Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska

Znalezione aktualności: 61

30 czerwca 2020

Zobacz relację ze spotkania FOB „Neutralność klimatyczna. Realny cel czy utopijna wizja?”

Firmy, miasta, regiony czy państwa stoją przed wyzwaniem zdefiniowania i realizacji celów związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej. Na ile ich plany są możliwe do wykonania, a na ile wciąż pozostają nierzeczywistą perspektywą? To zagadnienie podjęli uczestnicy wydarzenia “Neutralność klimatyczna. Realny cel czy utopijna wizja?”, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkanie odbyło się 30 czerwca w formule online.

26 czerwca 2020

Veolia analizuje przyszłość polskiej energetyki

Trzy scenariusze skonfrontowane z przewidywaniami przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, instytucji finansowych, izb gospodarczych oraz niezależnych ekspertów – taki nowy punkt wyjścia do debaty o przyszłości polskiej energetyki Veolia proponuje za pośrednictwem platformy Transformacja2050.pl. Projekt ma otwarty charakter i mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani.

24 czerwca 2020

Veolia wyróżniona za działania wspierające realizację SDGs

Trzy projekty Grupy Veolia – Park Przemysłowy ELANA, PURINOVA oraz HUBGRADE – zgłoszone przez Fundację Veolia Polska do 9. edycji Listków CSR, otrzymały wyróżnienie jako „inicjatywy, które mogą być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali lub sposobu realizacji”….

24 czerwca 2020

Veolia dba o zdrowie z Łódzką Akademią Zdrowia

Łódzka Akademia Zdrowia to cykl wykładów o tematyce zdrowotnej realizowany od 2006 roku przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Dotychczas regularne comiesięczne spotkania miały miejsce w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ale ze względu na ograniczenia sanitarne, wykłady zostały przeniesione online – a pomogła w tym Fundacja Veolia Polska.

5 czerwca 2020

Raport Zaangażowania Grupy Veolia w Polsce za 2019 r.

W obecnych czasach o marce firmy świadczy nie tylko wynik finansowy, ale także – a może przede wszystkim – jej wpływ na otoczenie. Grupa Veolia, jako jedna z wiodących firm sektora energetycznego w Polsce, ma tego świadomość i stara się systematycznie informować swoich interesariuszy o działaniach podejmowanych w tym względzie.

5 maja 2020

Veolia wspiera tarnogórskie szpitale

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach oraz Veolia Południe Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom tarnogórskich szpitali przekazuje profesjonalne środki dezynfekujące czterem placówkom szpitalnym działającym na terenie miasta.

30 kwietnia 2020

Jak działa biznes w czasie pandemii? Wywiady z prezesami Deloitte oraz Grupy Veolia

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało kolejne rozmowy z czołowymi menedżerami zarządzającymi firmami dla których kluczowe są wartości odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Opowiadają o wyzwaniach oraz zmianach, jakie zaszły wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Najnowsza odsłona to wywiady z przedstawicielami firm: Deloitte oraz Grupy Veolia.

17 kwietnia 2020

Programy Fundacji Veolia Polska w Raporcie FOB

Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” odbyło się 16 kwietnia br. w formie online. Relacja z premiery miała miejsce na stronie facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu. Także w tym dniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainaugurowało jubileusz „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, związany z 20-leciem zaangażowania organizacji i firm partnerskich FOB w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

4 marca 2020

Jak zatrudniać i jak zatrudnić się w dobie współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych? Trwa kampania z okazji 8. Targów CSR

Zamiast mówić o rynku pracownika, proponuje się określenie rynku przywróconego balansu*. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chcą realizować swoje cele i potrzeby. Jak na te wyzwania odpowiada odpowiedzialny biznes? To istotne zagadnienie z perspektywy zbliżających się 8. Targów CSR i towarzyszącej wydarzeniu kampanii “5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”.

13 lutego 2020

Jakie korzyści niesie równość na rynku pracy? Trwa kampania informacyjna z okazji 8. Targów CSR

Wśród wyzwań związanych z równością płci na rynku pracy są m.in. poziom aktywności zawodowej kobiet znacząco niższy niż mężczyzn, zwłaszcza w grupie wiekowej +50  czy nierówne obciążenie rolami opiekuńczymi. Zmniejszenie różnic, przeciwdziałanie dyskryminacji i większa inkluzywność w sferze gospodarczej niosą z kolei szereg korzyści, zarówno finansowych, jak i społecznych.