Aktualności Karty Różnorodności

Urząd Miasta Łodzi wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności

24 kwietnia 2018

Urząd Miasta Łodzi, jako siódmy samorząd w Polsce, dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, deklarując tym samym wolę upowszechniania zarządzania różnorodnością,  równe traktowanie pracowników oraz wspieranie przeciwdziałania szeroko rozumianej dyskryminacji w miejscu pracy. Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu przekonując, że warto otworzyć się  na zarządzanie różnorodnością i wesprzeć inicjatywę, powiedziała: – Podpisanie Karty różnorodności…

Uniwersytet Łódzki pierwszą uczelnią państwową z Kartą Różnorodności

24 kwietnia 2018

Uniwersytet Łódzki podpisał Kartę Różnorodności, jako pierwsza uczelnia państwowa w Polsce. Działania uczelni wpisujące się w pojęcie zarządzania różnorodnością, podczas uroczystego podpisania Karty Różnorodności, przedstawił Rektor Uniwersytetu Łódzkiego profesor Antoni Różalski.

Konferencja: „Byliśmy jak z kosmosu” Rodzice z niepełnosprawnościami w Polsce – 25.04

18 kwietnia 2018

Instytut Spraw Publicznych zaprasza na konferencję „Byliśmy jak z kosmosu”, poświęconą sytuacji rodziców z niepełnosprawnościami  w Polsce 25 kwietnia 2018 roku (środa), Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej w Centrali ZUS, przy ulicy Szamockiej 3, 5  w Warszawie. Według danych GUS, w Polsce żyje prawie 350 tys. osób z niepełnosprawnościami, które wychowują dzieci. Do…