Dotyczy firmy: Siemens

Znalezione aktualności: 39

27 czerwca 2019

Kolejna edycja konkursu o Nagrodę Naukową Siemensa rozstrzygnięta

Już XXIV raz wspólnie z Politechniką Warszawską Siemens Polska przyjrzała się pomysłom utalentowanych polskich naukowców. Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu Siemensa.

15 maja 2019

Pracownicy Siemens działają na rzecz czystych oceanów

Każdego roku ponad 8 mln ton plastiku ląduje w oceanach. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest brak recyklingu plastiku, używanego powszechnie między innymi do produkcji opakowań i pojemników. W odpowiedzi na ten problem, pracownicy firmy Siemens zaprojektowali kubki wielokrotnego użytku wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu.

15 kwietnia 2019

Dominika Bettman o polityce różnorodności w Siemens Polska

Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podczas konferencji „Ring the Bell for Gender Equality” powiedziała o tym, jak w firmie Siemens realizowana jest polityka różnorodności.

15 lutego 2019

Specjalista/ka ds. CSR oficjalnie znajdzie się na liście zawodów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stanowisko specjalista/ka ds. CSR zostanie oficjalnie włączone do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. To efekt prawie dwuletnich prac Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z ekspertami firm należących do Programu Partnerstwa FOB, które działają wraz ze stowarzyszeniem na rzecz upowszechniania standardów CSR w Polsce.

15 listopada 2018

Konferencja “100 lat praw wyborczych kobiet” na żywo na Facebooku FOB

19 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”.Forum Odpowiedzialnego Biznesu na swoim Facebooku przeprowadzi transmisję na żywo z wydarzenia.

8 listopada 2018

Herstoria – kobiety i historia

Na to jak tożsamość osobista i społeczna kobiet wpływa na współczesne społeczeństwa, spojrzą z perspektywy herstorii uczestniczki panelu „Wczoraj – dziś – jutro. Miejsce kobiet w budowaniu tożsamości”, będącego częścią konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca – rodzina – rozwój. Perspektywa równych szans”.

11 października 2018

Etyka w biznesie – od deklaracji do działań. Pierwsza rekomendacja Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

Ukazała się pierwsza rekomendacja Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Jest wynikiem debaty członkiń i członków Rady, którzy podjęli temat etyki w biznesie i wyzwań dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny.

3 października 2018

Goście konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”

Trwa rejestracja na konferencję „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”. Do udziału w spotkaniu spotkaniu zaproszono przedstawicieli świata kultury, nauki, mediów, środowiska pozarządowego i administracji. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami prelegentek i prelegentów, którzy będą dyskutować w 4 panelach tematycznych. Organizatorami konferencji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności oraz Kongres Różnorodności. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

28 września 2018

17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi w najnowszej publikacji FOB o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Po trzech latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.

19 września 2018

Ruszyła rejestracja na konferencję „100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans”

Rusza rejestracja uczestników konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans” organizowanej 19 listopada przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Kongres Różnorodności. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.