Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska

Znalezione aktualności: 72

16 października 2020

Veolia na konferencji Eco-Miasto 2020

Miasta w sposób znaczący wpływają na środowisko naturalne i to w nich najbardziej boleśnie odczuwa się wpływ zmian klimatycznych. Ale miasta mogą wspierać ekologię poprzez niskoemisyjne rozwiązania smart. I jak to bywa w tak złożonych organizmach, działanie w partnerstwie biznes/samorząd/NGO i mieszkańcy jest o wiele bardziej efektywne i mniej ryzykowne, niż w pojedynkę. O tym właśnie mówili przedstawiciele Grupy Veolia i Fundacji Veolia Polska na międzynarodowej konferencji Eco-Miasto.

3 października 2020

O odpowiedzialności za emisje, produkty oraz dobrostan pracowników podczas trzeciego dnia części konferencyjnej 8. Targów CSR online

Zeroemisyjność, odpowiedzialność za produkt oraz za dobrostan pracowników – to tematy trzeciego dnia części konferencyjnej 8. Targów CSR. Organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pięciodniowe wydarzenie online rozpocznie się 5 października.

1 października 2020

Każdego dnia co najmniej 20 gatunków zwierząt roślin i grzybów ginie w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń w środowisku naturalnym. O SDG15 w kampanii #5latSDGs

Ekspansywna gospodarka człowieka, wprowadza zmiany w każdym elemencie środowiska, na każdej szerokości i długości geograficznej. Doprowadza do degradacji naturalnych ekosystemów, co wpływa negatywnie nie tylko na organizmy je zasiedlające, ale również na funkcjonowanie społeczeństw. Dobrobyt na Ziemi jest nierozłącznie związany z jej kondycją. O tym będziemy rozmawiali podczas 8. Targów CSR online, które rozpoczną się 5 października i potrwają 5 dni. Zachęcamy więc do lektury tekstu, który ukazał się w ramach kampanii #5latSDGs, towarzyszacej ósmej edycji największego wydarzenia CSR w Polsce.

24 września 2020

Klimat to sprawa każdego z nas. Trwa kampania informacyjna #5latSDGs

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed którymi kiedykolwiek stanęła ludzkości. I jednocześnie pierwszym, który zmusza do globalnej współpracy ponad podziałami. Walczymy bowiem o przetrwanie całych biomów, zdestabilizowanych głównie przez działalność człowieka. Według naukowców, założenia porozumienia paryskiego, mówiącego o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku, są możliwe do spełnienia. Wymaga to jednak radykalnych zmian – zarówno w polityce, jak i w biznesie. O tym, jak ważne są strategiczne działania w obliczu kryzysu klimatycznego, piszemy w ramach kampanii #5latSDGs, zainicjowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kampania towarzyszy 8. Targom CSR online, które odbędą się w dniach 5-9 października 2020 r. Główną platformą wiedzy o przebiegu #TargiCSR będzie strona odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR.

18 września 2020

Tydzień z projektem Eco-Miasto już od poniedziałku 21 września

ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt zainicjowany przez Ambasadę Francji w Polsce. Jego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast poprzez m.in., organizację ogólnopolskiego konkursu dla samorządów lokalnych. W ramach konkursu, każdego roku nagradzane są najbardziej zaangażowane środowiskowo miasta w Polsce.

10 września 2020

Biznes na rzecz jakości życia w mieście: transport, dostępność, przestrzeń miejska

„Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi i zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu” to 11. cel określony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Agendzie 2030.

31 sierpnia 2020

Izabela Rakuć-Kochaniak w „Rzeczpospolitej” o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju miast

W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Izabeli Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR, prezes Fundacji Veolia Polska oraz członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuł poświęcony jest wyzwaniom, przed którymi stoi biznes, samorządami oraz urbanistki i urbaniści w kontekście zrównoważonego rozwoju miast.

31 lipca 2020

Dbamy o aktywność fizyczną najmłodszych w dobie pandemii COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 na stałe zmieniła naszą rzeczywistość. Pojawiło się wiele ograniczeń i związanych z nimi wyzwań w życiu prywatnym i zawodowym. Z wieloma wyzwaniami musiały się zmierzyć również dzieci.

31 lipca 2020

Eco-Miasto – woda w regionach przemysłowych

W jaki sposób gospodarować wodami na obszarach przemysłowych i zurbanizowanych? Jakie są główne wyzwania i perspektywy w tym sektorze? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielali eksperci podczas warsztatów Eco-Miasto „Woda w regionach przemysłowych – co robić, by jej nie zabrakło?” zorganizowanych we współpracy z Fundacją Veolia Polska.

10 lipca 2020

Praktycy CSR w projekcie #OdPOWIEDZialnie

W ramach projektu #OdPOWIEDZialnie, koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, powstało 17 odcinków poświęconych praktycznym aspektom prowadzenia działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami strategicznymi FOB.