Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska

Znalezione aktualności: 45

29 maja 2018

Ule w ciepłowni Veolia

Sześć nowych uli stanęło w połowie maja na terenie ciepłowni w Lidzbarku Warmińskim. To społeczna akcja zainicjowana przez Fundację Veolia Polska, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Akcja była przeprowadzona w ramach wolontariatu pracowniczego. Wzięli w niej udział pracownicy ciepłowni Veolia Północ z Lidzbarka Warmińskiego i Dobrego Miasta. 

4 kwietnia 2018

Raport Wpływu Grupy Veolia w Polsce

Z okazji 20-lecia obecności Grupy Veolia na polskim rynku, spółka opublikowała raport wpływu przygotowany przez firmę doradczą Deloitte. Określa on wkład działalności firmy w polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz podsumowuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

25 stycznia 2018

5 inicjatyw społecznych w Szczytnie z grantami

Fundacja Veolia Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozstrzygnęła konkurs „Szczytno dla środowiska”, organizowany przy wsparciu Urzędu Miasta w Szczytnie. Spotkanie z laureatami konkursu miało miejsce w Urzędzie Miasta i uroczyście otworzyła je Burmistrz Miasta Szczytno.

10 stycznia 2018

Rozstrzygnięto konkurs dla szkół „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”

Popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach i promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie – takie były główne cele, rozstrzygniętego w grudniu, konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Fundację Veolia Polska, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum UNEP/GRID Warszawa. 

30 marca 2017

Nowe firmy w Programie Partnerstwa FOB

Carrefour Polska, Enea, Fundacja Veolia Polska należąca do Grupy Veolia w Polsce, IBM Polska sp. z o.o., LafargeHolcim w Polsce przystąpiły do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.