Wtedy nie byliśmy pewni, czy polski biznes jest dojrzały do tego, aby rozmawiać o kwestiach różnorodności. Jednak teraz, po 5 latach i podpisaniu Karty przez 163 firmy, urzędy, uczelnie, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe, wiemy, że zaangażowanie w Kartę Różnorodności było słuszną decyzją, a projekt jest potrzebny i bardzo ceniony na polskim rynku. powiedziała Mirella Panek – Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obchody jubileuszu

Od 14 lutego do IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, co wtorek publikowane będą materiały związane z historią i obszarami zainteresowania Karty Różnorodności. Przypomnimy dotychczasowe inicjatywy oraz początki Karty oraz ludzi i firmy, którzy przyczynili do rozwoju idei zarządzania różnorodnością w Polsce.

21 marca

Sylwia Maśluk – Chief Talent & Culture Officer Orbis Group
Grupa Orbis jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności, którzy podpisali deklarację 14 lutego 2012 roku.

14 marca

Dominika Bettman – CFO Siemens Sp. z o. o.

7 marca

Krzysztof Śmiszek – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

PTPA brało udział w pracach nad tekstem polskiej Karty Różnorodności i współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w działaniach w ramach projektu.

28 lutego

Natalia Szulc – Communications Manager Poland & Baltics Unilever Poland Sp z o. o.

Firma Unilever Polska jest jednym z pierwszych 14 sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności, którzy przystąpili do projektu 14 lutego 2012 roku.

21 lutego

Jacek Kowalski – Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska.

Firma Orange Polska jest jednym z inicjatorów powstania polskiej odsłony Karty Różnorodności, jednym z pierwszych sygnatariuszy i opiekunem projektu od początku jego działania w Polsce.

14 lutego

Mirella Panek – Owsiańska – Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z okazji 5 urodzin Karty Różnorodności swoje wyrazy poparcia dla projektu przesłali także:

Szabolcs Shmidt – Komisja Europejska

dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Patron Honorowy Projektu

Opiekunem projektu Karta Różnorodności jest firma Orange. Projekt objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich. Patronat medialny nad projektem objął dziennik „Rzeczpospolita” i tygodnik „Polityka”.