#ReportingLiveblog

Rok 2016 był przełomowy w kwestii raportowania społecznego, trwały bowiem przygotowania do implementacji unijnej dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Aby skondensować treści pojawiające się na ten temat w mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych postanowiliśmy prowadzić liveblog i w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, a w sposób szczególny o dyrektywie.
Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

16 sierpnia 2017
1 sierpnia 2017

https://www.ashoka.org/en/story/online-course-changemakers-how-create-and-report-impact

27 lipca 2017

Firmy i organizacje, które przygotowały raport z zakresu CSR / zrównoważonego rozwoju, mogą go zgłosić do konkursu Raporty Społeczne. Nabór publikacji trwa do 7 sierpnia (przedłużony termin zgłoszeń) i odbywa się przez stronę raportyspoleczne.pl.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Co roku nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W obecnej, 11. edycji konkursu publikacje można zgłaszać jeszcze do 7 sierpnia do godz. 12 przez formularz dostępny na stronie raportyspoleczne.pl. Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu terminu zgłoszeń ze względu na prośby firm finalizujących przygotowanie raportów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa i organizacje, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami. Stanowi też dobre źródło inspiracji do tego, w jaki sposób ujawniać dane niefinansowe. Jest to ważne w perspektywie obowiązującego od 2017 r. obowiązkowego raportowania niefinansowego obejmującego największe firmy w Polsce.

Jury eksperckie spośród zgłoszonych raportów wybierze najlepsze w kategoriach: nagroda główna, nagroda za najlepszy debiut, a także zdecyduje o wyróżnieniach. Najlepsze raporty wskażą dziennikarze i internauci. Oddzielną nagrodę przyzna Minister Rozwoju. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku października.

Raporty społeczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi do prezentowania prowadzonej przez firmę działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. O tę aktywność coraz częściej pytają klienci, pracownicy czy inwestorzy. Udział w konkursie pozwala na szerszą komunikację wydanego raportu, a przez to na informowanie swoich interesariuszy o zaangażowaniu społecznym, środowiskowym czy dotyczącym ładu organizacyjnego. Zachęcam więc do udziału w konkursie Raporty Społeczne – pierwszym takim konkursie w Polsce, który ocenia sposób ujawniania danych niefinansowych – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obserwując rynek od prawie dziesięciu lat i towarzysząc naszym klientom w przygotowywaniu raportów, ale też odpowiedzialnym zarządzaniu, widzimy, że raporty niefinansowe są coraz częściej wykorzystywane nie tylko jako narzędzie komunikacji, ale też wspierające proces zarządzania kwestiami niefinansowymi w przedsiębiorstwach. Dlatego też, cieszymy się, nie tylko z tego, że liczba raportów zgłaszanych do konkursu co roku rośnie, ale też, że są one coraz lepszej jakości – większość jest przygotowywana w oparciu o Wytyczne GRI. Coraz więcej jest weryfikowany przez niezależny, zewnętrzny podmiot. Pozytywnym trendem jest też wzrost liczby raportów zintegrowanych, pokazujący, że organizacje coraz częściej nie oddzielają kwestii finansowych od niefinansowych powiedziała Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego organizatorami jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Strona internetowa konkursu: raportyspoleczne.pl.

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: PAP Biznes, BE.NAVIGATOR, eGospodarka.pl, Kampaniespoleczne.pl, PRoto.pl

5 lipca 2017

Komisja Europejska przyjęła wytyczne dotyczące ujawniania danych społecznych i środowiskowych. Te niewiążące prawnie wskazówki są wsparciem w realizacji wymogów raportowania pozafinansowego nałożonych na firmy przez dyrektywę 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności (pobierz Analizę Tematyczną FOB). Mają one zwiększyć jakość i użyteczność prezentowanych danych oraz zapewnić ich porównywalność. Jest to istotne szczególnie dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. 

 
Wytyczne przedstawiają zasady na jakich powinno się opierać raportowanie (m.in. przejrzystość, kompletność) wraz z przykładami i wskaźnikami możliwymi do zastosowania. Omawia także rodzaje informacji jakie powinny być zawarte w raporcie (m.in. model biznesowy, polityki, ryzyka), podaje wytyczne jakimi można posługiwać się przy procesie ujawniania danych oraz informowania o polityce różnorodności w odniesieniu do składu organów spółki.
Materiał ten może być również wykorzystany przez podmioty nie objęte wymogami dyrektywy, które ujawniają informacje niefinansowe. Dane prezentowane przy uwzględnieniu prezentowanych wytycznych będą porównywalne bez względu na rodzaj firmy i sektor działalności.
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Komisji i wzięciu ich pod uwagę przy realizacji obowiązku dotyczącego raportowania niefinansowego nałożonego przez dyrektywę i implementującą ją Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Stanowią one jednak również cenne źródło dla innych firm, które przygotowują swoje raporty społeczne. 
Firmy, które przygotowały już swoje raporty zachęcamy do zgłoszenia ich w Konkursie Raporty Społeczne organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nabór raportów trwa do 31 lipca i można je zgłaszać przez stronę raportyspoleczne.pl.
źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Komisji Europejskiej
30 czerwca 2017

