Aktualności Karty Różnorodności

Konferencja „Infrastruktura dostępna” 5 grudnia

2 grudnia 2016

5 grudnia 2016 r. w Warszawie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z Fundacją Integracja, organizuje konferencję „Infrastruktura dostępna”. Celem spotkania jest uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za przygotowywanie zamówień publicznych w zakresie infrastruktury („publiczni zamawiający”) oraz projektantów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in. organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, środowiska akademickiego, branży budowlanej, a także administracji rządowej. Wydarzenie wpisuje się w obchodzony 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Konferencja organizowana…

Trwa 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

1 grudnia 2016

25 listopada przypadał ustanowiony w 1999 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczął Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Temat przewodni międzynarodowej Kampanii 2016 brzmi: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”. 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć   to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global…

Jak nas zmienia wolontariat. Różnorodność. Uważność. Empatia – artykuł

25 listopada 2016

Autorzy: Karol Krzyczkowski, Marzena Strzelczak Artykuł ukazał się w folderze IV Konferencji Koalicji Prezesi Wolontariusze „Dlaczego Wolontariat?” O potencjale zmian, które niesie ze sobą wolontariat wiele już napisano. Tym razem, chcemy zwrócić uwagę na te aspekty, które wiążą się z kwestiami różnorodności. Karta Różnorodności, której polskim koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest europejską inicjatywą, obecną w 16 krajach Europy, którą od 2010 roku…