Aktualności Karty Różnorodności

Nestlé liderem w branży spożywczej w rankingu Diversity and Inclusion Index

30 września 2016

Firma Nestlé (sygnatariusz Karty Różnorodności od maja 2016) została doceniona za promowania idei równego traktowania i wdrażania polityki zarządzania różnorodnością w organizacji. Koncern zajął trzynaste miejsce i pierwsze wśród firm spożywczych w rankingu Thomson Reuters Diversity and Inclusion Index (D&I), oceniającym przedsiębiorstwa pod względem polityki na rzecz pracowników. Thomson Reuters Diversity and Inclusion Index to zestawienie 100 najlepszych spółek giełdowych wyróżniających się pod względem polityki…

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości szuka Pracodawcy Jutra

29 września 2016

Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, mogących pochwalić się najbardziej przemyślanymi działaniami edukacyjnymi, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Przedsiębiorcy ubiegający się o tytuł Pracodawcy Jutra muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania cechuje wysoka wartość merytoryczna,…

Kraków stolicą polskich seniorów

28 września 2016

Już 8 października Kraków będzie najbardziej pro-seniorskim polskim miastem. Seniorzy z całego kraju przyjadą tam na III Ogólnopolskie Senioralia i Międzypokoleniówkę na Barce. W Polsce populacja osób w wieku 60+ stale rośnie, obecnie wynosi ona 22% wszystkich mieszkańców, a według prognoz liczba ta w 2050 roku wzrośnie do 39%, czyniąc Polaków najstarszym społeczeństwem w Europie. W obliczu tego zjawiska Stowarzyszenie Manko i redakcja „Głosu Seniora” wraz z UTW…