#ReportingLiveblog

Rok 2016 był przełomowy w kwestii raportowania społecznego, trwały bowiem przygotowania do implementacji unijnej dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Aby skondensować treści pojawiające się na ten temat w mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych postanowiliśmy prowadzić liveblog i w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, a w sposób szczególny o dyrektywie.
Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

15 maja 2020

31 marca 2020

CEMEX opublikował Raport Zintegrowany za 2019 rok pt. „Innowacje dla lepszego świata”. Raport zawiera pełną analizę strategicznej wizji CEMEX, wyników operacyjnych, zasad ładu korporacyjnego i tworzenia wartości na poziomie globalnym. W raporcie została podkreślona także nowa strategia CEMEX dot. klimatu i jej wkład w stymulowanie innowacyjności w branży poprzez realizowanie nowych, wartościowych inwestycji.

– Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest jednym z podstawowych filarów naszej strategii biznesowej, ponieważ wiemy, że niezbędne jest tworzenie nieprzemijającej wartości. Podczas gdy świat zmierza w kierunku realizacji agendy 2030, w naszej odpowiedzialności leży przyłączenie się do wspólnych działań, gdyż chcemy kontynuować wywieranie pozytywnego wpływu na planetę- powiedział Fernando A. Gonzalez, Prezes CEMEX.  – Aby pozostać na czele ewolucji naszej branży, wspieramy innowacje i wprowadzamy w życie naszą wizję budowania lepszej przyszłości dla wszystkich naszych interesariuszy – dodał Fernando A. Gonzalez.

Główne osiągnięcia przedstawione w zintegrowanym raporcie CEMEX za 2019 to:

  • Wprowadzenie nowej strategii CEMEX dot. klimatu, która nakreśla firmową wizję ukierunkowaną na prowadzenie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla oraz skuteczniejsze zaspokajanie rosnących potrzeb społeczeństwa. Firma przyjęła strategię dotyczącą redukcji emisji dwutlenku węgla o 35% do roku 2030.
  • W celu uzupełnienia strategii dot. klimatu o długoterminową wizję, CEMEX ustalił również cel do 2050 roku w zakresie produkcji betonu o zerowej netto emisji CO2. Beton może odegrać kluczową rolę w przejściu do gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.
  • Firma osiągnęła wskaźnik substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi w wysokości 28%, który jest najwyższym wskaźnikiem w ciągu ostatnich pięciu lat. Ponadto, 30% zużywanej energii, niezbędnej do produkcji cementu, pochodzi ze źródeł odnawialnych. Te kamienie milowe i inne działania w zakresie łagodzenia skutków działalności produkcyjnej umożliwiły CEMEX zmniejszenie emisji netto CO2 na tonę cementu o 22%, w porównaniu z 1990 rokiem.
  • CEMEX osiągnął niski poziom wypadków powodujących niezdolność pracowników do pracy (LTI) w sektorze i poczynił znaczne postępy w tym zakresie w większości krajów, przy czym 96% działalności firmy osiągnęła cel zero ofiar śmiertelnych i wypadków powodujących niezdolność do pracy.
  • Poprzez rozwijaną platformę projektów shared value (tworzenia wspólnej wartości), CEMEX kontynuuje działania związane ze zbliżaniem członków społeczności i władz lokalnych w celu rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, począwszy od mieszkalnictwa i bezrobocia, po dostęp do podstawowych usług. Do tej pory, dzięki różnym inicjatywom w zakresie odpowiedzialnego biznesu, CEMEX pozytywnie wpłynął na ponad 17,6 miliona ludzi na całym świecie, generując wspólną wartość i przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności tych związanych z działaniami na rzecz klimatu, życiem na lądzie, zrównoważonymi miastami i społecznościami, przemysłem, innowacjami i infrastrukturą oraz godną pracą i wzrostem gospodarczym.

Zintegrowany raport CEMEX 2019 przeszedł zewnętrzną weryfikację firmy KPMG, która została potwierdzona w raporcie. Raport CEMEX został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI).

Zintegrowany Raport CEMEX 2019 jest dostępny tutaj >>

Więcej informacji na temat strategii klimatycznej CEMEX jest dostępnych tutaj >>

Źródło: mat. pras.

13 lutego 2020

4 grudnia 2019

22 października 2019

22 października 2019

15 lipca 2019

1 lipca 2019

24 czerwca 2019

19 czerwca 2019