Aktualności Karty Różnorodności

Karta Różnorodności włącza się w obchody 100lecia praw wyborczych kobiet w Polsce

14 lutego 2018

Tegorocznym tematem przewodnim działań Karty Różnorodności wyrównywaniu szans w miejscu pracy wszystkich grup narażonych na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. Ma to związek z setną rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych, co miało miejsce dokładnie 28 listopada 1918 roku.

6. urodziny Karty – 6 lat współpracy dla różnorodności

14 lutego 2018

6 lat temu Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Partnerami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną powołało do życia Polską odsłonę europejskiej inicjatywy Karta Różnorodności. Działania w ramach Karty realizowane są obecnie w 19 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku Karta Różnorodności obecna jest w Polsce, jako pierwszym kraju w Europie Środkowo-wschodniej, gdzie jej działania koordynuje…

Zarządzanie różnorodnością w Europie Środkowo-Wschodniej – publikacja KE

14 lutego 2018

Europejska platforma Kart Różnorodności  opublikowała raport poświęcony zarządzaniu różnorodnością w Europie środkowej i Wschodniej. Raport przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na zlecenie Komisji Europejskiej jest przeglądem działań prowadzonych w naszej części Europy w kierunku tworzenia bardziej otwartych na różnorodność i wolnych od dyskryminacji miejsc pracy. Komisja Europejska od 2010 r. wspiera ustanowioną wówczas europejską platformę…