#ReportingLiveblog

Rok 2016 był przełomowy w kwestii raportowania społecznego, trwały bowiem przygotowania do implementacji unijnej dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Aby skondensować treści pojawiające się na ten temat w mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych postanowiliśmy prowadzić liveblog i w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, a w sposób szczególny o dyrektywie.
Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

5 grudnia 2017

Firma doradcza EY, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i GES opublikowało raport z badań  „Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki Analizy ESG Spółek w Polsce 2017”. Analiza pokazuje, że spółki najczęściej pomijają raportowanie o zagadnieniach dotyczących polityki praw pracowniczych – wynagrodzeń i godzin pracy (82,9 %) i przeciwdziałania korupcji (72,9 %). Ponadto, poziom raportowania w wymaganych ustawą obszarach pozostaje na niewystarczającym poziomie. Oznacza to, że giełdowe spółki czeka gigantyczna praca, aby rzetelnie spełnić wymagania ustawy w zakresie ujawniania informacji niefinansowych oraz aby lepiej odpowiadać na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu dane ze strony inwestorów.

Czytaj dalej…

29 listopada 2017

2 listopada 2017

19 października minął rok od opublikowania przez Global Reporting Initiative zestawu Standardów GRI (GRI Standards). Z okazji rocznicy została opublikowana infografika podsumowująca ostatni rok. Rocznica to też dobry moment do przypomnienia standardów.

Pobierz Standardy GRI z Bazy Wiedzy o CSR 

Czytaj dalej…

 

2 listopada 2017

2 listopada 2017

2 listopada 2017

20 października 2017

17 października został oficjalnie opublikowany Standard Informacji Niefinansowych (SIN), który stworzono, aby ułatwić polskim spółkom obowiązkowe raportowanie informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego, społecznych i pracowniczych. Standard jest regulacją środowiskową, której opracowanie było koordynowane przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, a której jednym z patronów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Korzystanie z SIN jest bezpłatne.

Czytaj dalej

 

20 października 2017

TAURON Polska Energia, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, otrzymał nagrodę specjalną „The Best of The Best” oraz pierwszą nagrodę w konkursie za zintegrowany raport roczny w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Czytaj dalej

17 października 2017

Dzięki pracy i zaangażowaniu członków Grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego zawiązanej z inicjatywy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i CSRinfo w 2015 roku powstał pierwszy Poradnik dla raportujących dane pozafinansowe. W związku z przyjęciem dyrektywy 2015/95/UE i dzięki współpracy wielu grup interesariuszy reprezentujących stronę rządową, biznes, samorząd zawodowy, organizacje społeczne i środowiska akademickie możliwa była aktualizacja tego poradnika.

Czytaj dalej

11 października 2017