Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska

Znalezione aktualności: 45

18 kwietnia 2019

Podsumowanie projektu „H20 to jest to!”

28 marca, z okazji Światowego Dnia Wody, w Szkole Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość podsumowująca projekt Fundacji Veolia Polska pn. „H2O to jest to!”. Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego odżywania się wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym picia wody kranowej oraz ochrona środowiska naturalnego.

18 kwietnia 2019

Działania Veolii w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”

Po raz 17. ukazał się największy w Polsce przegląd CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W Raporcie znalazło się 12 praktyk Grupy Veolia w Polsce, która została wyróżniona za działania Fundacji Veolia Polska w obszarze działań na rzecz lokalnych społeczności, a także za programy HR.

18 kwietnia 2019

Rekrutacja do Szkoły Liderów Miast w Łomży

Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w Łomży. Do programu zakwalifikowanych będzie 12-16 osób, którzy aktywnie włączają się w życie miasta i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Organizatorami programu są Fundacja Veolia Polska i Fundacja Szkoła Liderów. Program realizowany jest we współpracy z Miastem Łomża i objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Łomży – Mariusza Chrzanowskiego.

6 marca 2019

Veolia promuje odnawianie zasobów świata

5 marca rozpoczęła się kampania Veolii w Polsce. Firma popularyzuje rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

27 lutego 2019

Członkini kadry Sportowej Akademii Veolia zwyciężczynią nagrody „Nadzieja Olimpijska”

Zwycięzcą tegorocznej nagrody w kategorii „Nadzieja Olimpijska” została Julia Sereda, mistrzyni Polski juniorów w taekwondo olimpijskim, należąca do kadry Sportowej Akademii Veolia. Statuetka została wręczona podczas uroczystej Gali Mistrzów Sportu Warszawy.

18 grudnia 2018

Sportowa Akademia Veolia ma już 10 lat

6. grudnia w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, 21 młodych sportowców odebrało nominacje do kadry 10. edycji Sportowej Akademii Veolia (SAV). Gala była także okazją do podsumowania 9. edycji programu i celebrowania sukcesów jej absolwentów. Społeczność SAV liczy już ponad 200 sportowców, odnoszących liczne sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Program realizowany jest przez Fundację Veolia Polska od 2017 r.

18 grudnia 2018

Panel obywatelski, Centrum Aktywności Lokalnej, Społeczna Strategia Miasta – liderzy miejscy Łodzi, Pabianic i Zgierza zaprezentowali rekomendacje dla władz miejskich.

30 listopada uczestnicy programu Szkoła Liderów Miast Zgierza, Pabianic i Łodzi, zaprezentowali przedstawicielom władz miejskich rekomendacje działań, w odpowiedzi na wyzwania jakie przewidują w przyszłości w swoich miastach. Rekomendacje wypracowane w kilkumiesięcznym procesie zakładają m.in. organizację panelu obywatelskiego w Łodzi, stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pabianicach oraz Społecznej Strategii Miasta Zgierza. Liderzy liczą na to, że przedstawione pomysły zostaną wdrożone. Szkoła Liderów Miast Łodzi Zgierza i Pabianic realizowana jest przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację Veolia Polska. 

12 grudnia 2018

Gospodarka o obiegu zamkniętym otwiera przed firmami nowe możliwości rozwoju. Nowy raport Deloitte pod patronatem FOB

Firma doradcza Deloitte, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opublikowała raport „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”, z którego wynika, że gospodarka odpadami i zarządzanie surowcami są w Polsce nieefektywne. Model GOZ zakładający w Polsce redukcje o 1 proc. zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach stwarza możliwość uzyskania dla gospodarki 19,5 miliarda złotych wartości dodanej.

5 listopada 2018

Fundacja Veolia na Dniach ONZ

Fundacja Veolia Polska jako  jeden z partnerów Głównych została zaproszonaprzez Centrum UNEP/GRID-Warszawa do współtworzenia programu obchodów Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce. Tematem spotkania była edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Firmy miały okazję podzielić się swoimi doświadczenia w zakresie edukacji młodzieży, konsumentów i technologii w edukacji.

28 września 2018

17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi w najnowszej publikacji FOB o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Po trzech latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.