#ReportingLiveblog

Rok 2016 był przełomowy w kwestii raportowania społecznego, trwały bowiem przygotowania do implementacji unijnej dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Aby skondensować treści pojawiające się na ten temat w mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych postanowiliśmy prowadzić liveblog i w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, a w sposób szczególny o dyrektywie.
Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

14 czerwca 2017

9 maja 2017

19 kwietnia 2017

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  został zwycięzcą konkursu Deloitte (partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu) Central European Sustainability Report Award 2016. Raport zintegrowany firmy wydobywczej został uznany za najlepszy także w ubiegłorocznym konkursie Raporty Społeczne FOB. Międzynarodowi jurorzy wyróżnili również m.in raport Kompanii Piwowarskiej, partnera strategicznego FOB

Jurorzy docenili Raport Zintegrowany firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi oraz prezentację wysokiego poziomu zrozumienia kwestii praw człowieka. Sędziom reprezentującym takie instytucje jak ACCA, Ethical Corporation, GRI, polskie Ministerstwo Rozwoju, węgierska Business Council for Sustainable Development (BCSDH) spodobał się również sposób opisania dialogu z interesariuszami przed podjęciem inwestycji, co pokazuje dojrzałe podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W 2016 w konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award, zwanego potocznie Green Frog Award (GFA), wzięło udział 5 krajów: Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Węgry. W sumie do krajowych etapów zostało zgłoszonych 65 raportów, z czego 13 przeszło do poziomu regionalnego, a 5 walczyło o pierwsze miejsce. Green Frog Award został zainicjowany na Węgrzech w 2009 r. i stopniowo rozszerzył swój zasięg o kolejne kraje Europy Środkowej.  Od 2015 r. GFA jest podzielony na dwa etapy: krajowy i regionalny. Raporty, które zwyciężyły lub zostały wyróżnione w etapie krajowym, automatycznie są zakwalifikowane do etapu regionalnego.

W Polsce Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku i ma na celu szerzenie idei raportowania niefinansowego oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. 4 października 2016r. w Warszawie zostali ogłoszeni zwycięzcy 10 jubileuszowej edycji. Uroczysta gala rozdania nagród organizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.

Widzimy, że coraz więcej firm decyduje się na raportowanie niefinansowe i zintegrowane. Tego typu raportowanie pozwala im na całościowe i strategiczne spojrzenie na swoją organizację oraz daje firmom możliwość ocenienia wpływu społecznego i ekonomicznego oraz oddziaływania na środowisko naturalne. Raportowanie niefinansowe stwarza nowe możliwości biznesowe. Przejrzystość danych finansowych i niefinansowych sprawia, że firmy są bardziej wiarygodne w oczach wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Od 2017 roku ok. 6000 dużych jednostek zainteresowania publicznego i grup kapitałowych w Unii Europejskiej ma obowiązek ujawniania danych niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Green Frog Award stwarza możliwość sprawdzenia poziomu zaawansowania swojej sprawozdawczości oraz przyrównania się do najlepiej raportujących podmiotów na rynku, dlatego zachęcamy każdą raportującą firmę do zgłaszania swojej aplikacji na rynku lokalnym.– podkreśla Irena Pichola.

W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku na pięciuset największych firmach w regionie Europy Środkowej (Deloitte CE Top 500) okazało się, że w Polsce przygotowywanych jest najwięcej raportów niefinansowych (26 proc. wszystkich), kolejno 25 proc. w Czechach i 11 proc. na Węgrzech.

Zwycięzca Green Frog Award 2016:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Raport zintegrowany został nagrodzony za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi, które pokazują odbiorcy powód wybrania poszczególnych wskaźników. Firma prezentuje dogłębne zrozumienie związku między prowadzeniem działalności a prawami człowieka, szczególnie z perspektywy prowadzenia działalności wydobywczej, co wzmacnia znaczenie i istotność raportu.

