Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska

Znalezione aktualności: 90

11 maja 2018

Producenci wody i napojów „Działają z imPETem”

Czterech producentów wody i napojów: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. rozpoczęło wspólny projekt „Działaj z imPETem!”, ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania edukacyjne i jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

17 kwietnia 2018

17 dobrych praktyk Coca – Cola w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”

Po raz pierwszy aż 17 przykładów dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażanych i realizowanych przez system Coca-Cola, partnera strategicznego FOB, znalazło się w raporcie  „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Najwięcej z nich dotyczy środowiska, rozwoju pracowników oraz zaangażowania społecznego firmy.

20 marca 2018

Ukryty potencjał polskiego rynku pracy – raport Coca – Cola i Deloitte

Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu Coca-Cola i Deloitte Polska, zbadali aktywność kobiet na polskim rynku pracy. Autorzy jako główne wyzwanie identyfikują potrzebę spożytkowania niewykorzystanych zasobów pracy, w tym wynikających z niższej aktywności zawodowej Polek.

19 stycznia 2018

Coca – Cola ogłasza globalny plan – „Świat bez odpadów”

Coca-Cola, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zadeklarowała zmianę swojego podejścia do opakowań. Jej ambicją jest, aby do 2030 roku uzyskać 100% zbiórki i recyklingu tylu opakowań, ile trafia od firmy na rynek.

18 września 2017

Coca-Cola: inwestycje w kapitał ludzki, ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz rozwój portfolio

Coca-Cola prezentuje najnowszy raport społeczno-ekonomiczny, pokazujący wkład w polską gospodarkę. System firm Coca-Cola w Polsce, składający się ze spółek Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. i Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., od ponad 25 lat kontynuuje inwestycje na polskim rynku oraz realizuje projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności.

10 września 2017

„#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz”

Coca-Cola HBC Polska, wraz z partnerami, uruchomiła pilotażową edycję programu #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz. Jego celem jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi pozostających poza rynkiem pracy i systemem edukacji. Inauguracji programu towarzyszyła debata, podczas której zaprezentowano wyniki badania Kantar Millward Brown na temat grupy, do której kierowany jest program.

9 czerwca 2017

Coca-Cola HBC Polska z Rekordem Guinnessa w sztafetowym otwieraniu butelek Coca-Coli

Pracownicy Coca-Cola HBC Polska wspólnie z łódzkimi studentami pobili Rekord Guinnessa w sztafetowym otwieraniu butelek Coca–Coli. Akcja była również przedsięwzięciem charytatywnym. Każda otwarta podczas bicia rekordu Coca-Cola, to jedna butelka soku Cappy, która zostanie przekazana podopiecznym Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.

2 czerwca 2017

Coca-Cola HBC Polska i PCK wspierają młodych promotorów zdrowego stylu życia

Coca-Cola HBC Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz czwarty włączyła się w organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Zwycięzca tegorocznego finału otrzymał indeks Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 32 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjalnej i…

17 maja 2017

Coca-Cola HBC Polska w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017

Coca-Cola HBC Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zajęła pierwsze miejsce (ex aequo z firmą Schenker) w XI Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Nagrodę wręczono podczas gali, która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zobacz pełen Ranking Odpowiedzialnych Firm…

3 lutego 2017

„Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”- nowy raport Firmy Coca Cola

Coca Cola, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces to ja”, zainicjowanego wspólnie z organizacją Sukces Pisany Szminką, opublikowała raport pt. „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”. Raport zrealizowany przez firmę Deloitte przedstawia aktywność zawodową Polek, także na tle innych państw Unii Europejskiej oraz prezentuje przykłady rozwiązań, które mogą wzmocnić pozycję kobiet na rynku pracy i w biznesie.