14 czerwca 2017

9 maja 2017

19 kwietnia 2017

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  został zwycięzcą konkursu Deloitte (partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu) Central European Sustainability Report Award 2016. Raport zintegrowany firmy wydobywczej został uznany za najlepszy także w ubiegłorocznym konkursie Raporty Społeczne FOB. Międzynarodowi jurorzy wyróżnili również m.in raport Kompanii Piwowarskiej, partnera strategicznego FOB

Jurorzy docenili Raport Zintegrowany firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi oraz prezentację wysokiego poziomu zrozumienia kwestii praw człowieka. Sędziom reprezentującym takie instytucje jak ACCA, Ethical Corporation, GRI, polskie Ministerstwo Rozwoju, węgierska Business Council for Sustainable Development (BCSDH) spodobał się również sposób opisania dialogu z interesariuszami przed podjęciem inwestycji, co pokazuje dojrzałe podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W 2016 w konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award, zwanego potocznie Green Frog Award (GFA), wzięło udział 5 krajów: Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Węgry. W sumie do krajowych etapów zostało zgłoszonych 65 raportów, z czego 13 przeszło do poziomu regionalnego, a 5 walczyło o pierwsze miejsce. Green Frog Award został zainicjowany na Węgrzech w 2009 r. i stopniowo rozszerzył swój zasięg o kolejne kraje Europy Środkowej.  Od 2015 r. GFA jest podzielony na dwa etapy: krajowy i regionalny. Raporty, które zwyciężyły lub zostały wyróżnione w etapie krajowym, automatycznie są zakwalifikowane do etapu regionalnego.

W Polsce Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku i ma na celu szerzenie idei raportowania niefinansowego oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. 4 października 2016r. w Warszawie zostali ogłoszeni zwycięzcy 10 jubileuszowej edycji. Uroczysta gala rozdania nagród organizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.

Widzimy, że coraz więcej firm decyduje się na raportowanie niefinansowe i zintegrowane. Tego typu raportowanie pozwala im na całościowe i strategiczne spojrzenie na swoją organizację oraz daje firmom możliwość ocenienia wpływu społecznego i ekonomicznego oraz oddziaływania na środowisko naturalne. Raportowanie niefinansowe stwarza nowe możliwości biznesowe. Przejrzystość danych finansowych i niefinansowych sprawia, że firmy są bardziej wiarygodne w oczach wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Od 2017 roku ok. 6000 dużych jednostek zainteresowania publicznego i grup kapitałowych w Unii Europejskiej ma obowiązek ujawniania danych niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Green Frog Award stwarza możliwość sprawdzenia poziomu zaawansowania swojej sprawozdawczości oraz przyrównania się do najlepiej raportujących podmiotów na rynku, dlatego zachęcamy każdą raportującą firmę do zgłaszania swojej aplikacji na rynku lokalnym.– podkreśla Irena Pichola.

W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku na pięciuset największych firmach w regionie Europy Środkowej (Deloitte CE Top 500) okazało się, że w Polsce przygotowywanych jest najwięcej raportów niefinansowych (26 proc. wszystkich), kolejno 25 proc. w Czechach i 11 proc. na Węgrzech.

Zwycięzca Green Frog Award 2016:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Raport zintegrowany został nagrodzony za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi, które pokazują odbiorcy powód wybrania poszczególnych wskaźników. Firma prezentuje dogłębne zrozumienie związku między prowadzeniem działalności a prawami człowieka, szczególnie z perspektywy prowadzenia działalności wydobywczej, co wzmacnia znaczenie i istotność raportu.

LW „Bogdanka” opisuje dokładnie rozwój inwestycji oraz towarzyszący im dialog z interesariuszami, co wskazuje na wysoko rozwiniętą świadomość, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Raport został napisany w sposób zrozumiały ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów.

Wyróżnienia Green Frog Award 2016:

KGHM

Raport zintegrowany KGHM został wyróżniony za odpowiednio dobraną treść, istotność i integrację danych. Firma w dobrze rozwinięty sposób opisuje czytelnikowi swój bezpośredni i pośredni wpływ.

Kompania Piwowarska

Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej został doceniony za sposób prezentacji treści. Jego mocnymi stronami są opracowanie graficzne, szczególnie kompaktowe filmiki zawierające ważne z punktu widzenia odbiorcy informacje.

INA

Raport zintegrowany chorwackiej firmy jest dojrzały pod kątem trafności i istotności prezentowanych treści. Narracja na temat istotności w łańcuchu wartości wyróżnia raport spośród innych publikacji. Firma została także nagrodzona za dokonane postępy w raportowaniu, w szczególności w opisie danych, które są raportowane w przejrzysty sposób.

źródło: materiały prasowe organoizatora

6 kwietnia 2017

Fundacja Standardów Raportowania i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowały infografiki, które udostępniły na zasadzie Creative Commons, co umożliwia ich dowolne wykorzystanie niekomercyjne, powielanie i udostępnianie, z zachowaniem ich integralności i podaniem autorstwa.

Pobierz infografikę

22 marca 2017

Global Reporting Initiative, z okazji przypadającego 22 marca Międzynarodowego Dnia Wody, opublikował infografiki na temat ujawniania danych dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi przez biznes oraz wpływu biznesu na ich stan oraz dostępność.