LW „Bogdanka” opisuje dokładnie rozwój inwestycji oraz towarzyszący im dialog z interesariuszami, co wskazuje na wysoko rozwiniętą świadomość, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Raport został napisany w sposób zrozumiały ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów.

Wyróżnienia Green Frog Award 2016:

KGHM

Raport zintegrowany KGHM został wyróżniony za odpowiednio dobraną treść, istotność i integrację danych. Firma w dobrze rozwinięty sposób opisuje czytelnikowi swój bezpośredni i pośredni wpływ.

Kompania Piwowarska

Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej został doceniony za sposób prezentacji treści. Jego mocnymi stronami są opracowanie graficzne, szczególnie kompaktowe filmiki zawierające ważne z punktu widzenia odbiorcy informacje.

INA

Raport zintegrowany chorwackiej firmy jest dojrzały pod kątem trafności i istotności prezentowanych treści. Narracja na temat istotności w łańcuchu wartości wyróżnia raport spośród innych publikacji. Firma została także nagrodzona za dokonane postępy w raportowaniu, w szczególności w opisie danych, które są raportowane w przejrzysty sposób.

źródło: materiały prasowe organoizatora

6 kwietnia 2017

Fundacja Standardów Raportowania i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowały infografiki, które udostępniły na zasadzie Creative Commons, co umożliwia ich dowolne wykorzystanie niekomercyjne, powielanie i udostępnianie, z zachowaniem ich integralności i podaniem autorstwa.

Pobierz infografikę

22 marca 2017

Global Reporting Initiative, z okazji przypadającego 22 marca Międzynarodowego Dnia Wody, opublikował infografiki na temat ujawniania danych dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi przez biznes oraz wpływu biznesu na ich stan oraz dostępność.

          

15 marca 2017

Global Reporting Initiative opublikowała  przewodnik  po standardach GRI i możliwości ich wykorzystania do realizacji założeń Dyrektywy dotyczącej ujawniania danych niefinansowych i dotyczących różnorodności. Nowe przepisy wynikające z dyrektywy unijnej 2014/95/UE, zostały zapisane w Ustawie z dnia 15 grudnia 2016 zmieniającej Ustawę z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 2017, poz.61). 

Pierwsza część dokumentu zawiera ogólne informacje na temat Dyrektywy i standardów GRI oraz opisuje wspólne tematy, które poruszają obydwa dokumenty.

Druga część zawiera „tabele powiązań”, które pokazują, które Standardy GRI korespondują i umożliwiają realizację poszczególnych założeń Europejskiej Dyrektywy (2014/95/UE)

POBIERZ RAPORT

2 marca 2017

 „Raportowanie niefinansowe: nowy obowiązek i wynikające z niego wyzwania oraz korzyści dla firm.” – debata przy okrągłym stole w ramach II edycji projektu Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet pn. „Biznes Odpowiedzialny w Polsce” już jutro – w piątek, 3 marca o godzinie 10:00.

Spotkanie odbędzie się m.in. z udziałem prezeski FOB Mirelli Panek-Owsiańskiej oraz Ireny Picholi i Barbary Tęczy Członkiń Zarządu FOB.

Rok 2017 będzie okresem przygotowań do obowiązkowej od 2018 r. publikacji danych niefinansowych w kilkuset dużych firmach w Polsce. Dla części z nich to spore wyzwanie, które jednak może też przynieść wiele korzyści i to nie tylko wizerunkowych.

Tezy do dyskusji:

– Jakie firmy stoją przed tym wyzwaniem i co ono oznacza (w jakich obszarach trzeba się będzie odkryć?

– Raportowanie niefinansowe to kłopot ale może i korzyść dla firmy-czy i jakie wiążą się z nim pożytki?

– Jakie korzyści będzie miało z nowych przepisów otoczenie firm – ich interesariusze?

