#ReportingLiveblog

Rok 2016 był przełomowy w kwestii raportowania społecznego, trwały bowiem przygotowania do implementacji unijnej dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Aby skondensować treści pojawiające się na ten temat w mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych postanowiliśmy prowadzić liveblog i w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, a w sposób szczególny o dyrektywie.
Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

11 października 2017

11 października 2017

29 września 2017

10 października poznamy laureatów Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Transmisja na żywo z gali będzie odbywać się przez media społecznościowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w tym profil na kanale Facebook.

29 września 2017

3 października w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się konferencja „Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest współorganizatorem wydarzenia. Czytaj więcej >>

16 sierpnia 2017
1 sierpnia 2017

https://www.ashoka.org/en/story/online-course-changemakers-how-create-and-report-impact

27 lipca 2017

Firmy i organizacje, które przygotowały raport z zakresu CSR / zrównoważonego rozwoju, mogą go zgłosić do konkursu Raporty Społeczne. Nabór publikacji trwa do 7 sierpnia (przedłużony termin zgłoszeń) i odbywa się przez stronę raportyspoleczne.pl.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Co roku nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W obecnej, 11. edycji konkursu publikacje można zgłaszać jeszcze do 7 sierpnia do godz. 12 przez formularz dostępny na stronie raportyspoleczne.pl. Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu terminu zgłoszeń ze względu na prośby firm finalizujących przygotowanie raportów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa i organizacje, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami. Stanowi też dobre źródło inspiracji do tego, w jaki sposób ujawniać dane niefinansowe. Jest to ważne w perspektywie obowiązującego od 2017 r. obowiązkowego raportowania niefinansowego obejmującego największe firmy w Polsce.

Jury eksperckie spośród zgłoszonych raportów wybierze najlepsze w kategoriach: nagroda główna, nagroda za najlepszy debiut, a także zdecyduje o wyróżnieniach. Najlepsze raporty wskażą dziennikarze i internauci. Oddzielną nagrodę przyzna Minister Rozwoju. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku października.

Raporty społeczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi do prezentowania prowadzonej przez firmę działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. O tę aktywność coraz częściej pytają klienci, pracownicy czy inwestorzy. Udział w konkursie pozwala na szerszą komunikację wydanego raportu, a przez to na informowanie swoich interesariuszy o zaangażowaniu społecznym, środowiskowym czy dotyczącym ładu organizacyjnego. Zachęcam więc do udziału w konkursie Raporty Społeczne – pierwszym takim konkursie w Polsce, który ocenia sposób ujawniania danych niefinansowych – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obserwując rynek od prawie dziesięciu lat i towarzysząc naszym klientom w przygotowywaniu raportów, ale też odpowiedzialnym zarządzaniu, widzimy, że raporty niefinansowe są coraz częściej wykorzystywane nie tylko jako narzędzie komunikacji, ale też wspierające proces zarządzania kwestiami niefinansowymi w przedsiębiorstwach. Dlatego też, cieszymy się, nie tylko z tego, że liczba raportów zgłaszanych do konkursu co roku rośnie, ale też, że są one coraz lepszej jakości – większość jest przygotowywana w oparciu o Wytyczne GRI. Coraz więcej jest weryfikowany przez niezależny, zewnętrzny podmiot. Pozytywnym trendem jest też wzrost liczby raportów zintegrowanych, pokazujący, że organizacje coraz częściej nie oddzielają kwestii finansowych od niefinansowych powiedziała Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego organizatorami jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Strona internetowa konkursu: raportyspoleczne.pl.

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: PAP Biznes, BE.NAVIGATOR, eGospodarka.pl, Kampaniespoleczne.pl, PRoto.pl

5 lipca 2017

Komisja Europejska przyjęła wytyczne dotyczące ujawniania danych społecznych i środowiskowych. Te niewiążące prawnie wskazówki są wsparciem w realizacji wymogów raportowania pozafinansowego nałożonych na firmy przez dyrektywę 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności (pobierz Analizę Tematyczną FOB). Mają one zwiększyć jakość i użyteczność prezentowanych danych oraz zapewnić ich porównywalność. Jest to istotne szczególnie dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. 

 
Wytyczne przedstawiają zasady na jakich powinno się opierać raportowanie (m.in. przejrzystość, kompletność) wraz z przykładami i wskaźnikami możliwymi do zastosowania. Omawia także rodzaje informacji jakie powinny być zawarte w raporcie (m.in. model biznesowy, polityki, ryzyka), podaje wytyczne jakimi można posługiwać się przy procesie ujawniania danych oraz informowania o polityce różnorodności w odniesieniu do składu organów spółki.
Materiał ten może być również wykorzystany przez podmioty nie objęte wymogami dyrektywy, które ujawniają informacje niefinansowe. Dane prezentowane przy uwzględnieniu prezentowanych wytycznych będą porównywalne bez względu na rodzaj firmy i sektor działalności.
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Komisji i wzięciu ich pod uwagę przy realizacji obowiązku dotyczącego raportowania niefinansowego nałożonego przez dyrektywę i implementującą ją Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Stanowią one jednak również cenne źródło dla innych firm, które przygotowują swoje raporty społeczne. 
Firmy, które przygotowały już swoje raporty zachęcamy do zgłoszenia ich w Konkursie Raporty Społeczne organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nabór raportów trwa do 31 lipca i można je zgłaszać przez stronę raportyspoleczne.pl.
źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Komisji Europejskiej
30 czerwca 2017

14 czerwca 2017