#ReportingLiveblog

Rok 2016 był przełomowy w kwestii raportowania społecznego, trwały bowiem przygotowania do implementacji unijnej dyrektywy o ujawnianiu informacji niefinansowych. Aby skondensować treści pojawiające się na ten temat w mediach, mediach społecznościowych, na stronach internetowych postanowiliśmy prowadzić liveblog i w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, a w sposób szczególny o dyrektywie.
Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

12 lutego 2018

29 stycznia 2018

19 stycznia 2018

17 stycznia 2018

CSR Europe rozpoczyna badanie, którego celem jest zebranie informacji od firm w Europie, objętych obowiązkiem ujawniania danych niefinansowych i informacji o różnorodności, na temat ich obecnych praktyk w tym zakresie. Pozwoli to lepiej zrozumieć status ujawniania informacji niefinansowych w całej Europie, w oparciu o doświadczenia firm z różnych krajów.

Wypełnij ankietę

Więcej…

5 stycznia 2018

Przed Świętami, na portalu proto.pl ukazał się artykuł podsumowujący ubiegłoroczną edycję konkursu Raporty Społeczne. Artykuł przygotowany przez Tadeusza Joniewicza, menedżera projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiedzialnego za minioną edycję konkursu, poświęcony jest trendom, jakie można zaobserwować w raportowaniu niefinansowym w Polsce, na podstawie ponad 10 lat trwania konkursu.

Czytaj artykuł

5 stycznia 2018

Wolontariat pracowniczy a raportowanie pozafinansowe – artykuł Deloitte

Czytaj

5 stycznia 2018

2 stycznia 2018

12 grudnia 2017

5 grudnia 2017

Firma doradcza EY, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i GES opublikowało raport z badań  „Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa. Wyniki Analizy ESG Spółek w Polsce 2017”. Analiza pokazuje, że spółki najczęściej pomijają raportowanie o zagadnieniach dotyczących polityki praw pracowniczych – wynagrodzeń i godzin pracy (82,9 %) i przeciwdziałania korupcji (72,9 %). Ponadto, poziom raportowania w wymaganych ustawą obszarach pozostaje na niewystarczającym poziomie. Oznacza to, że giełdowe spółki czeka gigantyczna praca, aby rzetelnie spełnić wymagania ustawy w zakresie ujawniania informacji niefinansowych oraz aby lepiej odpowiadać na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu dane ze strony inwestorów.

Czytaj dalej…