– Co może być największym problemem dla firm, które dopiero teraz zabierają się za raportowanie niefinansowe- jak ten problem/ problemy rozwiązać?

Uczestnicy:

Moderator dyskusji: Anita Błaszczak – dziennik „Rzeczpospolita”

 1. Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu, ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 2. Irena Pichola, Strategia | Lider Sustainability Consulting Central Europe, Partner Deloitte
 3. Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 4. Jacqueline Kacprzak, Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami, Biuro Ministra Mnisterstwo Rozwoju
 5. Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów
 6. Kamil Pluska-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów
 7. Barbara Tęcza, Kierownik projektu, Dział Sponsoringu Społecznego i CSR, PKN ORLEN S.A.
2 marca 2017

„Raporty społeczne, czyli kopalnia wiedzy o spółkach. Kto musi je przygotować i opublikować?”

Artykuł w Gazecie Wyborczej z komentarzem Ireny Picholi z Deloitte, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

http://bit.ly/2mInmef

24 lutego 2017

Firma Henkel opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2016 rok. 

Cel długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju Henkel to osiągać więcej za mniej. Henkel chce tworzyć trwałą wartość w interesie klientów i konsumentów, jak również całego społeczeństwa. Jednocześnie spółka zamierza poprawić efektywność wykorzystania zasobów, zwiększając ją trzykrotnie w perspektywie do 2030 r.

Pobierz raport

Coroczne raporty są głównym źródłem informacji na temat celów i wyników spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju. W zeszłym roku Henkel opublikował swój 25-ty raport, po raz ostatni w wersji papierowej i elektronicznej. Równocześnie firma poinformowała, że w przyszłości wszystkie raporty dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej, w formie interaktywnych plików PDF z odnośnikami. Mają być dzięki temu bardziej przyjazne użytkownikom dzięki łatwej nawigacji, mniejszej objętości i informacjom interesującym dla szerszej grupy odbiorców. Raport z działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i publikowany równocześnie raport roczny stanowią źródło informacji na temat biznesowych, środowiskowych i społecznych aspektów działalności spółki.

W ubiegłym roku obrotowym firma osiągnęła postęp w realizacji celów pośrednich na 2020 r. (przyjmując 2010 jako rok bazowy):

 • Zużycie energii i emisja CO2 (na tonę produktu) niższe o 22% (cel na 2020 r.: ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 o 30%).
 • Ilość odpadów (na tonę produktu) niższa o 26% (cel na 2020 r.: ograniczenie ilości odpadów o 30%).
 • Zużycie wody (na tonę produktu) niższe o 23% (cel na 2020 r.: ograniczenie zużycia wody o 30%).
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy (na milion przepracowanych godzin) o 17% (cel na 2020 r.: wzrost poziomu bezpieczeństwa pracy o 40%).
 • Wzrost wartości sprzedaży netto (na tonę produktu) o 8% (cel na 2020 r.: wzrost sprzedaży netto o 22%).

źródło: materiały prasowe firmy

24 lutego 2017

Bank Zachodni WBK rozpoczął pracę nad czwartym raportem społecznej odpowiedzialności. Jednym z kluczowych wyzwań, jakie przed sobą stawia bank w procesie pracy nad raportem, jest tworzenie go w taki sposób, aby był jak najbardziej użyteczny, ciekawy i odpowiadał na realne oczekiwania interesariuszy. Dlatego jednym z elementów procesu powstawania raportu jest zebranie opinii odbiorców, tak aby w raporcie znajdowały się najbardziej interesujące ich tematy. W tym celu bank przygotował krótką, składającą się z 3 pytań ankietę, której wypełnienie zajmuje 5 minut. Wskazane odpowiedzi będą miały znaczący wpływ na zakres opracowywanego raportu odpowiedzialnego biznesu Banku Zachodniego WBK za rok 2016.

Link do ankiety:

http://bzwbk-csr.badanie.net/

Formularz jest aktywny do 10 marca 2017 r.